GYLFAGINNING 23 [R] GYLFAGINNING 23 [T] GYLFAGINNING 23 [W] GYLFAGINNING 22 [U]

Hinn žriži įss er sa, er kallašr er Nioršr; hann byr ahimni, žar sem heitir Noatvn; hann ręšr firir gavngv vinndz ok stillir sia ok elld; ahann skal heita til sęfara ok til veiža; hann er sva avšigr ok fesęll, at hann ma gefa žeim avš landa e(ša) lavsafiar, er a hann heita til žess; hann var vpp fęddr i Vanaheimvm, en vanir gislvžv hann gožvnvm ok tokv imot at asa gisligu žann, er Hęnir h(eitir); hann varš at sętt meš gožvnvm ok vonvm. Niošr aža konv, er Skaži h(eitir), d(ottir) Žiaza iotvns. Skaži vill hafa bvstaš žann, er att hafži fažir hennar; žat er afiollvm nokqvorvm, žar sem heitir Žrvmheķmr, en Nioršr vill vera nęr sę; žav sęttvz ažat, at žav skyldv vera ix. vetr iŽrvmheime, en ža ašra ix. at Noatvnum. En er Nioršr kom apptr til Noatvna af fiallinv, ža qvad hann žetta:

Enn žridi As er sa er calladr er mordr. hann byr į himni žar sem heita noatun. hann redor firi gongo vindz ok stillir siį ok elld, į hann er gott ad heita til sefara ok til reida. hann er sua audigr ok fiesell at hann ma gefa žeim aud landa eda lausafiar, į hann scal til žeß heita, Eigi er mordr ettar hann var upføddr j vanaheimi. Enn vanir gislodo hann gudunum ok toku j mot at gislingo žann er hønir heitir. hann vard at sett med gudom ok monnum. Niordr į ža konu er scadi heitir dottr žiaßa jotuns. Skadi vill hafa bustad žann sem hafdi fadir hennar žat er į fiollom nocurom žar sem heitir žrymheimr. Enn niordr vill vera ner se, žau settuz į žat at žau skylldo vera nio netr j žrymheimi enn ža adrar jij. j Noatunum. Enn er niordr kom aptr til noatuna af fiallinu ža quad hann žetta.

Hinn žriši Aass heiter Nķordr hann byr a hķmni žar sem heita Noa tun. hann ręšr firi gongu uinnz ok stiller sia ok elld a hann skal heķta til sefara ok til ueiša. hann er sua aušigr ok fesęll at hann ma gefa žeim auš landa ok lausa fķar a hann skal til žess heita. ęigi er Nioršr Asa ęttar. hann uar upp feddr i Uana heimķ. enn Uaner gislušu hann gušunum ok toko ķ mot at gislingu žann er Hęner heiter. hann uarš at sętt meš gušum ok Uonum. Nioršr a ža konu er Skaši heitier. dotter Žiaza iotuns. Skaši uill hafa bustaš žann er aatt hafši fašer hennar žat er a fiollum nokkurum žar sem heiter Žrymheķmr enn Nioršr uill uera nęr sķo žau sęttuz a žat at žau skylldu uera niu nętr ķ Žrymheimķ enn ža iij. at Noa tunum. Enn er Nķoršr kom aptr til Noa tuna af fiallķnu ža quaš hann žetta.

Enn žriži ass er sa er nioržr heitir. hann byr žar s[e]m heitir noa tvn hann ręžr žar fyrir gavngo vindz. ok stiller sio ok vind ok elld. a hann skal heita til sęfara ok veiža. hann er sva avžigr eža fesęll at hann ma gefa žeim land ok lavsa fe er hann vill. a hann skal til žess heita. Eigi er nioršr as[a] ęttar. hann var vpp fęddr ķ vana heimi. En vanir gisložv hann gvžvm ok tokv i moti žann er hęnir het. žat varž at sętt meš gvžvm ok vavnvm. Nioržr atti ža kono er skaži heitir dottir žiaza iotvns. hon villdi hava bv staž žann er fažir hennar hefir įtt. žat er a fiollvm nockvrvm žar er heitir žrvž heimr. En nioržr vill vera nęr sę. žav sęttaz a žat at žav skvlo vera .ix. nętr i žrvžheimi en .iij. i noa tvnvm. En er nioržr kom aptr til noatvna af fiallino. ža qvaš hann žetta.

35. Leiš ervmc fioll,
varca ec lengi,
nętr einar ix.
vlfa žytr
mer žotti illr vera
hia songvi svana.
35. Leid romk fioll
varka ec leingi į
netr einar nio
vlfa žytr
mer žotti jllr vera
hiį saungui suana.
35. Leiš erumk fioll
uarka ek lengķ a
nętr ęinar nķu.
ulfa žytr
mer žottķ illr uera
hia songuķ suana.
34. Leiž ervmz fioll
uarkaža ek [l]engi hia.
nętr einar nio.
vlfa žytr
mer žotti illr vera
hia savngvi svana.

Ža qvad Skaži žetta:

Žį q(uad) scadi žetta.

Ža quad Skaši žetta.

ža qvaš skaži.

36. Sofa ek mattac
sęfar beživm a
fvgls iarmi firir;
sa mic vekr,
er af viži kemr,
morgvn hverian mar.
36. Soua ek matka
· · · · · · · · · į
fugl jarmi firi
sa mic vekr
er af uidi kømr
morgin huerian mar.
36. Sofa ek ne matta
siauar bešium a
fugls iarmi firi
sa mik uekr
er af uiši kemr
morgin huerian mįįr.
35. Sofa ek maki
sęvar beživm į
fvgls iarmi fyrir.
sa mik vekr
er af viži kemr
morgin hvern mar.

Ža for Skaži vpp afiallit ok bygži iŽrimheimi, ok ferr hon mioc askižvm ok meš boga ok skytr dżr; hon h(eitir) avndvrgvš e(ša) avndvrdis; sva er sagt:

Ža for scadi vpp į fiall ok bygdi j žrymheimi, ok fer hon miog į scidom ok med boga ok scytr dyr hon heitir ondrgud eža ondrdis. Sua er sagt

Ža for Skaši uppa fiall ok bygši i Žrymheimķ ok ferr hon miok a skķšum ok meš boga ok skytr dyr hon heiter ondur guš eša ondur dķs. Sua er sagt.

ža for [s]kaži vpp a fiall ok bygži a žrvžheimi ok ferr hon m[iok] meš boga ok skižvm ok skytr dyr. hon heitir ondvr gvž eža ondvr dis. sva segir.

37. Žrimheimr heitir,
er Žiazi bio,
sa hinn amatki iotvnn,
en nv Skaži byggvir,
skķr brśšr gvža
fornar toptir favžvr.
37. žrymheimr heitir
er žiazi bio
sa inn įmatci jotun
enn nu scadi byggir
scir brudr goda
førnir toptir faudor.
37. Žrymheķmr heiter
er Žiazi
sa hinn amatki iotunn
enn nu Skaši bygger
skķr brušr guša
fornar tofter fošur.
36. Žrvžheimr. heitir
žar nv žiazi byr
sa enn matki iotvnn.
en nv skaži byggr
skir brvžr gvma
fornar toptir fožr.
GYLFAGINNING 24 [R] GYLFAGINNING 24 [T] GYLFAGINNING 24 [W] GYLFAGINNING 23 [U]

Nioršr iNoatvnvm gat sižan ii. bavrn; het sonr Freyr, en d(ottir) Freyia; žau voro favgr alitvm ok mattvg. Freyr er hinn agętazti af asvm; hann ręšr firir regni ok sciln solar ok žar meš avexti iaržar, ok ahann er gott at heita til ars ok frižar; hann ręšr ok fesęlv manna; en Freyia er agętvz af asynivm; hon ažann bę ahimni, er Folkvangar heita, ok hvar sem hon rišr til vigs ža a hon halfan val, en halfan Ožinn; sva sem her segir:

Niordr j noatunum gat sidan ij. born het annad freur ok freyia. žau voru føgr alitom ok mattug freur er inn agetasti af įsum. hann redr firi regni ok scini solar. ok med auexti jardar. ok į hann er gott ad heita til ars ok fridar, hann redr fesølu manna. Enn freyia er agetuz af įsyniom. hon į žann bø į himni er folcuangar heita. ok huar sem hon ridr til vigs. ža į hon halfann val enn halfan Odinn Sua er her s(egir).

Nioršr i Noa tunum gat sišan tuau bôrn het annat Freyr ok Freyia. žau uoro fogr alitum ok mattug. Fręyr er hinn agiętazti af Asum. hann ręšr firi regni ok skini solar ok žar meš auextķ iaršar ok a hann er gott at heķta til aars ok frišar hann ręšr ok fesęlu manna. enn Freyia er agiętuz af Asynium. hon a žann bę a hķmnķ er Folkuangr heiter ok huar sem hon rišr til uigs ža a hon halfan ual enn haluan Ošinn. Sua er her sagt.

fra bornvm niaržar. Nioržr i noatvnvm gat sižan .ij. born. het annat Freyr er einn er agetaztr meš gvžvm. hann ręžr fyrir regni ok skini solar. ok žar meš iaržar a vexti. A hann er gott at heita til ars ok frižar. hann ręžr friži ok fesęlo manna. Annat barn hans er Freyia. hon er agetozt af asynivm. hon į žann bœ a himnvm er folvang heitir ok hvar sem hon rižr til vigs a hon halfan val allan en halfan ožinn. sva segir.

38. Folkvangr heitir,
en žar Fręyia rędr
sessa kostvm isal;
halfan val
hon kys ahverian dag,
en halfan Ožinn a.
38. folcuangr heitir
enn žar freyia redr
seßa kostum j sal
halfan val
hon kys huerian dag
enn halfann Odinn į.
38. Folkuangr heiter
enn žar Fręyia ręšr
sessa kostum i sal
halfan ual
hon kyss huerian dag
enn halfan Ošinn a.
37. Folkvangr heitir
en žar freyia ręšr
kosta beztvm sal.
halvan val
hon kyss hvern dag
En halfan ožinn į.

Salr hennar Sessrymnir, hann er mikill ok fagr; en er hon ferr, ža ecr hon kavttvm ii. ok sitr ireiš; hon er naqvęmvz monnvm til a at heita, ok af hennar nafni er žat nafn, er rķkiskonur eru kallašr frovor; henne likaži vel mansavngr; ahana er gott at heita til asta.

Salr hennar sesrumnir hann er micill ok fagur enn er hon fer ža ekr hon į kauttom sinom ok sitr j reid. hon er naquemust monnum til aheita ok af hennar nafni er žat tignar nafn er rykiskonr ero calladar freyior. henni licadi vel mansøngr, į hana er gott ad heita til asta.

Salr hennar Sesrumner er mikill ok fagr ok er hon ferr ža ekr hon kottum ij. ok sitr i reiš. hon er nakuemuz monnum til aheita ok af hennar nafnķ er žat tignar nafn er rikis konur eru kallašar frur. henne likaši uel mansongr a hana er gott at heita til įįsta.

Sessvarnir heitir ok salr hennar. En er hon rižr ža ekr hon a kavttvm sinvm ok sitr i reiž. hon er nakvęmvst monnvm til a heita ok af hennar nafni er žat tignar nafn er rikis konr ero kallažar frvr. henne likaži vel mansavngr a hana er gott at heita til asta.

GYLFAGINNING 25 [R] GYLFAGINNING 25 [T] GYLFAGINNING 25 [W] GYLFAGINNING 24 [U]

Ža męlti G(angleri): Miklir žickia mer žessir firir ser ęsirnir, ok eigi er vndarligt, at mikill kraptr fylgi yšr, er žer skvlot kvnna skyn gožanna ok vita, hvert bišia skal hverrar bęnarinnar; eža erv fleiri enn gožin? Har s(egir): Sa er enn įs, er Tyr h(eitir); hann er diarfaztr ok bezt hvgašr ok hann ręšr mioc sigri i orrostom; a hann er gott at heita hreystimonnvm. Žaš er orštak, at sa er tyhravstr, er vm fram er ašra menn ok ecki setz fyrir. Hann var vitr, sva at žat er męlt, at sa er tyspakr, er vitr er. Žat er eitt hans marc vm diarfleik hans, ža er ęsir lockvžv Fenrisvlf til žess at leggia fiotvrinn ahann, Gleipni, ža trvži hann žeim eigi, at žeir mvndv leysa hann, fyrr er žeir logžv honvm at veži hond Tyrs imvnn vlfsins; en ža er ęsir vildv eigi leysa hann, ža beit hann havndina af, žar er nv heitir vlfrišr, ok er hann einhendr ok ecki kallašr sęttir manna.

Ž(a) M(elir) G(angleri). Miklir žikia mier žesser firi ser esir ok eigi er vndarligt at micill kraptr fylgi ydr er žer skulut kunna scyn gudana ok vita huert bidia skal huerrar bœnarinnar eda eru fleiri enn gudin. H(ar) S(egir). Sį er enn as er tyr heitir hann er diarfastr ok best hugadr ok hann redr miok sigri j orostom. A hann er gott ad heita hreusti monnum. žat er ordtak at sį tyraustur er um framm er adra ok eci sezt firi. hann var ok vitur sua at žat er ok mellt at sa er tyspakr er vitrastr er. žad er eitt marc vm diarfleik hans ža er esir lockudu fenris vlf til žeß ad leggia fiotrin į hann gleipni. ža trudi hann žeim eigi ad žer myndo leusa hann fyr enn žer logdo honum ad vedi hond tys j munn hans, enn ža er esir villdu ey leysa hann ža beit hann høndina af žat er nu heitir vlflidr. Og er hann einhendr ok eci calladr settir manna.

Ža męlti Gangleri. (M)iklir žikkia mer žesser firi sier Ęserner ok ęigi er undarligt at mikill kraptr fylgi yšr er žer skulut kunna skyn gušanna ok uita huert bišia skal huerrar bęnarennar eša eru fleiri enn gušin. Har sagši. Sa er enn Ass er Tżr heiter hann er diarfaztr ok bezt hugašr ok hann rędr miôg sigri i orrostum. a hann er gott at heita hręysti monnum. žat er orštak at sa er tyraustr er um framm er ašra menn. ok ekki siez firi. hann er ok uķtr sua at žat er ok męlt at sa er tyrspakr er uitraztr er. žat er ęitt mark um diarfleik hans ža er Ęser lokkušu Fenris ulf til žess at leggia fioturenn a hann Gleķfni ža trudi hann žeim ęigi at žeir mundu lęysa hann fyrr enn žeir legši honum at ueši hond Tys i munn hans. enn ža er Ęser uilldu ęigi lęysa hann ža beit hann hondķna af žar er nu heiter ulflišr ok er hann ęķnhendr ok ekki kallašr sętter manna.

hverso bižia skal asinn ok fra braga. ok heimdall Ža męllti Gangleri. Miklir žicki mer žessir fyrir ser ęsirnir. Ok eigi er vndr at mikill kraptr fylgi yžr er žer skvlot kvnna skyn [g]vžanna. ok vita hvern bižia skal hvers hlvtar eža hverrar bęnar eža ero fleiri gvžin. har svarar. Ža er enn ass er tyr heitir. hann er diarfaztr ok breythvgašr. ok hann ręžr miok sigri ķ orrostvm. A hann er gott at heita hreysti monnvm. žat er oržtak at sa er tyhravstr er vm fram er ažra. ok žat er eitt mark vm hravstleik hans ok diarfleik. ža er ęsir lockvžo fenris vlf til žess at leggia a hann fiotvrinn gleifne. ža trvži hann žeim eigi at žeir mvndi leysa hann fyrr en žeir logžv hanvm [a]t veži hond tys i mvnn hans. En er ęsirnir villdo eigi leysa hann. ža beit hann af hondina žar sem nv heitir vlfližr ok er hann einhendr. hann er sva vitr at žat er ok męllt at sa se tyrspakr. En ecki er hann kallažr sęttir manna.

GYLFAGINNING 26 [R] GYLFAGINNING 26 [T] GYLFAGINNING 26 [W] GYLFAGINNING 25 [U]

Bragi h(eitir) einn; hann er įgętr at speki ok mest at malsnild ok oršfimi; hann kann mest af skaldskap, ok af honvm er bragr kallašr skaldskapr, ok af hans nafni er sa kallašr bragr karla eža kvinna, er oršsnilld hefir framarr en ašrir, kona e(ša) karlmašr. Kona hans er Išvnn; hon varžveitir ieski sinv epli žav, er gožin skvlo abita, ža er žav eldaz, ok verža ža allir vngir, ok sva mvn vera allt til ragnaravkrs. Ža męlti G(angleri): Almikit žycki mer gožin eiga vndir gęzlu e(ša) trvnaži Ižvnnar. Ža męlti Har ok hlo viš: Nęr lagži žat vfęrv einv sinni; kvnna mvn ec žar af at segia, en žv skalt nv fyrst heyra navfn asanna fleire.

Bragi heitir einn hann er įgetr ad speki ok mest ad mįlsnilld ok ordfimi hann kann mest af scalldskap. Og af honum er bragur calladr scallscapur, Og af hans nafni er sa calladr bragur carla edur quenna bragr er ordsnilld hefir framar enn adrir, kona edr karl. Cona hans er jžun hon vardueitir j eski sinu epli žau er gudin skulu j bita ža er žau elldaz ok verda ža allir vngir. Og sua man vera allt til ragna rokurs. Ž(a) M(elir) G(angleri). allmicid žiki mier gudin eiga vndir gezlo eda trunadi jžunar. Ža M(elir) H(ar). Og hlo vid ner lagdi žat oføru einu sinne kunna mun ek žar af ad seigia enn žo skalltu nu fyrst heura fleiri nofn asannana.

Bragi heiter ęinn. hann er agiętr af spekķ ok mest af malsnilld ok oršfimķ. hann kann mest af skalldskap ok af honum er bragr kalladr skalldskapr ok af hans nafnķ er sa kallašr bragr karla eša bragr kuenna er oršsnilld hefer framarr enn adrer kona eša karlmašr. hans kona er Išunn. hon uaršueiter i eski sķnu eplķ žau er gušin skulu a bķta ža er žau elldazt ok uerša ža aller unger ok sua mun uera til ragna rokkrs. Ža męlti Gangleri. Allmikit žikki mer gušen ęiga under gięzlu eša trunaši Išunnar. ža sagši Har ok hlo uiš. nęr lagši žat ufęru ęķtt sinn kunna mun ek žar af at segia. enn žo skaltu nu fyrst hęyra fleiri nofn Asanna.

Bragi er einn assinn. hann er agetr at speki ok mest at malsnilld ok oržfimi. hann kann mest af skalldskap. ok af hanvm er bragr kallažr skalldskaprinn. ok af hans nafni er sa kallažr bragar mažr, karla eža qvenna. Er oržsnilld hevir framarr en ažrir. kona braga heitir ižvnn. hon varžveitir i eski sino epli žav er gvžin skvlo a bita ža er žav elldaz. ok verža ža allir vngir ok sva mvn verža til ragna ravckrs. Ža Segir Gangleri. Allmikit žicki mer gvžin eiga vndir gezlo ižvnnar. eža trvnaži. ža męllti har ok hlo viš. Nęr lagži žat ofęro eino sinni. kvnna mvn ek žar af at segia. En žv skalt nv heyra fleiri nofn gvžanna.

GYLFAGINNING 27 [R] GYLFAGINNING 27 [T] GYLFAGINNING 27 [W] GYLFAGINNING 26 [U]

Heimdallr h(eitir) einn; hann er kallašr hviti as; hann er mikill ok heilagr; hann barv at syni meyiar niv ok allar systr; hann heitir ok Hallinnskiži ok Gvllintanni; tennr hans varv af gvlli; hestr hans h(eitir) Gvlltoppr. Hann bżr žar er heitir Himinbiorg viš Bifravst; hann er vavršr goža ok sitr žar viš himins enda ok gęta brvarinnar firir bergrisvm; žarf hann minna svefn en fvgl; hann ser iafnt nott sem dag hvnndrat rasta fra ser; hann heyrir ok žat, er gras vex aioržv e(ša) vll a savžvm ok allt žat, er hęra lętr; hann hefir lvšr žann er Giallarhorn h(eitir), ok heyrir blastr hans ialla heima. Heimdalar sverž er kallat havfvt. Her er sva sagt:

Heimdallur heitir einn hann er calladr huiti įs, hann er micill ok heilagur hann baru ad søni meyiar nio ok allar systr. Hann heitir ok hallinscidi ok gulltanni. Tenn hans voru af gulli. hestr hans heitir gulltopr. hann byr žar er heita himinbiorg vid bifraust. hann er vaurdr guda ok setr žat uit himins enda at geta bruarinnar firi bergrisom. hann žarf minna suefn enn fugl. hann sier jafnt nott sem dag hundrat rasta fra sier. hann heurir ok žat er gras vex į jordu edur vll į saudom ok allt žad er heyra letr. hann heuir ludr žann er giallar horn heiter. Og heurir blastr hans j alla heima. Heimdalar suerd er callad hofud mans. Sua s(egir) hier.

Heķmdallr heiter ęķnn. hann er kallašr huķtķaass. hann er mikill ok heķlagr hann baru at synķ męyiar ix. ok allar systr. hann heiter ok Hallinskiši ok Gullintannķ. tenn hans uoro af gullķ hestr hans heiter Gulltoppr. hann byr žar er heita Himinbiôrg uiš Bifrost. hann er uoršr guša ok settr žar uiš hķmķnsenda at gięta brśarennar firi bergrķsum. hann žarf minna suefn enn fugl. hann ser iafnt nott sem dagh c. rasta fra ser. hann hęyrer ok žat er gras uex a ioršu ok ull a saušum ok allt žat er hęra lętr. hann hefer lušr žann er Giallar horn heiter ok hęyrer blast hans i alla heima. Hęķmdallar suerd er kallat hofut. Žat er sagt.

heimdallr heitir einn hann er kallažr inn hviti ass. hann er mikill ok heilagr. hann baro at syni nio meyiar ok allar systr. hann heitir ok hialmskiži ok gvllintanni. tenn hans voro af gvlli. hestr hans heitir gvlltoppr. hann byr žar sem heitir himinbiorg viš bifravst. Hann er voržr gvža ok sitr žar viš heims enda at géta brvar fyrir bergrisvm. hann žarf minna svefn en fvgl. hann ser iamt vm nott sem vm dag hvndraš rasta fra ser. hann heyrir ok žat er gras vex a ioržvnni ok vll a savžvm ok allt žat er lętr. hann hevir lvžr žann er heitir giallar horn ok heyrir blastr hans i heima alla. Sva segir.

39. Himinbjorg heita,
en žar Heimdall
qveža valda vevm,
žar vavrdr goža
dreckr iverv ranni
glašr hinn goža mioš.
39. himinbiorg heita
enn žar heimdall
queda valda ueom
žar vordr guda
drekr j vero ranni
gladir menn goda miod.
39. Himinbiorg heita
enn žar Heimdall
kueša uallda ueum.
žar uoršr guša
drekkr i uero ranni
glašr hinn goša mioš.
38. himinbiorg heitir,
en žar heimddallr byr
kveža vallda vevm
voržvm gvža.
dreckr i vero ranni
glažr en goža miož.

Ok enn segir hann sialfr iHeimdalargalldri:

enn s(egir) hann sialfr j heimdallar galldri.

ok enn seger hann sialfr i Heimdallar galldri.

ok enn segir i sialfvm heimdallar galldri:

40. Niv em ec męžra mavgr,
ix. em ec systra sonr.
40. Nio em eg mødra mogr
nio em eg systra.
40. Niu em ek męšra môg
niu em em ek systra sonr.
39. Nio em ek meygia mavgr
ix. em ek systra sonr.
GYLFAGINNING 28 [R] GYLFAGINNING 28 [T] GYLFAGINNING 28 [W] GYLFAGINNING 27 [U]

Havšr heitir einn assinn; hann er blindr; ęrit er hann styrkr, en vilia mvndv gošin, at ženna įs žyrfti eigi at nefna, žvķat hans handa verk mvnv lengi vera havfš at minnvm meš gožvm ok monnvm.

Haudr heitir einn įssinn hann er blindr ørit er hann stercr, enn vilia gudin at žennann įs žurfi ey ad nefna. žui at hans handa verc muno leingi vera høfd ad minnom med gudum ok monnum.

Hodr heiter ęinn Aassinn. hann er blindr ęrit er hann sterkr en uilia mundu gušin at ženna aas žurfti ęigi at nefna žuiat hans handa uerk munu lengi uera hofš at minnum meš gušum ok monnum.

Havžr heitir enn einn assinn. hann er blindr. ęrit er hann sterkr. En vilia mvndi gožin ok menninir at ženna asinn žyrf[ti] eigi at nefna. žvi at hans handa verk mvno lengi havfš at minnvm.

GYLFAGINNING 29 [R] GYLFAGINNING 29 [T] GYLFAGINNING 29 [W] GYLFAGINNING 28 [U]

Vižarr h(eitir) einn hinn žavgli įs; hann hefir sko žiokkvan; hann er sterkr nęst žvi sem Žorr er; af honvm hafa gožin mikit travst iallar žravtir.

Vidar heitir inn žaugli įs. hann heuir sco žykkann, hann er stercr nest žui sem žór, af honum hafa gudin micid traust, j allar žrauter.

Uišar heitir ęinn hķnn žogli Įss. hefer hann sko žykkan hann er sterkr nęst žui sem Žorr af honum hafa gušin mikit travst i allar žrauter.

Vižarr heitir inn žavgli ass. hann hevir sko žyckan. nęst žvi er hann sterkr sem žorr. af hanvm hava gošin mikit travst i allar žravtir.

GYLFAGINNING 30 [R] GYLFAGINNING 30 [T] GYLFAGINNING 30 [W] GYLFAGINNING 29 [U]

Ali eža Vali heitir einn, sonr Ožins ok Rindar, hann er diarfr iorrostum ok mioc happskeytr.

Ali eda Vali heitir einn sonr O(dins) ok rindar. hann er diarfr j orostom ok miog happsceytur.

(A)li eša Uali heiter einn son Ošins ok Rindar. hann er diarfr i orrostum ok miok happskęytr.

Ali eža vali heitir einn sonr ožins ok rindar. hann er diarfr i orostvm ok miok hagskeytr.

GYLFAGINNING 31 [R] GYLFAGINNING 31 [T] GYLFAGINNING 31 [W] GYLFAGINNING 30 [U]

Vlli heitir einn, sonr Sifiar, stivpsonr Žors; hann er bog sva gošr, ok skišfęrr sva, at engi ma viš hann keppaz; hann er ok fagr alitvm ok hefir hermannz atgervi; ahann er ok gott at heita i eķnvigi.

Vllr heitir einn stiupsonr žors enn sonr sunar, hann er bogmadr sua godr ok skidfęr sua ad eingi ma vid hann kieppaz. hann er ok fagr įlitom ok heuir hermans atgorui, į hann er gott ad heita j einuigi.

(U)llr heiter ęinn son Siuķar stiupson Žors. Hann er bogmašr sua gošr ok skišfęrr at eingi ma uiš hann kepaz. hann er fagr alķtum ok hefer hermannzatgerfi a hann er gott at heķta ķ eķnvķgķ.

Vllr heitir einn son sifiar. stivpsonr žors. hann er bogmažr sva gožr ok skižfęrr sva vel at engi ma viš hann keppa. hann er fagr aliti ok hann h[evir] hermanz atgervi a hann er gott at h[e]ita ķ einvigivm.

GYLFAGINNING 32 [R] GYLFAGINNING 32 [T] GYLFAGINNING 32 [W] GYLFAGINNING 31 [U]

Forseti h(eitir) sonr Balldrs ok Navnnv Nefsd(ottvr); hann į žann sal ahimni er Glitnir heitir, en allir er til hans koma meš sakar vandręži, ža fara allir sattir a bravt; sa er domstašr beztr meš gvžvm ok monnvm; sva segir her:

Forseti heitir sonr balldrs ok naunnu neps d(otr) hann į žann sal į himni er glitnir heitir enn allir er til hans coma med sacaruanquedi ža fara allir sįttir j burt sa er domstadr bezr med gudum ok monnum. Sua s(egir) hier.

(F)orseti heiter son Balldrs ok Nonnu Nepsdottur hann a žann sal į himnķ er Glitner heķter enn aller er til hans koma meš sakar uandręši ža fara aller satter i brott sa er domstašr baztr meš gušum ok monnum. sua seger her.

Forseti heitir sonr balldrs ok Navnno nefs dotr. hann a žann sal a himni er glitnir heitir. En allir er til hans koma meš saka vendręži ža fara allir sattir a brott. Sa er domstažr beztr meš gožvm ok monnvm.

41. Glitnir heitir salr,
hann er gvlli stvddr
ok silfri žaktr it sama,
en žat Forsęti
byggvir flestvm dag
ok svęfir allar sakar.
41. Glitnir heitir salr
hann er gulli studdr
ok silfri žacdr et sama
enn žat forseti
byggir flestann dag
ok suefir allar sakar.
41. Glitner heiter salr
hann gullķ studdr
ok silfrķ žaktr hiš sama
enn ža Forsetķ
bygger flestan dag
ok suęfer allar saker.
40. Glitnir heitir salr
hans er gvlli stvddr
ok silfri sama
En žar forsęti
bygvir flestan dag
ok svefr allar sakar.