GYLFAGINNING 1 [R] GYLFAGINNING 1 [T] GYLFAGINNING 1 [W]  

Gylfi konvngr reš žar londvm, er nu heitir Svižioš. Fra honvm er žat sagt, at han gaf einni farandi konv at lavnvm skemtvnar sinnar eitt plogs land iriki sinv, žat er iiii. avxn dręgi vpp dag ok nott. En sv kona var ein at įsa ętt; hon er nefnd Gefivn. Hon tok iiii. avxn noržan or Iotvnheimvm, en žat voro synir iotvns ok hennar, ok setti ža firir plog, En plogrinn geck sva hart ok divpt, at vpp lęysti landit, ok drogv avxninir žat land vt ahafit ok vestr ok namv stažar isvndi navkqvorv. Žar setti Gefi[vn landi]t ok gaf nafn ok kallaži Selvnd. Ok žar sem landit hafži vpp gengit, var ž[ar] eptir vatn; žat er nv Lavgrinn kallašr iSvižioš, ok liggia sva vikr iLeginvm sem nes iSelvndi. Sva segir Bragi skald gamli:

Gylfi konungr red žar londum er nu heitir suižiod fra honom er žat sagt at hann gaf einni farandi konu at launom scemtonar sinnar, eitt plogs land j Riki sino žat er uij øxn drøgi vpp dag ok not, enn su kona var ein af asa et hon er nefnd Giefion. hon toc uij øxn nordan vr jotunheimum enn žat voru sonir jotuns nocurs ok hennar ok setti ža firi plog. Enn plogrinn giec sua breitt ok diupt at vp leysti landit ok drogu øxnirnir žat land vt į hafit ok vestur ok nomo stadar j sundi nokoro. žar setti Gefion landit ok gaf nafn ok callaadi selund. Enn žar sem landit hafdi vp geingit var žar eptir vatn žat er nu er logrinn calladr suižiod. ok ligia sua vikr j leginom sem nes j Selundi. Sua s(egir) bragi gamli:

Gylfi konungr reš žar londum er nu heiter Suižioš fra honum er žat sagt at hann gaf ęinni farandķ konu at launum skemtanar sķnnar ęķtt plogs land ķ rķkķ sķnu žat er fjorer oxn dręgķ upp dag ok nott. en su kona uar ęķn af Asa ętt. hon er nefnd Gefion. hon tok iiij. oxn noršan or iotun heimum En žat uoru syner iotuns nokkurs ok hennar ok settķ ža firi plog. Enn plogrinn gekk sua breitt ok diupt at upp lęysti landit ok drogu oxnerner žat land ut um hafit ok uestr ok namu stašar i sundķ nokkuru. žar settķ Gefion landķt ok gaf nafn ok kallaši Selund. Enn žar sem landit hafši upp gengķt uar žar epter uatn. žat er nu Logrinn kallašr i Suižioš. ok liggia sua uķkr ķ Legķnum sem nes i Sęlunde. Sua sege Bragi gamlķ.

 
1. Gefivn dro fra Gylfa,
glavš diupravžvl, avžla,
sva at af renniravknvm
ravk, Danmarkar avka;
bavru avxn ok atta
ennitvngl, žar er gengv
firir vineyiar višri
valravf, fiogvr haufvš.
1. Gefion dro fra Gylfa
glod diuprødol audla
sua at af renni rauknom
rauk danmarcar auka,
baro øxn ok atta
ennitungl žar er gengo,
fyrir vineydiar vidri,
valrauf fiogor hofod.
1. Gefķon dro fra Gylfa
gloš diuprošul ošla
sua at af rennķ rauknum
rauk Danmarkar auka.
baru oxn ok aatta
ennķ tungl žar er gengu
firi uinęyia uišrķ
ualrof fiogur hofuš.
GYLFAGINNING 2 [R] GYLFAGINNING 2 [T] GYLFAGINNING 2 [W] GYLFAGINNING 1 [U]

Gylfi konvngr var mašr vitr ok fiolkvnnigr; hann vndražiz žat mioc, er įsafolk var sva kvnnikt, at allir lvtir gengv at vilia žeira; žat hvgsaži hann, hvart žat mvndi vera af ežli sialfra žeira, e(ša) mvndi žvi valda gošmavgn žav, er žeir blotvžv. Hann byriaži ferž sina til Asgaržz ok for meš lavn ok bra a sic gamals mannz liki ok dvlžiz sva; en ęsir voro žvi visare at žeir høfžv spadom, ok sa žeir ferž hans, fyrr en hann kom, ok geržv imoti honvm sionhverfingar, en er hann kom inn iborgina, ža sa hann žar hafa havll, sva at varla matti hann sia ifir hana; žak hennar var lagt gyltvm skioldvm sva sem spanžak. Sva segir Žiošolfr enn hvinverski at Valhavll var skioldvm žavkt:

Gylfi konungr var madr vitr ok fiolkunnigr, hann vndradiz žat miok er asa folk var suo kunnigt at allir lutir gengo at vilia žeira. žat huxadi hann huort žat myndi vera at odli sialfra žeira eda myndi žui vallda god mogn žau er žeir blotodo, hann byriadi ferd sina til asgarz ok for med laund ok bra į sic gamals mans liki ok duldiz sua. Enn esir voru žui visari at žeir hofdo spadom, ok sa žeir ferd hans fyr enn hann kom ok gordi moti honom sionhuerfingar. ok er hann kom inn j borgina, ža sį hann žar hafa holl suat varla matti hann yfir hana siį. žak hennar var ligt gylltum sciølldum sua sem spanžak. Suo s(egir) žiodolfr inn hunuersci at valhaull var sciolldom žocod,

Gylfķ er mašr nefndr hann uar konungr ok fiolkunnigr hann undrašiz žat er Aasa folk uar sua kunnikt at aller luter gjoršuz at žeira uilķa ok hugsaši hann huart žat mundi uera af ešli sialfra žeira eša mundķ ži uallda guš mogn žau er žeir blotušu. hann byriašķ ferš sķna til Asgaršz ok for meš lęynd ok bra a sik gamals mannz likķ ok dulšiz sua. Enn Ęser uoru ži uisarķ at žeir hofšu spadom ok sa žeir ferš hans fyrr enn hann kom ok gioršu imot honum sionhuerfingar. Ok er hann kom inn ķ borgina sa hann žar haua holl sua at uarla mattķ sia yfer hana. žak hennar uar lagt gylldum skiolldum sem spanžak. Sua seger Žiošolfr enn huinuerski at Ualholl uar skiolldum žokt.

Her hefr Gylva ginning fra žvi er Gylfi sotti heim alfavžr i asgarž meš fiolkvngi. ok fra villo asa. ok fra spvrningo Gylva. Gylver var mašr vitr ok hvgsaži žat er allir lyžir lofvšo ža ok allir hlvtir gengv at vilia žeira. hvart žat mvndi af ežli žeira vera eža mvndi gvžmavgnin vallda žvi. hann for til asgaržz ok bra a sik gamals manz liki. En ęsirnir voro žvi visari at žeir sa ferž hans ok gioržv i moti sionhverfingar. Ža sa hann hįva holl. žak hennar vorv žokt gylldvm skiolldvm sem spanžak. sva segir žiošolfr.

2. Abaki letv blikia,
baržir voro grioti,
Svafnis salnefrar
seggir hyggiandi.
2. A baki letu blikia
bardir voro grióti
suafnis sualnefiar
seggir hyggiandu.
2. A baki letu blikia
baršer uoru griotķ
Suafnķs salnęfrar
segger hyggiandķ.
1. A baki leto blikia
baržir voro grioti
Svolnis salnęfrar
segir hyggiandi.

Gylfi sa mann ihallar dvrvnvm, ok léc at handsavxvm ok hafži vii. senn alopti; sį spvrži hann fyrr at nafni; hann nefndiz Gangleri ok kominn af refilstigvm ok beiddiz at sękia til nattstažar, ok spvrži hverr havllina ętti. Hann svarar at žat var konvngr žeira, "en fylgia ma ec žer at sia hann; skaltv ža sialfr spyria hann nafns," ok sneriz sa mašr firir honvm inn ihavllina, en hann geck eptir, ok žegar lavks hvržin ahęla honvm. Žar sa hann morg golf ok mart folk, svmt meš leikvm, svmir drvckc, svmir meš vapnvm ok bavržvz. Ža litažiz hann vmb ok žotti margir lvtir otruligir, žeir er hann sa; ža męlti hann:

Gylfi sa man j hallar durom, ok lek at handsocum, ok hafdi xij. senn į lopti. Sa spurdi hann fyr ad nafni, hann nefndist gįngleri ok kominn af refilstijgum ok beiddist ad sokia til nattstadar, ok spurdi huer hollina atti. hann suarar ad žat var konungr žeira, enn eg ma fylgia žer at seigia hann skaltu ža siįlfur spiria hann nafns ok sneriz sa madr firi honum inn j hollina enn hann giec eptir enn žegar laukz hurdin į hela honum, žar sa hann morg gólf ok margt folk sumt med leikum, sumir drucku, sumir med vopnum ok børšuz. ža litadiz hann um ok žotto margir lutir otruligir žeir er hann sa. ža melti hann,

Gylfķ sa mann i hallar dyrum er lek at handsoxum ok hafši siau senn a loptķ Sa spurši hann fyrr at nafnķ. hann nefndiz Ganglerķ ok kominn af refils stigum ok beiddiz at sękia til nattstašar ok spurši huerr hollina įįttķ. hann suarar. ok seger at žat uar konungr žeira enn hann ma fylgķa žer at sia hann. skaltu ža spyria hann nafns sialfr ok snerķz sa mašr fyrer honum inn ķ hollina enn hann gekk epter ok žegar laukz huršķn a hęla honum. žar sa hann morg golf ok mart folk sumt mešr leikum. sumer drucku sumer meš uapnum ok boršuz Žį litašiz hann um ok žottķ marger luter utruleger žeir er hann sa. ža męlti hann.

Gylver sa mann i hallar dyrvm er lek at handsavxvm. ok voro vij. senn a lopti. Sa spvrži hann fyrri at nafni. hann nefndiz gangleri ok kominn af rifils stigvm ok spyrr hverr hollina atti. hann segir at sa var konvngr žeira ok mvn ek fylgia žer at sia hann. žar sa hann margar hallir ok morg golf ok margt folk. Svmir drvcku en svmir leko. ža męllti gangleri er hanvm žotti žar margt o trvligt.

3. "Gattir allar,
ašr gangi fram,
vm skygnaz skyli,
žviat ovist er at vita,
hvar vvinir
sitia afleti firir."
3. "Gattir allar
adr gangi fram
vmskodaz skuli
um scygnaz skyli
žuiat ouist er at vita
huar ovinir
sitia į fleti fyrir."
3. "Gaatter allar
ašr gangķ framm
um skygnaz skylķ
žuiat uuist er
huar uuiner
sitķa a fletķ fyrer."
2. "Skatnar allir
ažr ne gangim framm
vm skygnaz skoli.
žvi at o vist er at vita
hvar o vinir
sitia a fletivm fyrir."

Hann sa iii. hasęti ok hvert vpp fra avšrv, ok satu iii. menn sinn ihveriv. Ža spurži hann, hvert nafn havfžingia žeira vęri. Sa svarar, er hann leiddi inn, at sa, er ienv nezta hasęti sat, var konvngr, ok heitir Hįr, en žar nęst er h(eitir) Iafnhįr, en sa ofarst, er Žriži h(eitir). Ža spyrr Hįr komandann, hvart fleira er eyrindi hans, en heimill er matr ok drykkr honvm sem avllvm žar iHava havll. Hann s(egir), at fyrst vil hann spyria ef nokqvorr er frožr mašr inni. Hįr s(egir), at hann komi eigi heill śt, nema hann se frožari

Hann sa žriu hįseti huert vpp fra ødru, ok satu žrir menn sinn j hueriu. ža spurdi hann huert nafn hofdingia žeira veri. Sa suara er hann leiddi inn at sa er j nazta haseti sat var konungr ok heitir hįr. enn žar nest sa er heitir jafnhįr. enn sa er ofarst er žridi heitir. ža spyr hįr komandann huad fleira er orondi hans, enn heimill er matur ok drycr honom sem ollom žar j hafa høll. Hann suar(ar) at fyrst uill hann spyria ef nocur frodur madr er inne. Hįr suar(ar) ad hann komi eigi heill vt nema hann se frodari

Hann sa žrķu hasętķ ok huert upp fra ošru ok sat sinn mašr i hueriu. ža spuršķ hann huert nafn hofšingia žeira uęrķ. Sa suarar er hann leiddi inn at sa er i enu nešsta sitr hasętķ at sa uar konungr ok heiter Hįįr en žar nęst sa er Jafn hįįr heiter enn sa ofarst er Žrišķ heiter. Ža spyrr Haarr komandann huat fleira se erenda hans. enn heķmill er matr ok drykkr honum sem ollum žar i Haua holl. hann suarar at fyrst uill hann uita ef nokkurr er frošr mašr inni. Haar suarar at hann komķ ęigi hęill śt nema hann se frošarķ

Hann sa žriv hasęti ok hvert vpp af ožro ok sato žar mažr i hverio. Ža spvrži hann hvert nafn havfžingia žeira veri. Sa sagži er hann leiddi inn. Sa er i nežzta sęti sitr er konvngr ok heitir hįr ok žar nęst iafnhįr. En sa er efstr er heitir Žriši. hann spyrr Ganglera hvat fleira veri eyrinda en heimill er matr ok dryckr. Gangleri segir at fyrst vill hann spyria ef nockvrr er frožr mažr inni. Hįr segir at hann komi eigi heill vt ef hann er frožari.

4. "ok stadtv fram,
mešan žv fregn;
sitia skal sa er segir."
4. "ok stattu frami
medan žu fregnar,
sitia skal sa er seigir."
4. "ok stattu framm
mešan žu fregn
sitia skal sa er seger."
3. "ok stattv framm
mežan žv fregn.
sitia skal sa er segir."
GYLFAGINNING 3 [R] GYLFAGINNING 3 [T] GYLFAGINNING 3 [W] GYLFAGINNING 2 [U]

Gangleri hof sva mal sitt. Hverr er ęztr eža ellztr allra goža? Hįr s(egir): Sa heitir Allfavšr at voro mali, en ķ Asgarži envm forna atti hann xii. nofn; eitt er Allfavšr; annat er Herran e(ša) Herian, iii. er Nikarr e(ša) Hnikarr, iiii. er Nikvz e(ša) Hnikvšr, v. Fiolnir, vi. Oske, vii. Omi, viii. Bifliži e(ša) Biflindi, ix. Svižarr, x. Svišrir, xi. Višrir, xii. Ialg e(ša) Ialkr. Ža spyrr Gangleri: Hvar er sa gvš, e(ša) hvat ma hann, e(ša) hvat hefir hann vnnit frama verka? Hįr s(egir): Lifir hann of [allar] alldir ok stiornar avllv riki s(inu) ok ręšr avllvm lvtvm, storvm ok smįm. Ža męlti Iafnhįr: Hann smižaži himin ok iorš ok loptin ok alla eign žeira. Ža męlti Žriži: Hitt er mest, er hann gerži manninn ok gaf honvm avnd ža, er lifa skal ok alldri tynaz, žott licaminn fvni at moldv eža brenni at avskv; ok skolv allir menn lifa, žeir er rett erv sižašir, ok vera mež honvm sialfvm, žar sem heitir Gimle eša Vingolf, en vandir menn fara til heliar ok žažan [iNi]flhel; žat er nišr ien nivnda heim. Ža męlti Gangleri: Hvat hafžiz hann ašr at, en himinn ok iorš vęri gor? Ža svarar Hįr: Ža var hann meš hrimžvsvm.

Gangleri hóf sua mįl sitt. huer er oztur ok ellstur allra guda har s(egir) Allfodr heitir sa ad voru mįli. enn j asgardi enum forna atti hann xij. nofn. Eit er Allfošur Annat er herran eda Heriann. žridia er nikar eda hnikar. fiorda nikur eda hinkudr. fimti fiolnir. uj. osci. uij. omi. uiij. biblide eda biblinde. ix. suidr. x. suidrir. xi. uidrir. xij. jalg eda jalkr. ža spyr G(angleri) huar er sa gud eda huad ma hann eda huad hefir hann vnnid framauercka. Hįr s(egir) Lifir hann of allar alldir ok stiornar øllu Riki sinu ok redr ollom lutum storum ok smam. ža męllti jafnhįr. hann smijdadi himin ok jord ok lopt ok alla eign žeira. ža M(ęlti) Žridi. hitt er žo mest er hann giorde manenn ok gaf honum ønd ža er lifa scal ok alldri tynazt žott likamrinn funi til molldar eda brenni at oscu ok scolu allir menn lifa žeir er rett ero sižažir vera med honum sialfum žar sem heitir gymli eda vingolf. enn vondir menn scolo fara til heliar ok žadan j nyflhel, žat er nidr j enn niunda heim. ža M(ęlti) G(angleri) huad hafdist hann adr at enn himinninn ok iord veri gua. žį S(varar) hįr. ža var hann med hrimžurßum.

Ganglerķ hóf sua maal sķtt. huerr ęztr eša ellztr allra guša. Hįįr suarar. Sa hęiter Alfošr at uoru mįįlķ en ķ Aasgarši hinum forna aattķ hann xij. nöfn. Eit er Alfošr eša Allfodr. Annat Herran eša Herian. žrišia Hnķkarr eša Nikar. fiorša. Nķkuz eša Hnķkušr. Fimta Fiolner. ui. Oski. uij. Omķ. uiij Bifliši eša Biblindķ. ix. Višrir. x. Suišrer. xi. Suišorr. xij. Jalg eša Jalkr. ža spyrr Ganglerķ. huar er sa guš eša huat ma hann eša huat hefer hann unnit frama uerka. Haarr suarar. Lifer hann um allar allder ok stiornar ollu rikķ sķnu ok ręšr ollum lutum storum ok smįm. ža męlti Jafnhįįr. hann smišaši himin ok iorš ok lopten ok alla ęign žeira. ža męlti Žriši. hit er mest er hann gioršķ manninn ok gaf honum ond ža er lifa skal ok alldri tynaz žott likamr funķ til molldar eša brenni at osku ok skulo aller menn lifa. žeir er rett eru sišašer ok uera meš honum sialfum žar sem heiter Gimle eša Uingolf. En uaander menn fara til heliar ok žašan i Niflhel. žat er nišr ķ hinn niunda hęim. ža męlti Gangleri. huat hafšiz hann ašr at enn himinn ok iorš uęri giorr. ža suarar Haar. ža uar hann meš hrimžussum.

fra spvrningo Ganglera. Gangleri hof sva sitt mal. hverr er eztr eža ellztr meš gožvm. Har segir. Sa heitir alfavšr at varo mali. En i Asgarži hevir hann .xij. navfn. Alfavžr. heriann. nikašr. nikvžr. fiolnir. oski. omi. riflindi svižvrr. svižrer. vižrir. salkr. Ža svarar Gangleri. hvar er sa gvš eža hvat ma hann eža hvat hevir hann vnnit til frama. har svarar. Liuir hann vm alldr ok stiornar ollv riki sino storvm hlvtvm ok smam. Ža svarar iafnhįr. hann smižaži himin ok iorž ok lopt. ža męllti žriži. hitt er meira er hann smižaži himin ok iorž at hann smižaži mann ok gaf hanvm ond aš lifa. Žo skal likamr fvna. ok skvlo ža allir bva meš hanvm rettsižažir. žar sem heitir Gimle. En vandir menn fara til heliar. ok žažan i niflheim nižr i nivnda heim. Ža segir Gangleri. hvat hafšžiz hann ažr at en himinn ok iorš voro skavpvš. ža svarar Hįr. ža var hann meš hrimžvssvm.

GYLFAGINNING 4 [R] GYLFAGINNING 4 [T] GYLFAGINNING 4 [W] GYLFAGINNING 3 [U]

Gangleri męlti: Hvat var vphaf e(ša) hversv hofsc, e(ša) hvat var ašr? Hįr svarar: Sva sem segir ķ Volvspa:

G(angleri) Melir. huad uar vpp haf eda huersu hofz eda huad var įdur. Har s(varar) So sem s(egir) j volospa

Gangleri męlti. huat uar upphaf eša huersu hofz eša huat var ašr. Har suarar. Sua sem seger i Uolu spa.

Gangleri segir. hvat var vpphaf eža hverso hofz hann. har segir. Sva segir i volv spa.

5. Įr var halda
žat er ecki var;
vara sandr ne sęr
ne svalar vnnir,
iorš fannz eigi
ne vphiminn,
gap var ginnunga,
en gras ecki.
5. Ar var alda
žat er eci var
vara sandr ne ser
ne sua · · · · · ·
jord fanz eigi
ne vp himin
gap var ginnunga
ok gras eci.
5. Ar uar allda
žat er ekki uar
uarat sandr ne siar
ne sualar unnir
iorš fannz eva
ne upp himinn
gap uar Ginnunga
enn gras ekkķ.
4. Ar var allda
žar er ecki var
vara sandr ne sior
ne svalar vndir.
Jorž fanz eigi
ne vpp himinn
gap var ginnvnga
en gras hvergi.

Ža męlti Iafnhįr: Fyrr var žat morgvm avldvm, en iorš var skavpvt, er Niflheimr var gorr, ok ihonvm mišivm liggr brvšr sa, er Hvergelmir h(eitir), ok žažan af falla žęr įr, er sva heita: Svavl, Gvnnžra, Form, Fimbvl, Žvl, Slišr ok Hriž, Sylgr ok Ylgr, Viš, Leiptr; Gioll er nęst helgrindvm.

ž(į) Melir jafnhįr. fyr var žat morgom olldum er jord veri scopod er niflheimur var gor ok j honom midiom liggur brunnr sa er huergelmir h(eitir) ok žadan af falla žer įr er sus heita. Suol. gunžra. form fimbul. žul. Slidr ok hrid Sylgr ok ylgr. uid. leiptur. giøll er nestr helgrindom.

ža męlti Jafnhaar. Fyrr uar žat morgum olldum enn iorš uęrķ skoput er Niflhęimr uar giorr ok i honum mišium liggr brunnr sa er Huergelmer heiter ok žašan af falla žęr aar er sua heita. Suol. Gunnžra. Fiorm. Fimbulžul. Slišr ok Hriš. Sylgr ok Ylgr. Uid. Leiptr. Gioll er nęst Helgrindum.

Ža svarar iafnhar. Žat var morgvm vetrvm fyrri en iorž var skopvt er niflheimr var gerr. ok i hanvm miživm liggr brvšr sa er hergelmir heitir. ok žažan falla žęr įr er sva heita. kvol. gvndro. fiorni. fimbvlžvl. sližr ok hrižr. sylgr ok ylgr. višleiptr. Gioll er nęst helgrindvm.

      GYLFAGINNING 4 [U]

Ža męlti Žriži: Fyrst var žo sa heimr isvšrhalfv, er Mvspell h(eitir): hann er lioss ok heitr, sv įtt er logandi ok brennandi, er hann ok ofęrr žeim, er žar erv vtlendir ok eigi eigv žar ožvl. Sa er Svrtr nefndr, er žar sitr a landz enda til landvarnar; hann hefir loganda sverž, ok ienda veralldar mvn hann fara ok heria ok sigra oll gožin ok brenna allan heim meš eldi; sva segir iVoluspa:

ža Melir žridi. fyrstor var žo sa heimur j sudr holfo er Muspell h(eitir). hann er lios ok heitur sua at logandi ok brennande er hann ok ofar žeim er žar eru vtlendir ok eigi eigo žar ožol sa er surtur nefndur er žar situr į landz enda til landvarnar. hann hefir loganda suerd ok j enda veralldar mun hann fara ok heria ok sigra oll gudin ok brenna allann heim med elldi. Sua s(egir) i volospį.

ža męlti Žriši Fyrst uar žo sa hęimr i sušr haalfu er Muspell heiter hann er lioss ok heitr logandi er hann ok brenandi ok ufęrr žeim er žar eru utlender ok ęigi eigu žar ošul. Sa er Surtr nefndr er žar sitr a landz enda til landuarnar. hann hefer loganda suerš ok i enda ueralldar mun hann fara ok heria ok sigra oll gušķn ok brenna allan hęķm meš elldķ. sua seger i Uolu spa.

her segir fra mvspellz heimi, ok fra svrti. Ža segir Žriži. Fyst var žo mvspellz heimr sa er sva heitir. Hann er lioss ok heitr ok ofęrt er žar vtlendvm monnvm. Svrtr ręžr žar fyrir ok sitr a heims enda. hann hevir loganda sverž i hendi. ok i enda veralldar mvn hann koma ok sigra oll gožin ok brenna heiminn meš elldi. Sva segir i volo spa.

6. Svrtr ferr svnnan
meš sviga leifi,
skinn af sverži
sol valtiva,
griotbiorg gnata,
en gifr rata,
troša halir helveg,
en himinn klofnar.
6. Surtur fer sunnan
med suiga leifi
scin af suerdi
sol valtifa
griotbiorg gnata
enn gifur rata
troda halir helueg
enn himin klofnar.
6. Surtr ferr sunnan
meš suiga lęuķ
skinn af suerši
sol ualtiua
griotbiorg gnata
en gifr rata
troša haler helueg
enn himinn klofnar.
5. Svartr ferr svnnan
meš sviga levi
skinn af sverži
sol valtiva.
griotbiorg gnata
en gvžar hrata
traža halir helvega
en himinn klofnar.
GYLFAGINNING 5 [R] GYLFAGINNING 5 [T] GYLFAGINNING 5 [W] GYLFAGINNING 5 [U]

Gangleri męlti: Hversv skipažiz ašr en ęttirnar yrži eža avkažiz mannfolkit? Ža męlti Hįr: Ar žęr, er kallažar erv Elivagar, ža er žęr voro sva langt komnar fra vpsprettvnni, at eitrqvikia sv, er žar fylgži, haršnaži sva sem sindr žat, er renn ór eldinvm, ža varž žat iss, ok ža er sa iss gaf stažar ok rann eigi, ža heldi yfir žannig, en žat, er af stoš eitrinv ok fravs at hrimi, ok ioc hrimit hvert yfir annat allt iGinnunga gap. Ža męlti Iafnhįr: Ginnunga gap, žat er vissi til noršrs ęttar, fyltiz meš žvnga ok havfleic ķss ok hrķms ok inn ifra śr ok gvstr; enn hinn syšri lvtr Ginnungagaps lettiz moti gneistvm ok sivm žeim, er flvgv ór Mvspells heimi. Ža męlti Žriži: Sva sem kallt stoš af Niflheimi ok allir lvtir grimmir, sva var žat, er vissi namvnda Mvspelli, heitt ok liost, en Ginnungagap var sva hlętt sem lopt vindlavst: ok ža er męttiz hrimin ok blęr hitans, sva at bražnaši ok dravp, ok af žeim kviqv-dropvm kviknaži meš krapti žess, er til sendi hitann, ok varž mannz likanndi, ok var sa nefndr Ymir, en hrimžvssar kalla hann Avrgelmi, ok erv žašan komnar ęttir hrimžvssa, sva sem segir iVavlvspa hinni skavmmv:

G(angleri) melir. Huersu scipadiz adr enn ettirnar yrdi, eda aukadiz manfolcit. ža Melir hįr. Ar žer er kalladar eru eliuagar ža er žer voru so langt komnar fra vpp sprettunne at ettr kuika su er žeim fylgdi hardnadi suo sem syndur žat er rennur vr elldinum ža vard žat iß ok ža er sa iß gaf stadar ok rann eigi ža heldi yfir žannig vr žat er afstod ettrino ok fraus at hrimi ok jok huert rimid yfir annad alt j ginnungagap. ža Melir jafnhįr. Ginnungagap žat er vitzi til nordr ettir fyltiz med žunga ok hofogleik iß ok hrims ok inn yfra ur ok gustr enn inn sidri lutr ginnungagaps lettiz moti gneistum ok siom žeim er flugu vr muspelz heime. ža Melir žridi. Sua sem kallt stod af niflheimi ok allir lutir grimmir. Sua var allt žat er uißi namunda muspelli heit ok liost. Enn Ginnungagap var suo leit sem lopt vindlaust ok ža er mottiz rimino bloz hitans sua ad bradnadi ok draup ok af žeim kuiko dropum kuiknad med krapti žeß er til sendi hitann ok vard mans likęndi ok er sa nefndur ymir. Enn rimžurßar kalla hann aurgelmi, ok eru žadan komnar ettir rimžurßa. Sua s(egir) j volospa enni scommu

Gangleri męlti. huersu skipadiz aašr enn ętternar yrši eša aukašiz mannfolkit. ža męlti Hįr. Įr žęr er kallašar eru Eli uagar ža er žęr uoro sva langt komnar fra uppsprettum at ęitkuika su er žeim fylgši haršnaši sua sem sind žat er ferr or elldinum ža uarš žat ķss. ok ža er sa iss gaf stašar ok rann ęigi ža helši yfer žannig ur žat er af stoš ęitrinu ok fraus ad hrķmķ ok iok hut hrķmķš yfer annat allt i Ginnunga gap. ža męlti Jafn haar, Ginnunga gap žat er uissi til noršręttar fylldiz meš žunga ok hofugleķk ķss ok hrķms. ok inn i fra ur ok gustr. Enn hinn syšri lutr Gķnnunga gaps lettķz motķ gneistum ok sium žeim er flugu or Muspellz hęimķ. ža męlti Žriši. Sua sem kallt stoš af Niflheimķ ok aller luter grķmmer. sua uar allt žat er uissi namunda Muspelli hęitt ok liost. Enn Ginnungagap uar sua lķett sem lopt uindlaust. Ok ža er męttķ hriminu blęr hķtans sua at brašnaši ok draup ok af žeim kuiku dropum kuiknaši meš kraptķ žess er til sendķ hitann ok uarš mannz likķndķ ok er sa nefndr Ymer. Enn hrimžussar kalla hann Aurgelmķ ok eru žašan komnar ętter hrķmžussa sua sem seger ķ Uolu spa hinni skommu.

her segir er gvžin skopvžo ymi iotvn. Gangleri segir. hverso skipažiz ažr en ęttirnar yrži ok avkažiz mannfolkit. ža segir har. Ar žęr er heita elivagar ero sva langt komnar fra vppsprettvnvm at eitr kvikan sv er žar fylgži haržnaži sem sindr i afli. žat varž iss ok nam hann stažar ok rann eigi. ža hielldi yvir žannog ok žat er af stož eitrino fravs ok iok hvert hrimiš yvir annat allt i ginnvnga gap. Ža męllti Jafnhįr. Ginnvnga gap žat er vissi til noršr ęttar fylltiz meš žvnga ok havfvgleik meš rimi ok is ok inn fra vr ok gvstr. En syžri hlvtr ginnvnga gaps lettiz moti sivm ok gneistvm er flvgo or mvspellz heimi. Ža segir žriži. Sva sem kallt stož or nifl heimi ok grimt. Sva var allt žat er vissi namvnda mvspellz heimi heitt ok liost. En ginnvnga gap var lett sem lopt vindlavst. Ok ža er blęrinn hitans mętti hrimino sva at brašnaži ok dravp af. ok meš krapti žeim er styrži varž manz likindi į. Sa het ymir. En hrimžvssar kalla hann avrgelmi ok žažan ero žeira ęttir sem her segir.

7. Erv vavlvr allar
fra Višolfi,
vithkar allir
fra Vilmeiši,
en seišberendr
fra Svarthavfža,
allir iotnar
fra Ymi komnir.
7. Ero vaulor allar
fra vidolfi
vitkar allar
fra vilmeidi,
enn seidberendr
fra suarthøfda
allir jotnar
fra ymi komnir.
7. Eru uolur allar
fra Uišolfi
uitkar aller
fra Uilmeiši
enn seišberendr
fra Suarthofša
iotnar aller
fra Ymķ komner.
6. Ero volvvr allar
fra victolfi
vettir allar
fra vilmeiži
 
 
iotnar allir
fra ymi komnir.

En her segir sva Vafžrožnir iotvnn ža spvrži Gangleri

Enn hier s(egir) sua vafžružnir jotunn. Ža spurdi G(angleri)

Enn her seger sua Uafžrušner iotunn.

ok enn segir sva at

8a. Hvažan Avrgelmir kom
mež iotna sonvm
fyrst e[nn] froži iotvn:

8b. ža er or Elivagom
stvkkv eitrdropar
ok ox vnnz or varš iotvnn;
žar erv orar ęttir
komnar allar saman,
žvi er žat ę allt til atalt.

8a. huadan aurgelmir kom
med jotnasonum
fyrst inn frodi jotunn.

8b. Or eliuagom
stucu eitr dropar
ok ox vnz vard or jotun.
žar onar ettir
komo allar saman
žui er žat alt eda atalt.

8a. Huašan Aurgelmer kom
meš iotna sonum
fyrst enn froši iotunn

8b. or Elķ uagum
stukku ęitr dropar
ok ox unz uarš or iotunn
žar orar ętter
komu allar saman
žui er žat allt atallt.

 
 
 
 
7. or elivagvm
stvckv eitr dropar
ok voxtr vindz.
ok varž iotvnn or.
Žęr einar ęttir
koma saman.

Ža męlti Gangleri: Hvernig oxv ęttir saman žažan e(ša) skapažiz sva, at fleiri menn vržv, e(ša) trvir žv žann gvš, er nv sagžir žv fra? Ža svarar Har: Fir ongan mvn iatvm vęr hann g(vš); hann var illr ok allir hans ęttmenn; ža kavllvm ver hrimžvrsa; ok sva er sagt, [at] ža er hann svaf, feck hann sveita, ža ox vndir vinstri havnd honvm mašr ok kona, ok annarr fotr hans gat son viš avšrvm, en žažan af komv ęttir; žat erv hrimžvrsar. Hinn gamli hrimžvss hann kavllvm vęr Ymi.

Ža Melir G(angleri). huernig oxu ettir žadan eda huadan scapadiz sua at fleiri menn vršu eda trui žer žann gud er nu sagdir žu fra. Ža s(varar) jafn hįr. firi ønguann mun jįtum ver hann gud hann uar jllr ok allir hans ett menn, ža kollum ver rimžurßa. enn sua er sagt, ad ža er hann suaf fiec hann sueita ža ox vndir vinstri hendi honum madr ok kona ok annar fotur hans gat son vit øšrum enn žadan af komo ettir žat ero rimžurßar inn gamli rimžurß hann kollom ver ymi.

ža męlti Gangleri. Huernueg oxu ętter žašan eša skapašiz sua at fleirķ uršu eša trui žér žann guš er nu sagšer žu fra. ža suarar Har. fyrer engan mun truum uer hann guš uera. hann uar illr ok aller hans ęttmenn. ža kollum uer hrimžursa. en sua er sagt at ža er hann suaf fekk hann sueķta. ža uox under uinstrķ hendi honum mašr ok kona ok annarr fotr hans gat son uiš ošrum enn žašanaf komu ętter. žat eru hrķmžursar. hinn gamli hrķmžuss hann kollum uer Ymi.

Ža męllti Gangleri. hvernig vxo ęttir žažan eža trvi žer hann gvž vera. Ža svarar iafnhįr. Eigi trvvm ver hann gvž illr var hann ok hans ęttmenn žat ero hrimžvssar. ok er hann svaf feck hann sveita ok vndir vinstri hendi hans ox mažr ok kona. ok annarr fotr hans gat son viš ožrv, ok žažan komv ęttir.