GYLFAGINNING 6 [R] GYLFAGINNING 6 [T] GYLFAGINNING 6 [W] GYLFAGINNING 6 [U]

Ža męlti G(angleri): Hvar bygži Ymir e(ša) viš hvat lifži hann? Nęst var žat, ža er hrimit dravp, at žar varš af kżr sv, er Avšhvmla h(et), en iiii. miolkar rvnnv or spenvm hennar, ok fęddi hon Ymi. Ža męlti Gangleri: Viš hvat fęddiz kyrin? Har s(egir): Hon sleikti hrimsteinana, er saltir voro, ok hinn fyrsta er hon sleikti steina, kom ór steininvm at qveldi mannz har, annan dag mannz havfvš, žrižia dag var žar allr mašr; sa er nefndr Bvri; hann var fagr alitvm, mikill ok mattvgr; hann gat son žann, er Borr het. Hann feck žeirar konv, er Besla het, dottir Bolžorns iotvns, ok fengv žav iii. sonv; het einn Ošinn, annarr Vili, iii. Ve. Ok žat er min trva, at sa Ožinn ok hans bręšr mvnv vera styrande himins ok iaržar; žat ęttlvm ver, at hann mvni sva heita. Sva heitir sa mašr, er ver vitvm mestan ok agęztan, ok vel megv žeir hann lata sva heita.

ža Melir. G(angleri). huar bygdi ymi eda huad lifdi hann. Har s(varar). Nest var žat ža er rimid draup at žar vard af kyr su er audumbla het enn 4ar miólkr įr runno vr spenum hennar ok feddi hon ymi. ža Melir G(angleri). "Vid huad fęddist kyrin. hun sleikdi rimsteina ža er salltir voro. ok inn fyrsta steinanna er hun sleikdi kom or steininom at quelldi manshįr. Annann dag mans hofut. žridia dagur var žat allr madr sa er nefndr buri hann var fagur įlitom micill ok mįttigr hann gat son žann er bor er nefndur hann fiec žeirar konu er bettla het dottir bolžorns jotuns. Ok feingo žau iij sono, het einn Odinn, annarr Vili. iij. Ve. ok žat er min trua ad sa Odinn ok hans brodr munu vera styrandi himins ok jardar. žat etlum ver ad hann muni sua heita, Sua heitir sa madr er ver vitum mestann ok įgetastann. ok vel mego žer hann lata sua heita.

ža męlti Ganglerķ. Huar bygši Ymer eša uiš huaš lifši hann. Nęst uar žat žaer hrimķš draup at žar uarš af kyr su er Aušumbla het en iiij. miolk aar runnu or spenum hennar. ok fęddi hon Ymķ. ža męlti Gangleri. uiš hvat fęddiz kyrķn. Har segir. hon [slei]kti hrimstęina er sallter uoru ok hinn fyrsta dagh er hon sleiktķ steķnana. kom or steinķnum at kuelldķ mannz hįįr. Annan dag mannz hofut. žrišia dag uar žat allr mašr sa er nefndr Burķ. hann uar fagr alitum mikill ok mattugr hann gat son žann er Borr er nefndr. hann fekk žeirar konu er Bestla er nefnd dotter Bolžorns iotuns ok gatu žau iij. sonu. het ęķnn Ošinn annarr Uili. žriši Ue. ok žat er mķn trua at sa Ošinn ok hans bręšr munķ uera styrandķ himins ok iaršar. Žat ętlum uer at hann munķ sua heķta. sua heiter sa mašr er uer uitum mestan ok agięztan ok uel megu žer laata hann sua heita.

fra žvi er skopvš var kyrin avšvmla Žį męllti Gangleri. hvar bygži ymir eža viš hvaš lifži hann. har svarar. Nęst var žat er hrim dravp at žar varš af kyrin aušumla. fiorar miolk Ar rvnno or spenvm hennar ok fęddi hon ymi. En kyrin fęddez er hon sleikti hrimsteina er salltir vorv. Ok enn fyrsta dag er hon sleikti kom or manz hįr annan dag havfvš enn žrižia allr mažr er bvri het favžr bors er atti beyzlo dottr bavlžorns iotvns. žav atto .iij. sono. Ožin vili ve ok žat ętlvm ver segir har at sa Ožinn ok hans brežr mvno vera styrandi heims ok iaržar. ok žar er saa eptir herann er ver vitvm nv mestan vera.

GYLFAGINNING 7 [R] GYLFAGINNING 7 [T] GYLFAGINNING 7 [W] GYLFAGINNING 7 [U]

Ža męlti Gangleri: Hvat varž ža vm žeira sętt, e(ša) hvarir vorv rikari? Ža svarar Har: Synir Bors drapv Ymi iotvn, en er hann fell, ža liop sva mikit bloš or sarvm hans, at meš žvi drekžv žu žeir allri ętt hrim[žv]rsa, nema einn komz vndan mež sinv hyski. Žann kalla iotnar Bergelmi; hann for vpp alvdr sinn ok kona hans ok hellz žar, ok erv af žeim komnar hrimžvrsa ęttir, sva sem her segir:

ža Melir. G(angleri). Huad vard ža om žeira sett. Eda huorir voro rikari. ža melir H(įr). Synir Bors dropo ymi jotun, enn er hann fell ža liop sua micit blod or sįrum hans ad medur žui drecžo žeir allri ett rimžurßa nema einn komst vndan med sinu hysci. žann kalla jotnar bergelmi hann for vpp į ludr sinn ok kona hans ok helz žar, ok ero af žeim komnar rimžurßa ettir. Sua sem hier s(egir):

Ža męlti Gangleri. huat uarš ža um žeira sętt eša huarer uoro rikarķ. ža suarar Har. Syner Bors drapu Ymķ iotun. enn er hann fell ža hliop sua mķkķt bloš or saarum hans at meš žuķ drecktu žeir allri ętt hrimžussa nema ęinn komz undan meš sinu hyskķ žann kalla iotnar Bergelmķ. hann for upp a lušr sinn ok kona hans ok hellz žar ok eru af žeim komnar hrimžussa ęttir. sua sem her seger.

fra žvi er synir bvrs drapo ymi. Synir bvrs drapo ymi ok hliop or hanvm žat blož at žeir drekto meš žvi allri ętt hrimžvssa. nema einn komz vndan meš sino hyski. žann kalla iotnar bergelme. hann for a lvžr sinn ok hellzt žar ok žažan ero komnar hrimžvssa ęttir.

9. Orofi vetra
ašr vęrķ iorš skopvš,
ža var Bergelmir borinn,
žat ek fyrst of man
er sa hinn froži iotvnn
avar lvšr of lagišr.
9. Oroui vetra
adr ueri jord of skopod
ža var Bergelmir borinn
žat er fyrst of man
er sa inn frodi jotun
varaludr of lagidr.
9. Oroui uetra
adr uęri iorš of skoput
ža uar Bergelmer borķnn
žat er fyrst of man
er sa hinn frošķ iotunn
a uar lušr of lagišr.
8. Orofi vetra
ažr iorš veri vm skopvž
ža var bergelmer borinn.
žat ek fyrst vm man
at froža iotunn
a var lvžr vm lagišr.
GYLFAGINNING 8 [R] GYLFAGINNING 8 [T] GYLFAGINNING 8 [W] GYLFAGINNING 8 [U]

Ža sv(arar) G(angleri): Hvat hofšvz ža at Bors synir, ef žv trvir, at žeir se gvš? Hįr s(egir): Eigi er žar litiš af at segia. Žeir tokv Ymi ok flvttv imitt Ginnvnga gap ok geržv af honvm ioržina, af blože hans sęinn ok votnin. Ioržin var gor af holdinv, en biorgin af beinvnvm, griot ok vržir geržv žeir af tavnnvm ok ioxlvm ok af žeim beinvm, er brotin voro. Ža męlti Iafnhar: Af žvi bloži, er or sarvm rann ok lavst fór, žar af geržv žeir sia žann, er žeir geržv ok festv saman ioržina, ok lavgžv žann sia ihring vtan vm hana, ok mvn žat flestvm manne vfęra žikia, at komaz žar yfir. Ža męlti Žriži: Tokv žeir ok havs hans ok geržv žar af himin ok settv hann vpp ifir ioržina mež iiii. skavtvm, ok vndir hvert horn settv žeir dverg; žeir heita sva, Avstri, Vestri, Norži, Svšri. Ža tokv žeir sivr ok gneista ža, er lavsir forv ok kastaš hafži or Mvspellzheimi, ok settv amižian Ginnvnga himin bęži ofan ok nežan til at lysa himin ok iorš. Žeir gafv stažar avllvm elldinvm, svmvm ahimni, svmar forv lavsar vndir himne, ok settv žo žeim staš ok skavpvž gavngv žeim. Sva er sagt ifornvm visindvm, at žažan af vorv dęgr greind ok ara tal, sva sem segir iVavlvspa:

ž(a) s(egir) G(angleri). Huad hofdoz ža at bursynir ef žu truir ad žeir se gud. Hįr s(egir). eigi er žar litid af ad seigia. žeir tocu ymi ok fluttu j mitt ginnunga gap ok gordu af honum jordina af blodi hans seinn ok votnin. jordin var gor af holldinu enn biorgin af beinonum. Griot ok urdir gordu žeir af tonnom ok joxlum ok af žeim beinom er brotin voru. ž(a) M(elir) jafn har. Af žui blodi er or sįrum rann ok laust vard for žar af giordu žeir sia žann er žeir girdo ok festu saman jordina ok logdo žann sia j ring vtan vm hana. ok mon žat flestom manni ufora žyckia ad komast žar yfir. ža M(elir) žridi. toku žeir ok haus ok gordu žeir haus hans himin ok setto hann vpp yfir jordina med iiij. scautum ok vndir huert horn settu žeir duerg žeir heita sua. Austri. vestri. sudri. nordri. ža toko žeir sier ok gneista žį er lauser uoro ok kastad hafdi or muspelz heimi ok setto j mit ginnunga gap a himin będi ofan ok nedan til ad lysa himin ok jord. žeir gafo stadar ollom elldingum sumom į himni sumar foru lausar vndir himni ok settu žo žeim stad ok scopodo gongo žeim. Sagt er j fornum vijsindum ad žadan af voru dogr greind j įratal. Sua s(egir) j volospa.

Ža segir Gangleri. huat hofšuz ža at Bors syner ef žu truer at žeir se guš. Har suarar. Eigi er žar litiš af at segķa. žeir toku Ymķ ok fluttu i mitt Ginnunga gap ok gioršu af honum ioršina af bloši hans sęinn ok uotnin. Joršin uar gior af holldinu en biorgin af bęķnunum. griot ok uršer gioršu žeir af tonnum ok iôxlum ok bęinum er brotin uoro. Ža męlti Jafnhar. Af ži bloši er or sarum rann ok laśst fór žaraf gioršu žeir sia žann er žeir gyršu ok festo saman ioršķna ok logšu žann sia i hrķng utan um hana ok mun žat flestum monnum ufęra žikkia at komaz žar yfer. Ža męlti Žriši. tóku žeir ok haus hans ok gioršu af honum himķn ok settu hann upp yfer ioršina. meš fiorum skautum ok under huert horn settu žeir duerg. žeir heita sua. Austri. Uestri. Sušri. Noršrķ. ža toku žeir siur ok gneķsta ža er lauser foru ok kastat hafši or Muspellz heimi ok settu a himķn bęši ofan ok nešan til at lysa himin ok iorš. žeir gafu staš ollum elldķngunum sumum a himnķ sumar foru lausar under himnķ ok settu žo žeim staš ok skopušu gongu žeim. Sua er sagt i fornum uisendum at žašan af uoro dęgr greind ok įįra tal. Sua seger i Uolu spa.

Ža męllti Gangleri. hvat havfžvz ža bvrs synir at er žv trvir gvš vera. har segir. Eigi er žat litiš žeir flvtto ymi ķ mitt ginnvnga gap ok geržv af hanvm iorš. Af bloži hans sę ok votn. biorg af beinvm griot af tavnnvm. ok af žeim beinvm er borin voro ok af bložino er or saronvm rann. ža geržo žeir sia žann er žeir festo ioržina i. Sižan tokv žeir havsinn ok geržo or himininn. ok setto yvir ioržina meš .iiij. skavtvm. ok vndir hvert horn setto žeir dverg. austr vestra noržra svžra. ža toko žeir sivr or muspellz heime ok setto i mitt ginnvnga gap ovan ok nežan a himininn at lysa ioržina. žeir gafo staži ollvm elldingvm. žažan af voro dęgr greind ok ara tal. sva segir.

10. Sol žat ne vissi
hvar hon sali atti;
mani žat ne vissi
hvat hann megins atti;
stiornvr žat ne vissv
hvar žęr staži attv.
10. Sol žat ne viße
huar hon sali įtti.
Mani žat ne viße
huat hann megins įtti.
stiornur žat ne vißu
huar žer stadi įttu.
10. Sol žat ne uissi
huar hon salķ aattķ.
maanķ žat ne uissi
huat hann megins aattķ
stiornur žat ne uissu
huar žęr staši įįttu.
9. Sol žat ne vissi
hvar hon sali atti.
mani žat ne vissi
hvat hann megins atti.
Stiornr žat ne visso
hvar žęr staži atto.

Sva var ašr en žetta vęri of iorš. Ža męlti Gangleri: Žetta erv mikil tižindi, er nv heyri ec; fvržv mikil smiš er žat ok hagliga gert. Hvernig var ioržin hattvš? Ža svarar Har: Hon er kringlott vtan ok žar vtan vm liggr hinn divpi siar, ok meš žeiri siavar stravndv gafv žeir lavnd til bygžar iotna ęttvm; enn firir innan aioržvnni geržv žeir borg vmhverfis heķm firir vfriži iotna, en til žeirar borgar havfžv žeir brar Ymis iotvns, ok kavllvžv ža borg Mišgarž. Žeir tokv ok heila hans ok kavstvžv ilopt ok geržv af skyin, sva sem her segir:

Sua var adr enn žetta ueri. Ž(a) M(elir) G(angleri). žetta ero micil tidendi er nu heyri ek. furdu micil smijd er žat ok hagliga gor. huernig var jordin hattud. ž(a) s(egir) Hįr. hon er kringlott vtan ok žar vtan um liggur inn diupi Siar ok med žeiri siauar strondinne gafo žeir lond til bygdar jotna ettom. Enn firi innan a jordunne gordu žeir borg umhuerfis heim firi ofridi jotna, enn til žeirar borgar hofdo žeir brįr ymis jotuns ok kollodu ža borg midgard. žeir tóku ok heila hans ok kostudu j lopt vpp ok gordo af skyin. Sua sem hier seigir.

Sua uar aašr en žetta uęrķ. <Ž>a męlti Gangleri. ž<e>tta eru mikil tišindi er nu hęyrķ ek. furšu mikil smiš er žat ok haglegha gort. huern ueg uar ioršin hattuš. ža suarar Haar. hon er krķnlott ok žar utan um liggr hinn diupi sior. Ok meš žeiri siauar strondu gafu žeir lond til bygšar iotna ęttum. Enn firi innan a ioršunni gioršu žeir borg umhuerfis hęim fyrer ufriši iotna. enn til žeirar borgar hofšu žeir brar Ymis iotuns ok kollušu ža borg Mišgarš. Toku žeir ok heila hans ok kostušu i lopt ok gioršu af skyen. Sua sem her seger.

ža męllti Gangleri. Mikil merki ero žetta ok mikil smiž. har svarar. kringlott er iorž ok liggr vm enn divpi sęr. ok meš žeim strondvm gafo žeir bygž iotnvm. En fyrir innan a ioržina geržo žeir borg fyrir o friži iotna vm hverfis ioržina. ok havfžo žar til brar ymis ok kollvžv borgina mišgarž. žeir kavstožv heilanvm i loptiš ok geržv af skyin. sva sem her segir.

11. Or Ymis holdi
var iorš of skavpvt,
en or sveita siįr,
bjorgr or beinvm,
bašmr or hari
en or havsi himinn.

12. En or hans bram
geržv bliš regin
Mišgarž manna sonvm,
en or hans heila
voro žav hinn haršmožgv
sky avll of skavpvt.

11. Or ymis holldi
var jord of scopod,
enn or sueita siįr,
biorg or beinonum
badmr or hari,
enn or hause himin.

12. Enn or hans bram
gordo blidregin
midgard manna sonum,
Enn or hans heila
voro žaa hardmodgu
sky oll of scopod.

11. Or Ymis holldi
uar iorš of skoput
enn or sueita siar
biorg or beķnum
bašmr or haarķ
enn or hausi hķminn.

12. Enn or hans brįm
gioršu blid regķn
Midgarš manna sonum.
enn or hans heila
uoru žau enn hardmošgu
sky oll of skopuš.

10. or ymis holldi
var iorž vm skopvš.
En or sveita sior.
b. or. b.
b. or. h.
En or. h. h.

11. En or hans bram
geržv bliž regin
mišgarž manna sonvm.
ok or hans heila
voro žav in haržmošgv
sky oll vm skopvt.

GYLFAGINNING 9 [R] GYLFAGINNING 9 [T] GYLFAGINNING 9 [W] GYLFAGINNING 9 [U]

Ža męlti G(angleri): Mikit žotti mer žeir hafa ža snvit til leižar, er iorš ok himinn var gert ok sol ok himintvngl voro sett ok skipt dęgrvm; ok hvažan komv menninir, žeir er heim byggia? Ža svarar Har: Ža er žeir Borss(ynir) gengv mež sęvar stravndv, fvndv žeir tre tvav ok tokv vpp trein ok skopvžv af menn; gaf hinn fyrsti [o]nd ok lķf, annarr vit ok hręring, iii. asionv, malit ok heyrn ok sion; gafv žeim klęži [ok] navfn; het karlmašrinn Askr, en konan Embla, ok oloz žašan af mannkindin, žeim er bygžin var gefin vndir Mišgarži. Žar nęst geržv žeir ser borg imiživm heimi, er kallašr er Asgaršr. Žat kavllvm ver Troia. Žar bygž gvžin ok ęttir žeira, ok geršvz žašan af mavrg tižindi ok greinir bęži aioržv ok ilopti. Žar er einn stašr, er Hlišskialf heitir, ok ža er Ožinn settiz žar ihasęti, ža sa hann of alla heima ok hvers mannz athęfi ok vissi alla lvti, ža er hann sa. Kona hans h(et) Frigg Fiorgvinsd(ottir), ok af žeirra ętt er sv kynsloš komin, er ver kavllvm asa ęttir, er bygt hafa Asgarž hinn forna ok žav riki er žar liggia til, ok er žat allt goškvnnig ętt. Ok firir žvi ma hann heita Allfavšr, at hann er fažir allra gožanna ok manna ok allz žess, er af honvm ok hans krapti var fvllt gert. Ioržin var dottir hans ok kona hans; af henne gerži hann hinn fyrsta soninn, en žar er Asažorr; honvm fylgži afl ok sterkleikr; žar af sigrar hann avll kvikqvendi.

Ž(a) M(elir) G(angleri). Mikit žotti mier žeir žį hafa snuit til leidar er jord ok himin var gort ok sol ok himintungl voro sett ok scipt dogrom. Enn huadan komo mennirnir žeir er heim komo. ž(a) s(egir) Har. ža er žeir geingo med seuar strondu bors sonir fundo trie ii. ok toko vpp trien ok scaupodo af menn, gaf inn fyrsti ond ok lif, annar uit ok hroring. žridi asiono malid ok heuern ok sión gafo žeim kledi ok nofn. het kallmadrinn ascr enn konan embla, ok oloz žadan af mankyndin žeim er bygdin var gefin vndir midgardi, žar nest gordu žeir sier borg j midium heimi er kallad er asgardr žat kalla menn troia žar bygdo godin ok ettir žeira ok gordez žadan af morg tidendi ok greinir bedi a jordo ok j lopti. žar er einn stadur er hlišscialf heitir. ok ža er allfaudur žar settiz j haseti, ža sa hann of alla heima ok huers mans athefi ok vißi alla luti žį er hann sį kona hans het frig friorgins dottir af žeira ett er su kynslod komin er uer collom asa ettir er bygt hafa asgard enn forna ok žau Riki er žar liggia til. ok er žat godkunnig ett ok firi žui ma hann heita allfaudr ad hann er fadir allra gudanna ok mannanna ok alz žeß er af honum ok hans krapti var fullgiort. jordin var dottir hans ok kona hans af henni gordi hann inn fyrsta soninn enn žat er asažor honom fylgdi afl ok stercleikr žar af sigrar hann oll kyquendi.

Ža męlti Gangleri. Mikit žotti mer žeir ža hafa snuiš til leišar er iorš ok himinn uar gķôrr ok sol ok himintungl uoro sett ok skipt dęgrum. en huašan komo mennerner žeir er hęim byggķa. Ža suarar Har. ža er žeir gengu meš siauar strondu Bors syner fundu tre ij. ok toku upp trein ok skopušu af menn. gaf hinn fyrst ond ok lif annarr uit ok hręrķng žriši asionu mal ok hęyrn ok sion. Gafu žeim klęši ok nofn. het karlmašrenn Askr en konan Embla ok olz žašan af mannkindķn su er bygšin uar gefin under Mišgarši. žar nęst gioršu žeir sier borg i mišium heimķ er kolloš er Aasgaršr. žat kallaz Troķa. žar bygšu gušin ok ętter žeira ok gioršuz žašan af morg tišindķ ok gręinir bęši a ioršu ok i lopti. Žar er ęinn stašr er Hlišskialf heiter ok ža er Ošinn settiz žar i hasętķ ža sa hann of alla heima ok huers mannz at hęui ok uissi alla luti ža er hann sa. kona hans het Frigg Fiorguins dotter. Ok af žeira ętt er su kynsloš komin er uer kollum Asa ętter er bygt haua Aasgarš hinn forna ok žau riki er žar til liggķa. ok er žat allt goškunnig ętt ok firi ži ma hann hęķta Allfošr at hann er fašer allra gušanna ok manna ok allz žess er af hans krapti uar fullgort. Joršin uar dotter hans ok kona hans. af hennķ giorši hann hinn fyrsta soninn en žat er aasa Žorr. honum fylgši afl ok sterkleikr. žar af sigrar hann oll kuikendķ.

bvrs synir skopožv ask ok emlo Ža er žeir gengv meš siovar strondo Bvrs synir fvndo žeir tre .ij. ok skopožv af mann gaf inn fyrsti ond .ij. lif .iij. heyrn ok syn ok het mažr askr en konan emla. ox žažan af mannkindin er bygž var gefin vndir mišgarši. Sižan geržo žeir i mišivm heimi asgarž. žar bygži ožinn ok ettir žeira er varar ęttir ero fra komnir. Enn segir har. žar er einn stažr er hližskialf heitir ok er alfavžr sezt žar i hasęti ser hann vm heim allan ok hvers manz at hęfi. kona hans er frigg fiorgvnz dottir. ok af žeiri ętt er asa ętt er bygži asgarž inn forna ok er žat gožkvnnig ętt. žvi heitir hann alfavžr at hann er fažir allra gvžanna. Joržin var dottir hans. ok var žeira sonr asa žorr.

GYLFAGINNING 10 [R] GYLFAGINNING 10 [T] GYLFAGINNING 10 [W] GYLFAGINNING 10 [U]

Norfi e(ša) Narfi h(et) iotvnn er bygži i Iotvnheimvm; hann atti dottvr, er Nott h(et); hon var svavrt ok davck, sem hon atti ętt til. Hon var gipt žeim manne, er Naglfare het; žeira s(onr) h(et) Všr. Žvi nęst var hon gipt žeim, er Annarr het; Iorš h(et) žeira d(ottir). Sižarst atti hana Dellingr, var hann asa ęttar; var žeira s(onr) Dagr; var hann lioss ok fagr eptir fažerni s(inv). Ža tok Allfavšr Nott ok Dag, son hennar, ok gaf žeim ii. hesta ok ii. kerrvr, ok setti žav vpp a himin, at žav skolv riža ahverivm ii. dęgrvm vmhverfis ioržina. Rišr Nott fyrri žeim hesti, er kallašr er Hrimfaxi, ok at morni hverivm davggvir hann ioržina af méldropvm sinvm. Sa hestr, er Dagr a, heitir Skinfaxi, ok lysir allt lopt ok ioržina af faxi hans.

Norfi eda narfi het jotun er bygdi j Jotunheimom hon var suort ok dauk sem hon atti ett til. hon var gipt naglfara. žeira s(onr) het audr. žui nest var hon gipt žeim er anarr hét jord žeira dottir. Sišast atti hana dellingr ok var hann asa ettar var žeira sonr dagur var hann lios ok fagur alitom eptir faderni sinu ža tók allfaugr nott ok dag son hennar ok gaf žeim ij. hesta ok ij. kerror ok sendi žau vp į himin ad žau skolo rida a huerium ij. dogrum um huerfis jordina. Ridr nott fyri žeim hesti er kalladr er rimfaxi ok ad morni huerium doguir hann jordina af meldropum sinom. Sį hestr er dagr į heitir scinfaxi ok lysir allt lopt ok jordina af faxi hans.

Norui eša Narui het iotun er bygši i Iotun hęķmum. hann aattķ dottur er Nott het. hon uar suort ok dokk sem hon aatti ętt til. hon uar gipt fyrst žeim manni er Naglfarķ het. žeira son het Aušr. žui nęst uar hon gipt žeim er Anarr het. Iorš het žeira dotter. Sišarst aatti hana Dellingr ok uar hann Aasa ęttar. uar žeira son Dagr. uar hann lioss ok fagr epter fašerni sinu. ža tok Allfošr Nott ok Dag son hennar, ok gaf žeim ij. hesta ok tuęr kerrur ok sendi ža uppa himin, at žau skulu riša a huerium tueim dęgrum um huerfis ioršina. Rišr Nott fyrri žeim hestķ er kallašr er Hrimfaxķ ok at morni huerķum dogguer hann ioršina af meldropum sinum. Sa hestr er Dagr a heiter Skķnfaxķ ok lyser allt lopt ok ioršina af faxi hans.

fra nora iotni ok nott dottr hans Nori iotvnn bygži fyrst iotvnheima. dottir hans var nott. hon var svort. hon giptiz naglfara sonr žeira het avžr. Sižan var hon gipt onar ok var iorž žeira dottir. hana atti doglingr. ok var dagr sonr žeira. hann var fagr sem fažir hans. ža tok Alfavžr nott ok dag ok setti a himin ok gaf žeim .ij. hesta ok kerrvr ok riža žav vm hverfis ioržina. Nott rižr hrimfaxa hann davggvir ioržina meš meldropvm sinvm. Dagr į skinfaxa. ok lysir lopt ok iorž af faxi hans.

GYLFAGINNING 11 [R] GYLFAGINNING 11 [T] GYLFAGINNING 11 [W] GYLFAGINNING 11 [U]

Ža męlti G(angleri): Hversv styrir hann gang solar ok tvngls? Har s(egir): Sa mašr er nefndr Mvndilfęri, er atti tvav bavrn; žav varv sva favgr ok friž, at hann kallaži annat Mana, en dottvr s(ina) Sol, ok gipti hana žeim manne, er Glenr h(et); en gvšin reiddvz žessv ofdrambi ok tokv žav syskin ok settv vpp ahimin, letv Sol kęyra ža hesta, er drogv kerrv solarinnar žeirar, er gvžin havfšv skapat, til at lysa heimana, af žeiri sio, er flavg or Mvspellzheimi; žeir hestar h(eita) sva, Arvakr ok Alsvišr; en vndir bógvm hestanna settv gvžin tva vinbelgi at kęla ža, en isvmvm fręžvm er žat kallat isarncol. Mani styrir gavngv tvngls ok ręšr nyivm ok nižvm; hann tók ii. bavrn af ioržvnni, er sva h(eita), Bil ok Hivki, er žav gengv fra brvnni žeim, er Byrgir h(eitir), ok barv įavxlvm ser sa, er heitir Sęgr, en stavngin Simvl. Višfinnr er nefndr fažir žeira. Žessi bavrn fylgia Mana, sva sem sia ma af ioržv.

Ž(a) M(elir) G(angleri). huerso styrir hann gang solar eda tungls. Har s(egir). Sa madr er nefndr Mundilfori er atti ij. born žau voro sua fogr ok frid at hann calladi annad Mana, enn dóttur sina Sól ok gipti hana žeim manni er glenr het. Enn gudin reidduz žeßo ofdrembi ok toko žau syscyn ok settu vpp į himin letu Sol keura ža hesta er drogo kerru solarinnar žeirar er gudin hofdo scopad til ad lysa heimana af žeiri sio er flaug or muspelz hemi. žeir hestar heta sua Aruakur ok alsuidur. Enn vndir bogum hestanna settu gudin ij. vindbelgi at kola žį, enn j sumum frodum er žat kallat jsarnkol, Mani styrir gongo tungls ok redur nyiom ok nidom. hann toc born ij. af jordunne er sua heita · · · · · · ok hiuki er žau geingo fra brunni žeim er burgir het, og bįru į oxlum ser sa er heitir Sogur enn stongin simul vidfinnr er nefndur fadir žeira. žeßi born fylgia mana sem sia mį af jordu.

ža męlti Gangleri. huersu styrer hann gang solar eša tungls. Har suarar. Sa mašr er nefndr Mundilfari er aatti tuav born. ža uoru sua fogr ok friš at hann kallaši son sinn Mįna enn dottur sķna Sol ok giptķ hana žeim manni er Glenr het. en gušin reidduz žessu of drambķ ok toku žau systkķn ok settu upp a himķn letu Sol kęyra ža hesta er drogu kerru solarennar žeirar er gušin hofdu skapaš til at lysa heķmana af žeiri siu er flaug or Muspellz heimķ. žeir hestar heita sua. Alsuidr ok Aaruakr. Enn under bogum hestanna settu gušin tua uindbelgķ at kięla ža enn i sumum fręšum er žat kallat isarn kol. Maanķ styrer gongu tungls ok ręšr nyum ok nišum. Hann tok born tuau af ioršunnķ er sua heita. Bil ok Hiukķ er žau gengu fra brunni žeim er Byrger heķter ok baru a oxlum ser sa er heiter Sęgr en stongin Simul. Uišfinnr er nefndr fašer žeira. žessi born fylgia Mana sua sem sia ma af ioršu.

Mvndilferi atti .ij. born. mįni het sonr hans en sol dottir ok atti hana glornir. Gožin reiddvz žvi of drambi er žav heto sva. ok setto žav vpp a himin. ok draga žav kerro solar žeirar er gožin havfžo skapaš af žeiri siv er flavg or Mvspellz heimi. Mįni tok born .ij. af ioržv bil ok hivka er žav foro fra brunni žeim er byggvir heitir. Sįrinn het sęgr en simvl stongin. Višfižr het fažir barnanna. žav born fylgia mįna sem sia mį af ioržvnni.

GYLFAGINNING 12 [R] GYLFAGINNING 12 [T] GYLFAGINNING 12 [W] GYLFAGINNING 12 [U]

Ža męlti G(angleri): Skiott ferr solin, ok nęr sva, sem hon se hrędd, ok eigi mvndi hon ža meirr hvata gavngvnni, at hon hręddiz bana s(inn). Ža svarar Har: Eigi er žat vndarlikt, at hon fari akafliga, nęr gengr sa, er hana sękir; ok ongan śtveg a hon, nema renna vndan. Ža męlti G(angleri): Hverr er sa, er henni gerir žann ómaka? Hįr s(egir): Žat erv ii. vlfar, ok heitir sa, er eptir henni ferr, Skoll; hann hręžiz hon ok hann mvn taka hana, en sa heitir Hati Hrošvitnisson, er firir henne leypr, ok vill hann taka tvnglit, ok sva mvn verža. Ža męlti Gangleri: Hver er ętt vlfanna? Har s(egir): Gygr ein byr firir [av]stan Mišgarž ižeim skogi, er [Ia]rnvišr h(eitir). Ižeim skogi byggia žęr travlkonvr, er Iar[n]višivr h(eita). En gamla gygr fęžir at sonvm marga iotna ok alla ivargs likivm, ok žažan af er[v] komnir žessir vlfar. Ok sva er sagt, at af ęttinni veržr sa einn matkaztr, er kallašr er Managarmr; hann fylliz meš fiorvi allra žeira manna, er deyia, ok hann gleypir tvgl, ok stavckvir blože himin ok lopt avll; žažan tynir sol skini sinv ok vindar erv ža okyrrir ok gnya hežan ok handan. Sva segir iVolvspa:

ž(a) M(elir) G(angleri). Skiott ferr Solin ok ner suo sem hon se redd ok eigi myndi hon ža meir huata gongunne at hon reddiz bana sinn. ž(a) s(egir) har. eigi er žat vndarligt at hon fari akafliga. Ner geingur sį er hana sokir ok onguann utyrg a hon nema renna vndan. ž(a) M(elir) G(angleri). Huer er sa er henni gorir žan omaga. Har s(egir). žad ero ij. vlfar ok heitir sa er eptir henni fer scoll. hann hrediz hon ok hann mon taka hana. Enn sa heitir Hati · · · · · · · · ok sua mon verda. Ž(a) M(elir) G(angleri). huer er ett vlfana. Har s(egir). Gygr ein byr firi austan midgard j žeim skogi er jafn vidr heitir j žeim scogi byggia žer trollkonr er jarnvidir heita. En gamla gygr fodir ad sonum jotna marga ok alla j varglikiom ok žadan af ero komnir žeßir vlfar. Og sua er sagt at af ettom verdr sa einn matkastr er kalladr er mana gramr. hann fylliz med fiorui allra žeira manna er deiua. Og hann gleupir tungl enn stocir blodi himin ok lopt oll, žadan tynir sol scini sinu ok vindar ero ža ókyrrir ok knyia hedan ok handan. Sua s(egir) j uolospa.

ža męlti Gangleri. Skiott ferr solķn ok nęr sua sem hon se hrędd ok ęigi mundi hon ža meirr huata gongunni at hon hręddiz bana sinn. ža suarar Har. Eigi er žat undarligt žo at hon fari akaflega nęr er sa er hana sęker ok engan ut ueg a hon nema renna undan. ža męlti Gangleri. huerr er sa er henne giorer žann omaka. Har suarar. žat eru ij. ulfar ok heiter sa Skoll er epter henne ferr. hann hręšiz hon ok hann mun taka hana. enn sa heiter Hati Hrošuitnķs son er fyrer henne hlęypr ok uill hann taka tungliš ok sua mun uerša. ža męlti Gangleri. Huerr er ętt ulfanna. Har seger Gygr ęķn byr firi austan Mišgarš i žeim skogi er Iarnuišr heķter. I žeim skogķ byggia žęr trollkonur er iarnuišķur heķta. En gamla gygr fęšer at sonum marga iotna ok alla i uargs likķum, ok žašan eru komner žesser ulfar. Ok sua er sagt at af ęttinni ueršr sa ęķnn matkaztr er kallašr er Managarmr. hann fylliz meš fioruķ allra žeira manna er dęyķa ok hann glęyper tungl en stokkuer bloši hķmin ok lopt oll. žašan af tyner sol skķnķ sķnu ok uindar eru ža okyrrer ok gnyia hešan ok handan. Sua seger i Uolu spa

Ža męllti gangleri. Skiott ferr solin sem hon se hrędd. Ža svarar hįr. Nęr gengr sa er hana leižir. Vlfar .ij. gera žat skoll ok hatti hrožrvitnis son. Ža męllti Gangleri. Hver er ętt vlfanna. har segir, Gygr ein byr fyrir avstan mišgarž i skógi žeim er iarnvišr heitir. ok sva heita žęr trollkonr er žar byggia. Gamla trollkona er možir margra iotna ok allir i vargs likivm. žažan kom mįna garmr. hann fylltiz meš fiorvi feigra manna ok gleypir tvnglit en stockvir bloži himininn. ža tynir sol skini sino, sva sem her segir.

13. Avstr byr en alldna
ķ Iarnviži
ok fęžir žar
fenris kindir;
veržr or žeim avllvm
einna nockvrr
tvngls tivgari
itravllz hami.

14. Fylliz fiorvi
feigra manna;
ryšr ragna siavt
ravžvm dreyra;
svavrt verža solskin
of svmvr eptir,
veržr avll valvnd.
Vitvš er enn eža hvat?

13. Austr byr inalldna
j jarnuidiom
ok fodir žar
fenris kindyr
verdr or žeim ollom
einna huerra
tungl tuigan
j traullz hami.

14. fyllis fiorui
feigra manna,
rydr ragna siot
raudom dreura.
suort verda solscin
vm sumor eptir,
verdr oll valynd
uitud er enn eda huat.

13. Austr byr hķn alldna
ķ Iarnuišiu
ok fęšer žar
Fenres kinder
ueršr af žeim ollum
ęinna nokkurr
tungls tķugarķ
i travllz hamķ

14. fylliz fioruķ
feigra manna
ryšr ragna siot
raušum dręyra
suôrt uerša solskin
um sumur epter
uešr oll ualund
uitu žer enn eša huaš.

12. Avstr byr in arma
i iarnviši.
ok fęžir žar
fenris kindęr
veržr af žeim ollvm
ima nockvr
tvngls tregari
i tröllz hami.

13. fylliz fiorvi
feigra manna
ryžr ragna siot
ravžvm dreyra.
svort verža solskin
um svmor eptir
veržr oll va. ly.
v. einn ok h.