Konungsbk
Hauksbk
Combined
Gylfaginning + Variants
R 01 H 01 B 01  
Hliods bi ec 
allar kindir 
meiri & miNi 
mavgo heimdalar 
vildo at ec ualfa/ r
uel fyr telia 
forn spioll fra 
a/ e r fremst u m man.
Hlios bi ek allar 
helgar kind ir
meiri ok min n i
mogu hei mdallar
villtu at ek vafodrs 
vel framm telia 
forn spioll fira 
au er ek fremz v m man.
Hljs bi ek allar 
helgar kindir, 
meiri ok minni, 
mgu Heimdallar. 
Vildu at ek, Valfr, 
vel fyr telja 
forn spjll fira, 
au er fremst um man. 
  
  
  
H variant may be read as: 
Vildu at ek Vfrs 
vl fram telja,
 
 
 
R 02 H 02 B 02  
Ec man iotna  
r um borna  
a e r fordo m mic
fodda hofdo  
nio man c hei ma
no ivii ur
miot ui moraN  
f yr mold nean.
Ek man iotna  
aar v m borna
a er foru m mik
fdda hofv:  
niu man ek heima  
niu i uidiur  
miotvi meran  
f yr molld nean.
Ek man jtna  
r um borna,  
er forum mik  
fœdda hfu.  
Nu man ek heima,  
nu vijur,  
mjtvi mran,  
fyr mold nean.  
  
  
  
  
The R reading:  
vii  
is erroneous!  
  
R 03 H 03 B 03 Gg 4
Ar uar alda  
a r er ymir bygi
vara sandr ne se 
ne sualar uN ir
ior faNz eva  
ne upp himin
gap uar giNvnga  
eN gras hv ergi.
Aar uar allda  
ar er ymir bygi
vara sandr ne sior  
ne svalar unnir
ior fannz efa
ne vpp himin n
gap var ginnvnga
enn g ras ecki.
r var alda  
ar er Ymir byggi,  
vara sandr n sr  
n svalar unnir.  
Jr fannsk va  
n upphiminn,  
gap var ginnunga,  
en gras hvergi.  
halda S  
at (ar U) er ecki var SWTU  
varat - sir W ; sior U ; ser S  
unnir SW , und ir U  
fa W , eig i STU  
  
  
gS S ; ecki STW  
R 04 H 04 B 04  
Adr bvrs synir
bioom um ypo
eir er mi gar
moran scopo.  
sol scein suNan  
a salar steina  
a var grvnd groin  
gronom lauki.
Aadr bors synir
bioum of yptu
eir er meran
migar skopu  
sol skeinn sunnan
aa salar steina  
a uar grund groin
grnum lauki.  
r Burs synir  
bjum um yppu,  
eir er Migar  
mran skpu.  
Sl skein sunnan  
salar steina,  
var grund grin  
grœnum lauki.  
 
R 05 H 05 B 05 Gg 8 (5-10 )
Sol varp svNan  
siNi mana  
hendi iNi hogri  
vm himin iodyr
sol at ne uiSi
huar hon sali at ti
stiornor at ne viSo
hvar er stai atto  
mani at ne vissi
hvat hann megins atti.
Sol uarp sunnan
sinni maana
hendi inni hgri
of iour  
sol at ne uissi
huar hon sali aatti
stiornur at ne uissu
hvar r stadi aattu  
maani at ne vissi
hvat hann megins atti.
Sl varp sunnan,  
sinni mna,  
hendi inni hœgri  
um himinjdyr.  
Sl at n vissi  
hvar hon sali tti,  
stjrnur at n vissu  
hvar r stai ttu,  
Mni at n vissi  
hvat hann megins tti.  
  
  
Usually emended to:  
himinjur 
5-10 ordered: 5-6, 9-10, 7-8 SWTU  
  
  
  
megnis T 
R 06 H 06 B 06  
a gengo regin oll  
ara/k stola  
giNheilog god  
& vm at gettuz
nott & niiom
na/fn vm gafo
morgin heto  
& miian dag  
vndorn & aptan  
rom at telia.  
a gengu regin oll
aa rokstola  
ginnheilvg go
ok vm at giettuz
nott ok niium
nofn vm gaafu  
morgin hetv  
ok miian dag  
vndvrn ok aptan  
aarum at telia.
gengu regin ll  
rkstla,  
ginnheilg go,  
ok um at gttusk:  
ntt ok nijum  
nfn um gfu,  
morgin htu  
ok mijan dag,  
undorn ok aptan,  
rum at telja.  
 
R 07 H 07 B 07  
Hittoz sir  
a ida uelli  
eir er ha/rg & hof
hatimbroo.  
afla la/go  
a/ smioo  
tangir scopo
& tl goro.  
Hittuz sir  
aa idauelli  
afls kostuv  
allz freistuu
  
afla logu  
au smiuu  
tangir skopv
ok tol giordu.  
Hittusk sir  
Iavelli,  
eir er hrg ok hof  
htimbruu,  
afla lgu,  
au smuu,  
tangir skpu,  
ok tl gøru.  
 
R 08 H 08 B 08  
Teflo itvni  
tetir voro
var ei m vettergis
vant or gulli.  
vNz iii. qvomo
ursa meyiar  
amatkar mioc  
or iotvn heimom.
Tefldu itvni  
teitir uorv
var eim uettugis
vant or gulli  
unz riar komv  
ussa meyiar  
aamatkar mio 
or iotvn heimvm.  
Teflu tni,  
teitir vru,  
var eim vettergis  
vant r gulli,  
unz rjr kvmu  
ursa meyjar,  
mttkar mjk,  
r Jtunheimum.  
 
R 09 H 09 B 09 Gg 14
a g. r. a. ar.  
  
  
  
hverr scyldi duerga
drotin scepia  
or brimis bloi
& or blam leGiom.
a gengu regin oll
aa rokstola  
ginnheilug go
ok vm at gittuz
hv erer skylldu duergar
drottir skepia
or brimi blogv  
ok or blains leggium.
gengu regin ll  
rkstla,  
ginnheilg go,  
ok um at gttusk,  
hverr skyldi dverga  
drttir skepja,  
r Brimis bli  
ok r Blins leggjum.  
  
  
  
of S  
hverr WU , at ST  
drott of SWT , drott vm U  
T = R , SWU = H  
W = H , blam(s) S(TU) ; sleGivm S  
R 10 H 10 B 10 Gg 14 (5-8)
ar motsognir
moztr vm orinn
dv erga allra
eN dvriN aNar  
eir manlicon
morg vm goro
dv ergar or ioro
sem duriN sagdi.  
ar uar modsognir
meztr of orinn
du erga allra
enn durinn annaR
eir manlikan
morg of giorv  
du erga i ioru
sem durinn sagi.
ar var Mtsognir  
mztr um orinn  
dverga allra,  
en Durinn annarr.  
eir mannlkn  
mrg um gøru,  
dvergar, r jru,  
sem Durinn sagi.  
  
  
5. ar SWT 
6. of gøruz SWT 
7. dvergar i STUW 
8. sem eim dyrinn kendi U , 
sem dur menn sagdi T 
R 11-16 H 11-16 B 11-16 ("Dvergatal") Gg 14
[11] Nyi & nii  
norri & suri  
a/stri & uestri  
aliofr dvaliN.  
  
  
biva/R bava/R  
ba/mbuR nori  
n & naR  
ai miovitnir.  
[12] Veigr & gandalfr  
vindalfr raiN  
eccr & oriN  
ror vitr & litr  
nr & nyrar  
n hefi ec dv erga  
regiN & rasuidr  
rett um tala.  
[13] Fili kili  
fvndiN. nli.  
hepti. vili.  
hanaR svioR 
  
  
  
  
frar hornbori  
fregr & loni  
a/rvangr. iari  
eikinscialdi.  
[14] Mal er dv erga  
idvaliNs lii  
liona kindom  
til lofars telia.  
eir er sotto  
fra salar stini  
a/rvanga sia/tt  
til ioro valla.  
[15] ar v ar dra/pnir  
& dolgrasir  
hr ha/g spori  
hlevangr gloi  
  
  
scirvir. virvir.  
scafir. ai.  
alfr & yngvi  
eikinscialdi.  
fialaR & frostri  
fiNr & giNaR.  
[16] at mvn vpp 
mean a/ld lif ir
langniia tal  
lofars hafat.  
[11] Nyi nii  
norri suri  
austri vestri  
aliofr dualinn.  
naar ok nainn  
nipingr dainn  
ueggr gand alfr  
uindaalfr orinn.  
[12] BifvR bafvR  
bombvR nori  
aan ok onaR  
ai miovitnir.  
rar ok rainn  
ror litr ok vitr  
nyr ok nyraar  
nv hefi ek rekka  
reginn ok raasvir  
rett vm tala.  
[13] Fili kili  
funndin nali  
hefti fili  
hanaR ok svidR  
naar ok nainn  
nipingr dinn  
billingr bruni  
billdr ok buri  
fror fornbogi  
freg ok loni.  
[14] Aurvangr iari  
eikin skialldi  
maal er du erga
i dualins lii  
liona kindum  
til lofars telia  
eim er sottu  
f ra salar steini  
orvanga sio 
til iorv valla.  
[15] ar var draufnir
ok dolgraser  
haar haugspori  
hlevargr gloinn
  
  
skirf ir virvir
skafir ai  
aalfr ok yngvi  
eikinskialldi.  
  
  
[16] at man vppi  
mean olld lif ir
langniia tal  
lofars hafat.  
[11] Ni ok Nii,  
Norri ok Suri,  
Austri ok Vestri,  
Aljfr, Dvalinn,  
[Nr ok Ninn,  
Npingr, Dinn,]
  
Bfurr, Bfurr,  
Bmburr, Nri,  
n ok narr,  
i, Mjvitnir.  
[12] Veigr ok Gandalfr,  
Vindalfr, rinn,  
ekkr ok orinn,  
rr, Litr ok Vitr,  
Nr ok Nrr,  
n hefi ek dverga,  
Reginn ok Rsvir,  
rtt um tala.  
[13] Fli, Kli,  
Fundinn, Nli,  
Hepti, Vli,  
Hanarr, Svorr,  
[Nr ok Ninn,  
Npingr, Dinn,  
Billingr, Brni,  
Bldr ok Bri,]
  
Frr, Hornbori,  
Frgr ok Lni,  
Aurvangr, Jari,  
Eikinskjaldi.  
[14] Ml er dverga  
Dvalins lii  
ljna kindum  
til Lofars telja,  
eir er sttu  
fr salar steini  
Aurvanga sjt  
til Jruvalla.  
[15] ar var Draupnir  
ok Dolgrasir,  
Hr, Haugspori,  
Hlvangr, Glinn,  
[Dri, ri,  
Dfr, Andvari,]
  
Skirvir, Virvir,  
Skfir, i.  
lfr ok Yngvi,  
Eikinskjaldi,  
Fjalarr ok Frosti,  
Finnr ok Ginnarr.  
[16] at mun uppi,  
mean ld lifir,  
langnija tal  
Lofars hafat.  
  
  
  
aliolfr ST  
  
niningr U  
bi(f)(u)r, ba(f)(u)r SWTU  
bomb(u)r SWTU  
ori(nn) W(T), orr U ; annarr U  
oinn STU  
vig(g)r SWT(U)  
orinn SWTU  
ror (ior) SWT(U) ; roinn SWT  
ekkr SW; etr T  
nyr SWT  
  
rekr SWU , rekkr T  
  
  
vali SWTU  
heptifili SU , heftifili WT  
hrr SWT ; s(v)iarr S(W) , sniar T  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
svarins haugi (Gg prose)  
  
  
dramir U  
dolgvari SWTU  
haur(r) SWT ; hugstari SWTU  
hle(i)(i)o(l)fr SWTU  
+ dori ori SWTU  
+ dufr anduari SWTU  
skirpir S , virpir S  
  
ingi SWT  
eikinn. skialdi S  
falr S  
fir S  
R 17 H 17 B 17  
Vnz rir quomo
or vi lii 
a/flgir oc astgir 
esir at hvsi. 
fvndo alandi 
lit t megandi
asc & emblo 
orla/gla/sa. 
Vndz riar komu 
ussa mey ar
aastkir ok oflgir
ser at husi 
fundu aa l andi
litt megandi 
ask ok emblv 
orluglausa. 
Unz rr kvmu 
r v lii 
flgir ok stgir 
sir at hsi, 
fundu landi 
ltt megandi 
Ask ok Emblu 
ørlglausa. 
The H reading: 
brud ir [SB & FJ]
is erroneous. 
 
 
 
 
 
R 18 H 18 B 18  
a/nd a/ ne tto 
av ne ha/fo 
la ne leti 
ne lito goa. 
Aund gaf oiN 
o gaf henir 
la gaf lovR 
& lito goa. 
ond au ne attu 
o au ne hofu 
laa ne lti 
ne litv goa. 
Ond gaf oinn
od gaf henir
laa gaf lovR 
ok litv goa. 
nd au n ttu, 
au n hfu, 
l n lti 
n litu goa. 
nd gaf inn, 
gaf Hœnir, 
l gaf Lurr 
ok litu goa. 
 
R 19 H 19 B 19 Gg 16
Asc ueit ec standa 
heitir yGdrasill
hrbamr ausiN 
huta ari. 
aan coma da/Gvar
ers idala falla 
stendr e yf ir groN
vrar brvNi. 
Ask ueit ek standa 
heitir yggdrasill
har badmr ausinn
huita auri. 
aan koma doggvar 
ers i dala falla 
stendr yf ir grnn
vrar brunni.
Ask veit ek standa, 
heitir Yggdrasill, 
hr bamr ausinn 
hvtaauri, 
aan koma dggvar 
rs dala falla, 
stendr yfir grœnn 
Urarbrunni. 
standa] avsinn SWT 
Yggdrasils S 
harbadmr T hr borinn U ; 
ausinn] heilagr SWTU 
  
r U , er ST ; dali SWU 
s.] +hann ST ; ] -U ; y.] fyrir T ;
grnn] grvN S, grein U, grøn T 
R 20 H 20 B 20  
aan coma meyiar
margs uitandi 
riar or ei m se
er und olli stendr 
vr hto eina 
ara verandi
scro ascii 
scvld ena riio. 
er la/g la/go 
er lf kvro 
alda bornom 
rla/g seGia. 
aan koma meyiar 
margs vitandi 
riar or eim sal
er a olli stendr. 
vrd hetv eina 
ara u erdandi
skaaru aa skii 
skulld hina riiu. 
r log logu 
r lif kuru 
allda bornum
orlog at segia. 
aan koma meyjar, 
margs vitandi, 
rjr r eim s 
er und olli stendr. 
Ur htu eina, 
ara Verandi, 
- skru ski - 
Skuld ina riju. 
r lg lgu, 
r lf kuru 
alda brnum, 
ørlg seggja. 
 
R 21 H 26 B 21  
at man hon folc ug
fyrst iheimi
er gvll ueigo 
geirom stvddv
& iha/ll hrs 
han brendo.
rysvar brendo 
rysvar borna 
opt osialdan 
o hon eN lif ir.
at man hon folkuig 
fyrst i heimi 
er gullueg 
geirum studdi
ok i holl haars 
hana brendu
rysvar brendv 
rysvar borna 
opt osialldan 
o hon en lif ir.
at man hon folkvg 
fyrst heimi, 
er Gullveigu 
geirum studdu 
ok hll Hrs 
hana brenndu - 
rysvar brenndu 
rysvar borna, 
opt, sjaldan - 
hon enn lifir. 
 
R 22 H 27 B 22  
Heidi hna heto 
hvars til hvsa com
ulo vel sp 
uitti hon ganda
sei hon kvNi
sei hon leikiN
e var hon angan
illrar ioar. 
Heii hana hetv 
huars til hvsa kom
ok volu vel spa 
uiti hon ganda 
seid hon hvars hvn kunni
seid hon hvgleikin
var hon angann
illrar bruar. 
Heii hana htu 
hvars til hsa kom, 
vlu vel sp, 
vitti hon ganda. 
Sei hon kunni, 
sei hon leikin, 
var hon angan 
illrar jar. 
 
R 23 H 28 B 23  
a g. r. a. a. 
  
  
  
huart scyldo esir 
afra gialda 
ea scyldo goin a/ll
gildi eiga.  
a gengv regin oll
a rok stola 
ginnheilvg go
ok vm at giettvz
huart skylldv sir 
afraa giallda 
er skylldv guin oll 
gilldi eiga. 
gengu regin ll 
rkstla, 
ginnheilg go, 
ok um at gttusk, 
hvrt skyldu sir 
afr gjalda 
ea skyldu goin ll 
gildi eiga. 
 
R 24 H 29 B 24  
Fleygi oiN 
& ifolc um sc/t
at var eN folc vig
fyrst iheimi.
brotiN var bor uegr 
borgar asa 
knatto vanir uigsp
uollo sporna. 
Fleygi oinn
ok i folk vm skaut 
at var enn folkuig
fyR i heimi 
brotinn var bor ueggr
borgar aasa
knaattv vanir uig spa
uollu sporna. 
Fleygi inn 
ok folk um skaut, 
at var enn folkvg 
fyrst heimi. 
Brotinn var borveggr 
borgar sa, 
knttu vanir vgsp 
vllu sporna. 
 
R 25 H 21 B 25 Gg 42
a g. r. a. 
  
  
  
hverir hefi lopt alt
levi blandit 
ea et t iotvns
os mey gefna. 
a gengv regin oll
aa rokstola 
ginnheilugh go
ok um at giettvz
hverr hefi loft allt
levi blandit 
e. tt iotuns 
os mey gefna. 
gengu regin ll 
rkstla, 
ginnheilg go, 
ok um at gttusk,
hverr hefi lopt allt 
lvi blandit 
ea tt jtuns 
s mey gefna. 
  
  
gv U , gud T  
of ST  
hverr SWTU ; alt -U  
  
  
osk mey U , sods mey T  
R 26 H 22 B 26 Gg 42
orr eiN ar var
rungin mi
hann sialdan sitr
er hann slict vm fregn
agengoz eiar 
or & seri 
ml a/ll megin lig 
er amedal fro. 
orr einn ar vaa
runginn moi
hann sialldan sitr
er hann slikt of fregn
aa genguz eiar
or ok ok sri 
maal oll meginlig 
er aa meal voru. 
rr einn ar v, 
runginn mi, 
hann sjaldan sitr 
er hann slkt um fregn. 
gengusk eiar, 
or ok sœri, 
ml ll meginlig, 
er meal fru. 
Ordered: 5-8, 1-4 STU ; 5-8 -W  
1. at SW ; v WTU , vaN S  
  
of SWTU  
  
  
meginlik U  
voru T  
R 27 H 23 B 27  
Veit hon hei mdalar
hlio vm folgit
undir heivonom
helgom bami. 
sr hon a/saz
a/rgom forsi
af uei val fa/drs 
uito er en e. hva t.
Veit hon heimdallar 
hlio um folgit 
undir heivonvm
helgum bami
aa ser hon avsaz
orgum forsi
af uei ualfors 
uitu er enn ea huat.
Veit hon Heimdallar 
hlj um flgit 
undir heivnum 
helgum bami. 
sr hon ausask 
aurgum forsi 
af vei Valfrs - 
vitu r enn, ea hvat ? 
 
R 28   B 28 Gg 15 (7-14)
En sat hon ti
a er iN aldni com
yGingr asa 
& ia/go leit. 
hv ers fregnit mic
hvi freisti mi n
alt ueit ec oiN 
hvar v a/ga falt 
ienom mera
mimis bruNi
dreckr mi mimir
morgin hverian
af vei v. 
v. e. e. h. 
  Ein sat hon ti, 
er inn aldni kom, 
yggjungr sa 
ok augu leit: 
"Hvers fregni mik? 
Hv freisti mn?" 
Allt veit ek, inn, 
hvar auga falt: 
inum mra 
Mmis brunni! 
Drekkr mj Mmir 
morgin hverjan 
af vei Valfrs! 
Vitu r enn, ea hvat ? 
  
  
  
  
  
  
] S  
] r S + eim STU ; meira T  
  
mo S ; mimi T
morgun S  
veii S  
vitu() W(S) , viti U ; er SWU  
R 29   B 29  
Vali henne herfa/r
hringa & men
fe spioll spaclig  
& spa ganda  
sa hon uit t & vm vit t
of v erold hv er ia.
  Vali henni Herfr 
hringa ok men, 
f, spjll spaklig 
ok spganda: 
s hon vtt ok um vtt 
of verld hverja. 
 
R 30   B 30  
Sa hon valkyrior
vt t vm komnar
ga/rvar at ria  
til goioar.
scvld helt scildi 
enn sca/gul a/Nor
gvNr. hildr ga/ndul 
& geir sca/gul.  
nv ero talar 
na/Nor herians
gorvar at ra 
grvnd valkyrior. 
  S hon valkyrjur 
vtt um komnar, 
grvar at ra 
til Gojar. 
Skuld helt skildi, 
en Skgul nnur, 
Gunnr, Hildr, Gndul 
ok Geirskgul. 
N eru talar 
nnnur Herjans, 
grvar at ra 
grund, valkyrjur. 
 
R 31   B 31  
Ec sa baldri 
blodgom tivor
odins barni 
or log folgiN 
st vm vaxiN
vollo heri 
mir & mioc fagr 
mistilteiN. 
  Ek s Baldri, 
blgom tvur, 
ins barni, 
ørlg flgin: 
st um vaxinn 
vllum hrri 
mjr ok mjk fagr 
mistilteinn. 
  
  
  
  
  
vllom pap.
R 32   B 32  
Var af ei m meii
er mer syndiz
harmfla/g hettlig
ha/r nam scita.
baldrs broir vr 
of boriN snemma
sa nam oi ns snr
ein nettr vega. 
  Var af eim meii, 
er mr sndisk, 
harmflaug httlig: 
Hr nam skjta. 
Baldrs brir var 
of borinn snemma, 
s nam, ins sonr, 
einnttr vega. 
 
R 33   B 33  
o hann eva hendr
ne ha/f u kembi
ar a bl vm bar
baldrs andscota. 
en friG um grt
ifensa/lom
ua val hallar 
v. e. e. e. h. 
  hann va hendr 
n hfu kembi, 
r bl um bar 
Baldrs andskota. 
En Frigg um grt 
Fenslum 
v Valhallar - 
vitu r enn, ea hvat ? 
 
R 34 H 30 B 34-35  
  
  
  
  
Hapt sa hon liGia
und ir hv era lundi
le giarn lici 
loca aeckian. 
ar sitr sigyn 
eygi vm sinom
ver velglyio 
v. . e. h. 
a kna vala 
vigbond snua 
helldr voru hargior
hoft or ormum
  
  
  
  
ar sitr sigyn 
eygi vm sinum
ver uel glyiut 
vitu er enn ea huat.
[34] kn Vla  
vgbnd sna,  
heldr vru hargr  
hpt, r rmum.  
[35] Hapt s hon liggja  
undir hvera lundi,  
lgjarns lki  
Loka ekkjan.  
ar sitr Sigyn,  
eygi um snum  
ver velglju -  
vitu r enn, ea hvat ?  
 
[R 43 below] H 31 [H 36 below] B 35 b [B 44 below]  
Geyr garmr mioc 
f yr gnipa helli
festr mvn slitna 
eN freki reNa 
fiol veit hon froa
fram se ec lengra
vm ragna ra/c 
ra/m sigtyva. 
Geyr garmr miok 
f yri gnupa helli 
festr man slitna 
enn freki renna
framm se ek lengra
fiol kann ek segia
um ragna rok 
romm sigtiva.
Geyr garmr mjk 
fyr Gnipahelli, 
festr mun slitna, 
en freki renna. 
Fram s ek lengra 
fjl kann ek segja, 
um ragna rk 
rm sigtva. 
 
R 35   B 36  
A fellr a/stan 
um eitr dala
sa/xom & sv erom
slir heitir sv. 
  fellr austan 
um eitrdala 
sxum ok sverum: 
Slr heitir s. 
 
R 36   B 37  
stod fyr noran 
ania vollom
salr or gvlli
sindra ettar. 
enn aNaR sto
a okolni 
bior salr iotvns 
en sa brimir heitir.
  St fyr noran, 
Niavllum, 
salr r gulli 
Sindra ttar, 
en annarr st 
klni, 
bjrsalr jtuns, 
en s Brimir heitir. 
 
R 37 H 34 B 38 Gg 52
Sal sa hon standa
solo fiRi 
na strondo a 
norr horfa dyR
fello eitr dropar 
iN vm lira
sa er undiN salr
orma hryGiom.
Sal sier hon standa 
solu fiaRi 
nastrondum aa
norr horfa dyR 
falla eitrdropar 
inn vm liora
saa er undinn salr
orma hryggium.
Sal s hon standa  
slu fjarri  
Nstrndu ,  
norr horfa dyrr.  
Fellu eitrdropar  
inn um ljra,  
s er undinn salr  
orma hryggjum.  
veit ek standa SWTU 
  
-strndum TU (and prose SWTU) 
  
falla SWTU 
of ST 
  
  
R 38 H 35 B 39 Gg 52 (1-4, 7-8)
Sa hon ar vaa
vnga stra/ma 
menn meinsvara
& mor vargar. 
& aNz aNars glepr 
eyra rno 
ar sg ni ha/Gr 
ni f ram gengna
sleit vargr v era
v. e. e. e. h. 
Ser hon ar vaa 
unga strauma 
menn meinsvara
ok mordvarga 
ok anz annars glepr
eyrna runa 
ar savg ni hoggr 
nai framgengna 
sleit vargr v era
vitv er enn ea hvat. 
S hon ar vaa 
unga strauma 
menn meinsvara 
ok morvarga 
ok anns annars glepr 
eyrarnu. 
ar saug Nihggr 
ni framgengna, 
sleit vargr vera - 
vitu r enn, ea hvat ? 
skulu ar vaa SWTU 
  
meinsvarar U 
-vargar SWT , moringiar U   
  
  
S ; kvelr SWTU 
-ganga T , -genga S 
  
  
R 39 H 24 B 40 Gg 12
Avstr st in aldna 
i iarn uii 
& foddi ar 
fenris kind ir.
verr af ei m a/llom
eiNa noccorr
tvngls tivgari 
itrollz hami. 
Austr byr hin alldna 
i iarnvidi 
ok feir ar
fenris kind ir
verr af eim ollum
einna nokkur
tungls t · · gari 
i trollz hami. 
Austr sat in aldna 
Jrnvii 
ok fœddi ar 
Fenris kindir. 
Verr af eim llum 
einna nøkkurr 
tungls tjgari 
trolls hami. 
br SWTU ; arma U 
-viiu U , -viiom T  
fœir SWTU 
  
r ST  
ima U ; huerra T  
tregari U , tuigan T  
tra/llz SW , traullz T  
R 40 H 25 B 41 Gg 12
Fylliz fiorvi 
feigra manna
ryr ragna sit 
ra/om dreyra
svart var a sol scn
of svmor eptir
ver oll valynd
v. e. h. 
fylliz fiorfi 
feigra manna
ryr ragna siot 
rauum dreyra
svort v era solskin
um sumvr eftir
uer oll ualynd 
uitv er einn enn er huat.
Fyllisk fjrvi 
feigra manna, 
rr ragna sjt 
rauum dreyra. 
Svrt vera slskin 
of sumur eptir, 
ver ll vlynd - 
vitu r enn, ea hvat ? 
  
  
  
  
svrt vera SWTU 
of S , um WTU  
verr STU ; -lund SW  
v. einn & h. U  
R 41 H 32 B 42  
Sat ar a ha/gi 
& sl ha/rpo 
gygiar hirir
gladr eGr. 
gl vm hanom
igagl vii 
fagr ra/dr hni 
sa er fialaR heitir.
Sat ar aa haugi 
ok slo horpu 
gygiar hirir
glar egir
gol yf ir
igalguii 
fagr raur hani 
enn sa fialaR heitir.
Sat ar haugi 
ok sl hrpu 
ggjar hirir, 
glar Eggr. 
Gl um hnum 
Gaglvii 
fagrraur hani, 
s er Fjalarr heitir. 
 
R 42 H 33 B 43  
Gl um som
gullincambi
sa uecr ha/la 
at hiarar at heriafa/drs.
eN aNaR gelr 
f yr ior nean
st r/r hni 
at sa/lom heliar. 
Gol yf ir aasum
gullin kambi 
sa uekr holda 
at heria fors
enn annaR gelr
fyrir ior nean 
sot raur hani 
at solum heliar. 
Gl um sum 
Gullinkambi, 
s vekr hla 
at Herjafrs, 
en annarr gelr 
fyr jr nean, 
straur hani, 
at slum Heljar. 
 
R 43 H 36 [H 31 above] B 44  
Geyr garmr mioc 
f yr gnipa helli
festr mvn slitna 
eN freki reNa 
fiol veit hon froa
fram se ec lengra
vm ragna ra/c 
ra/m sigtyva. 
Geyr nu garmr miok 
f yri gn. h.
f. man. sl. 
enn
  
  
  
  
Geyr garmr mjk 
fyr Gnipahelli, 
festr mun slitna, 
en freki renna. 
Fil veit hon frœa, 
fram s ek lengra 
um ragna rk 
rm sigtva. 
 
R 44 H 37 B 45 Gg 51
Bror mvno beriaz
& at ba/nom vera
mvno systrvngar 
sifiom spilla
hrt er i heimi
hr domr micill 
sceGa/ld scalm a/ld 
scildir ro klofnir
vi nda/ld varga/ld
ar v erold steypiz
  
  
mvn engi mar
orom yrma.
Brr munu beriaz 
ok at bonum veraz
munu systrungar 
sifium spilla
hart er i heimi 
hordomr mikill 
skeggoll skaalmolld 
skilldir klofnir.
Uind olld varg olld 
aar v erolld steypiz
grundir gialla
gifr fliugandi 

man eingi mar
orum yrma.
Brœr munu berjask 
ok at bnom verask, 
munu systrungar 
sifjum spilla. 
Hart er heimi, 
hrdmr mikill, 
skeggld, sklmld, 
skildir ro klofnir, 
vindld, vargld 
r verld steypisk, 
[grundir gjalla, 
gfr fljgandi]
 
mun engi mar 
rum yrma. 
  
vera TU , veraz SW 
  
  
me hlum (haldom) SW (T) 
  
skeggild SW , scegiald T  
ro] -SWTU ; klofna U  
  
vndz U 
-SWTU 
-SWTU 
-SWT ; enn U 
-SWT 
R 45 H 38 B 46 Gg 51 (5-8)
Leica mims synir
eN miotvr kyndiz 
at en galla 
giallar horni 
hat t bless heimdallr
horn er alopti
melir oiN 
vi mims ha/f u
Leika mims synir
en miotvr kyndiz 
at hnu gamla 
giallar horni 
haatt blss heimdallr 
horn er aa lopti 
meler oinn
vi mims hofut. 
Leika Mms synir, 
en mjtur kyndisk 
at inu galla 
Gjallarhorni. 
Htt blss Heimdallr, 
horn er lopti, 
mlir inn 
vi Mms hfu. 
  
  
  
  
  
alopt S 
mer S , nie T  
Mimis TU 
R 46 H 39 B 47 Gg 51 (1-4)
ymr i aldna tre 
eN itvN losnar 
scelfr yGdrasils 
ascr standandi. 
  
  
  
  
Skelfr yggdrasils 
askr standandi 
ymr hi alldna tre 
enn iotunn losnar
hraz allir 
a helvegvm
aar surtar ann
sevi of gleypir.
Skelfr Yggdrasils 
askr standandi, 
ymr it aldna tr, 
en jtunn losnar. 
Hrask allir 
helvegum, 
r Surtar ann 
sefi of gleypir. 
  
  
alna SU 
sir erv a ingi U 
  
  
  
  
R 47 H 41 B 49  
Geyr nv g. 
  
  
  
Geyr nu garmr miok 
f yri gnipa helli
f. m. 
  
Geyr n garmr mjk 
fyr Gnipahelli, 
festr mun slitna, 
en freki renna. 
 
R 48 H 42 B 50 Gg 51 [not in U]
Hrymr ekr a/stan 
hefiz lind f yr
snyz iormvngandr 
i iotvn moi. 
ormr knyr vNir
eN ari hlaccar 
slitr nai nef fa/lr 
nagl far losnar. 
Hrymr ekr austan 
hefiz lind fyrir
snyz iormungandr 
i iotvnmoi 
ormr knyr unnir
enn ari hlakkar
slitr nai nifolr 
naglfar losnar. 
Hrymr ekr austan, 
hefisk lind fyrir, 
snsk Jrmungandr 
jtunmi. 
Ormr knr unnir, 
en ari hlakkar, 
sltr ni Niflr, 
Naglfar losnar. 
  
  
  
  
kyR S 
rn mun hlakka ST 
niflr SWT 
naglfal S 
R 49 H 43 B 51 Gg 51 [not in U]
Kioll feR a/stan 
koma mvno mvspellz 
vm la/g lydir
eN loki styrir
fara fifls megir
me freka allir
ei m er brodir
by leipz ifr. 
Kioll f err austan
koma mvnu mvspellz 
vm logh lyer 
enn loki styrer
farar fiflmegir
me freka aller 
eim er broir
byleistz i f er.
Kjll ferr austan, 
koma munu Muspells 
um lg lir, 
en Loki strir. 
Fara ffls megir 
me freka allir, 
eim er brir 
Bleipts fr. 
kioll W 
  
of S 
  
ar r (ro) S (T) ; fifsmegir T 
  
  
byleiz ST 
R 50 H 40 B 48 Gg 51
Hvat er me asom
hvat er me alfom
gnyr allr iotvn hei mr
esir ro aingi 
stynia dv ergar
f yr stein dvrom
veG bergs visir
v. e. e. h. 
Hvat er me aasum
hvat er me aalfum
gnyr allr iotun heimr 
sir eru aa ingi
stynia dv ergar
f yri steindyrvm
vegbergs uisir.
uitv er enn ea hvat.
Hvat er me sum ? 
Hvat er me lfum ? 
Gnr allr jtunheimr, 
sir ro ingi, 
stynja dvergar 
fyr steindurum, 
veggbergs vsir - 
vitu r enn, ea hvat ? 
[ 3-4, 7 not in U]   
hvat me asynivm U 
gnygr W , ymr ST  
r (ro) S (T) , ero W 
  
steins U ; dyrum WU 
veg- WT 
  
R 51 H 44 B 52 Gg 4 [SWT] + Gg 51 [SWTU]
Surtr feR svNan 
me sviga lefi
sciN af sv eri
sol valtfa. 
griot biorg gnata 
eN gfr rata 
troa halir helveg 
en himin clofnar.
Surtr f err sunnan 
me suiga levi 
skinn af sv ere
sol valtifa 
griotbiorg gnata 
enn gifr hrata 
troa haler helveg 
enn himinn klofnar.
Surtr ferr sunnan 
me sviga lvi, 
sknn af sveri 
sl valtva. 
Gritbjrg gnata, 
en gfr rata, 
troa halir helveg, 
en himinn klofnar. 
Svartr U 
lvi W , leifi | leivi S  
  
-tva SWU 
  
guar U ; hrata UWT (51) 
  
  
R 52 H 45 B 53 Gg 51 [not in U]
a comr hlinar
harmr aNaR f ram
er oiN feR 
vi ulf vega 
en bani belia 
biartr at surti 
a mvn f riGiar
falla angan tyr.
a kemr hlinar 
harmr annaR framm
enn oinn f err
vi vlf uega 
enn bani belia 
biartr at surti 
ar man friggiar 
falla angann.
kømr Hlnar 
harmr annarr fram, 
er inn ferr 
vi lf vega, 
en bani Belja 
bjartr at Surti, 
mun Friggjar 
falla angan. 
  
hamr SW 
  
  
  
  
ar SWT 
angan S , angann W  
  H 46 B 54  
  Geyr nu garmr miok 
f yri gnipa helli
f. m. 
  
Geyr n garmr mjk 
fyr Gnipahelli, 
festr mun slitna, 
en freki renna. 
 
R 53   B 55 Gg 51 [not in U]
a komr iN micli
ma/gr sigfa/d ur
var vega 
at val dyri. 
letr hann megi hvedrvngs
mvnd vm standa
hir til hiarta
a er hefnt fa/d ur.
  kømr inn mikli 
mgr Sigfur, 
Varr, vega 
at valdri. 
Ltr hann megi Hverungs 
mund um standa 
hjr til hjarta: 
er hefnt fur. 
Gengr ins son 
vi lf vega 
Varr of veg 
  
hvervgs S 
of SWT 
hior W , hioR S 
  
  H 47 B 55 b  
  Ginn loft yfer
lindi iarar 
gapa ygs kiaptar 
orms ihevm
mvn oins son
ormi meta 
vargs at da · · ·  
uiars niia. 
Gnn lopt yfir 
lindi jarar, 
gapa gs kjaptar 
orms hum. 
Mun ins son 
eitri mœta 
vargs at daua 
Vars nija. 
  
  
  
  
  
eitri JH 
  
  
R 54 H 48 B 56 Gg 51 [not in U]
a komr iN mori
ma/gr hlodyniar 
gengr oins sonr
vid ulf vega 
drepr hann af moi
migarz ueor 
mvno halir allir 
hei m stod ryia
gengr fet no 
fiorgyniar bvR 
neppr f ra nari
nis oqvinom.
  
  
  
  
· · · [fet niu] 
· [ior] · · · · · ·  
[nepr fra] nar ·
· · · · · · · · · ·  
munv halir [al] · ·  
· · · · · · · ydia 
[er] · · · · · ·  
mi · · · · · ·  
kømr inn mri 
mgr Hlynjar, 
gengr ins sonr 
vi orm vega, 
drepr hann af mi 
Migars vur, 
- munu halir allir 
heimst ryja - 
gengr fet nu 
Fjrgynjar burr 
neppr fr nari 
ns kvnum. 
Gengr inn mri 
mgr Hlynjar 
  
  
nepr at nari 
ns kvnum 
munu halir allir 
heimst ryja, 
  
  
er af mi drepr 
migarz vorr. 
R 55 H 49 B 57 Gg 51
Sol ter sortna 
sigr fold imar 
hv erfa af hi mni
heiar stiornor. 
geisar emi 
vi aldr nara 
leicr har hiti 
ui himin sialfan.
· · ·  ter sortna 
sigr folld imar 
hu erfa af himni
heiar stiornur 
· · isar eimi 
ok alldrnari 
leikr haar hiti 
vi himin sialfan.
Sl tr sortna, 
sgr fold mar, 
hverfa af himni 
heiar stjrnur, 
geisar eimi 
vi aldrnara, 
leikr hr hiti 
vi himin sjlfan. 
mun sortna SWTU 
søkkr SWT 
  
heium W 
  
ok aldrnari SWTU 
  
  
R 56 H 50 B 58  
Geyr n. 
  
  
  
Geyr  · ·  garmr miok 
f yri gnipa helli
festr man slitna 
enn freki r.
Geyr n garmr mjk 
fyr Gnipahelli, 
festr mun slitna, 
en freki renna. 
 
R 57 H 51 B 59  
Ser hon upp koma
a/ro siNi 
ior or egi 
iia grona 
falla forsar
flygr a/rn yf ir
sa er afialli 
fisca ueiir. 
· · r hon vpp koma
oru sinni
ior or gi 
iia grna 
falla forsar
flygr orn yf ir
saa er a fialli 
fiska veiir.
Sr hon upp koma 
ru sinni 
jr r gi 
ijagrœna. 
Falla forsar, 
flgr rn yfir, 
s er fjalli 
fiska veiir. 
 
R 58 H 52 B 60  
FiNaz esir 
aia velli 
& vm mold invr
matkaN doma
  
  
& a fimbvltys 
fornar rvnar. 
Hittaz ser 
a ia uelli 
ok um molld inur 
matkan dema 
ok minnaz ar
a megin doma 

ok a fimbultys 
fornar runar. 
Finnask sir 
Iavelli 
ok um moldinur 
mttkan dœma 
ok minnask ar 
megindma 

ok Fimbults 
fornar rnar. 
 
R 59 H 53 B 61  
ar mvno eptir
vndr samligar 
gvllnar ta/flor
igrasi fiNaz. 
ers i ardaga 
attar hofo. 
a munu ser 
undrsamlegar
gullnar toflur 
i grasi finna
rs i aardaga 
ttar hofv. 
ar munu eptir 
undrsamligar 
gullnar tflur 
grasi finnask, 
rs rdaga 
ttar hfu. 
 
R 60 H 54 B 62  
Mvno osnir 
acrar uaxa 
ba/ls mvn allz batna 
baldr mun coma.
bva eir ha/r & baldr
hroptz sigtopt ir
vel valtivar 
v. e. e. h. 
Munu osaanir
akrar uaxa 
bols man allz batna 
man balldr koma 
bua eir hor ok balldr
hroptz sigtoft ir
vel uelltifar 
uitu er enn er hvat. 
Munu snir 
akrar vaxa, 
bls mun alls batna, 
Baldr mun koma. 
Ba eir Hr ok Baldr 
Hropts sigtptir 
vel, valtvar - 
vitu r enn, ea hvat ? 
 
R 61 H 55 B 63  
a kna honir
hla/t vi kiosa 
& byrir byGia  
brodra tveGia. 
vind heim vidan
v. e. e. h. 
a kna henir
hlut vi kiosa 
er burir byggia
brra tueggia 
vind heim vian
vitv er enn er huat. 
kn Hœnir 
hlautvi kjsa, 
ok burir byggja 
brœra tveggja 
vindheim van - 
vitu r enn, ea hvat ? 
 
R 62 H 56 B 64 Gg 17
Sal ser hon standa 
solo fegra 
gvlli acan 
agiml. 
ar scolo dyGvar
drtt ir byGia
& vm aldr daga 
ynis niota. 
Sal ser hon standa 
solu fegra 
gulli aktan 
a gimle. 
ar skolo dyggvar
drott ir byggia
ok vm alldr daga 
yndis niota. 
Sal sr hon standa 
slu fegra, 
gulli akan, 
Gimli: 
ar skulu dyggvar 
drttir byggja 
ok um aldrdaga 
yndis njta. 
veit ek standa SWTU 
  
betra ST 
  
ann WT 
  
of S 
  
  H 57 B 65  
  a kemr hinn riki
at regin domi 
oflugr ofan 
sa er ollv rr. 
kømr inn rki 
at regindmi 
flugr ofan, 
s er llu rr. 
 
R 63 H 58 B 66  
ar komr iN di mmi
dreki flivgandi 
nar fraN nean
fra nia fiollom.
beR ser ifiorom
flygr va/ll yf ir
niha/Gr nai 
nv mun hon seyquaz.
Kemr hinn dimi
dreki fliugandi 
nar fraann nean
f ra nia
berr sier i fiorum
flygr uoll yf ir
nihoggr nai 
nv man hon sokkvaz. 
ar kømr inn dimmi 
dreki fljgandi, 
nar frnn, nean 
fr Niafjllum. 
Berr sr fjrum 
- flgr vll yfir - 
Nhggr ni - 
n mun hon søkkvask.