Krítartaflan: 161 mynd til fróðleiks

15-12-2021
Skjalasafnið

Norðurlönd: Kaupmáttur tekna á mann 1990-2020
Rússland haltrar
Veiran og við
Menntamál: Hvar stöndum við?

Veiran: Um hvað stendur stríðið?
Írland og Ísland: Kaupmáttur þjóðartekna á mann
Þrír risar og eitt land enn: Taka tvö
Þrír risar og eitt land enn
Argentína og Ísland: Verðbólga 1961-2018
Tekjudreifing á Norðurlöndum 2003-2015
Meðaltekjur og langlífi í 50 fylkjum Bandaríkjanna
Landsframleiðsla 1901-2018
OECD: Framleiðsla á mann og vinnustund 2018
Eystrasaltslöndin sigldu fram úr Rússlandi
Kína rís
Ísland: Útflutningur vöru og þjónustu 2013-2018 (þrír stærstu tekjuliðirnir)
Stafar spilling af fámenni? Nei.

Lýðræði í Afríku 1960-2016
Afríka: þjóðartekjur á mann og lýðræði 1960-2016
Botsvana og Kína: þjóðartekjur á mann 1990-2017
Samsetning útflutningstekna 2013-2016
Vestur-Evrópa og Norður-Ameríka: Landsframleiðsla á vinnustund 1950 og 2015
Pólland, Litháen og Úkraína: Þjóðartekjur á mann 1990-2013
Norðurlönd, Frakkland og Þýzkaland: Kaupmáttur þjóðartekna á vinnustund 1990-2013

Bandaríkin og Kína: þjóðartekjur 1990-2013
Aukin misskipting í hnotskurn
Úkraína og Rússland: Þjóðartekjur á mann 1989-2012
Norðurlönd: Lífskjarasamanburður í hnotskurn
Ísland: Útflutningur vöru og þjónustu 2009-2013 (þrír stærstu tekjuliðirnir)
Ísland: Útflutningur vöru og þjónustu 2009-2013 (hlutfallsskipting milli atvinnuvega)
Ísland: Útflutningur vöru og þjónustu 2009-2013 (hlutfallsskipting milli tegunda)

Verðhjöðnun í Japan
Eitt land, tvö kerfi: Suður-Kórea og Norður-Kórea 
Írland og Ísland: Útflutningur vöru og þjónustu 1960-2012
Hrein fjárfesting 2000-2011
Lán í vanskilum 2011
 
Eftirbátur Norðurlanda
Aukin misskipting í aðdraganda hruns
Framsókn lýðræðisins
Tíu stærstu gjaldþrot allra tíma
Landsframleiðsla á mann á Norðurlöndum 1980-2008

Landsframleiðsla á vinnustund á Íslandi og erlendis 2009

Landsframleiðsla á vinnustund á Íslandi og erlendis 2007
Lífskjaravísitala Sameinuðu þjóðanna 2005

Fylgi Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks í alþingiskosningum 1927-2017
Skuldir útvegsins 1986-2008
Viðskiptabankar: Einkavæðing og vaxtamunur
Vaxtamunur 1999-2006
Vaxtabyrðin 2003-2007

Vaxtamunur 1960-2007
Raunvextir af sparisjóðsbókum 1960-2006
Þjónustuhagkerfið 200
6
Landsframleiðsla og framleiðslugeta 1945-2005
Vinnustundir 2006
Aukinn ójöfnuður á Íslandi 1993-2005
Meira um aukinn ójöfnuð 1993-2007

Hversu mikið skuldum við í útlöndum?
Erlendar skammtímaskuldir sem hlutfall af gjaldeyrisforða 1989-2007 
Viðskiptahallinn sem hlutfall af landsframleiðslu 1976-2010 
Hvar hefur skattheimtan aukizt mest?  
Íslenzka Phillipskúrfan 1980-2002
Ójöfnuður í OECD-löndum 1990-2000

Bústuðningur sem hlutfall af búvöruframleiðslu 2006
Útgjöld til menntamála leiðrétt miðað við aldur 2000
Útgjöld til heilbrigðismála leiðrétt miðað vi�ð aldur 2001
Ævilíkur og hagvöxtur

Heilbrigði borgar sig — eða hvað? 
Hversu miklu fé verjum við til háskólamála?

Hliðartaflan

Greinar um bandarísku stjórnarskrána

Greinar um Grikkland

DeLong um Schumpeter
(Umsögn í Chronicle of Higher Education)

Krugman um Keynes
(Formáli að nýrri útgáfu
Almennu kenningarinnar
)

Krugman um Friedman
(Grein í New York Review of Books)

Hver öðrum betri:
Fjórir bandarískir bloggarar

Gregory Mankiw (Harvard)
Bradford DeLong (Berkeley)
Gary Becker og Richard Posner (Chicago)
(Gary Becker lézt 2014.)

Doktorsritgerð Magnúsar Bjarnasonar um
Ísland og ESB

Háskólafyrirlestrar 2001

I. Hagvöxtur um heiminn
(Ný gerð 2007)

II. Móðr Náttúra: 
Menntar hún börnin sín? 
Eflir hún vöxt og viðgang?

III. Stendur jöfnuður í vegi fyrir vexti?


Erlend viðskipti

Ísland: Útflutningur vöru og þjónustu 2009-2013 (stærstu tekjuliðirnir)
Ísland: Útflutningur vöru og þjónustu 2009-2013 (hlutfallsskipting milli atvinnuvega)
Ísland: Útflutningur vöru og þjónustu 2009-2013 (hlutfallsskipting milli tegunda)

Vaxtabyrðin 2003-2007 — Nýjar tölur
Gjaldeyrisforðinn 1981-2007: Endingartími til almenns innflutnings í mánuðum  
Gjaldeyrisforðinn á Íslandi og erlendis 1996-1998
Útflutningur Íslands og Írlands sem hlutfall af landsframleiðslu 1960-2006
Viðskiptahallinn sem hlutfall af landsframleiðslu 1976-2010 
Löng erlend lán sem hlutfall af landsframleiðslu 1980-2008 

Erlendar skuldir sem hlutfall af landsframleiðslu 1976-2008 
Erlend langtímaskuldabyrði 1990-2005   
Ísland í alþjóðasamhengi: Erlendar skuldir 1991-2006
Erlendar skammtímaskuldir sem hlutfall af gjaldeyrisforða 1989-2007 

Hversu opið er Ísland fyrir erlendum viðskiptum? 
Hversu opið er Ísland fyrir erlendri fjárfestingu?   

Hátækniútflutningur sem hlutfall af iðnvöruútflutningi 1988-2004  


Atvinnumál, mannfjöldi og vinnumarkaður

Vinnustundir 2005
Atvinnuskipting mannaflans 1980-2005
Atvinnuskipting mannaflans 1801-1998
Brottfluttir umfram aðflutta 1961-2001 
Brottfluttir og aðfluttir 1961-2001 

Vinnutap vegna verkfalla 1995-2004  
Atvinnuleysi 1980-1999 
Raunlaun og atvinna í Evrópu og Ameríku 1970-1996
Ungt fólk 0-15 ára 2001
Gamalt fólk 65 ára og eldra 2001 


Peningamál

Vaxtamunur bankanna 1960-2007
Raunvextir af sparisjóðsbókum 1960-2006
Vöxtur útlána bankakerfisins 1976-2006
Vöxtur peningamagns frá ári til árs 1976-2004  
Peningamagn sem hlutfall af landsframleiðslu 1997 
Peningamagn og verðbólga á Íslandi 1966-2001
  
Töpuð útlán bankakerfisins 1989-2003  
Efnahagsástandið: Hvað er að gerast?  


Ríkisfjármál og skattar

Skattheimta 1985-2005: Ísland, Norðurlönd og ESB
Skattheimta 1985-2005: Ísland og OECD-lönd   


Þjónustuhagkerfi

Þjónustuhagkerfið 2005     
Fjöldi erlendra ferðamanna 1998    
Hlutdeild sjávarafurða í útflutningi 1980-2004    


Hagvöxtur og lífskjör á Íslandi og annars staðar

Atvinnuskipting landsframleiðslunnar 1980-2005
Landsframleiðsla á vinnustund á Íslandi og erlendis 2007
Landsframleiðsla á vinnustund á Íslandi og erlendis 2006
Landsframleiðsla á vinnustund á Íslandi og erlendis 2005
Landsframleiðsla
á vinnustund á Íslandi og erlendis 2004
Landsframleiðsla á vinnustund á Íslandi og erlendis 2003  
Landsframleiðsla á vinnustund á Íslandi og erlendis 2002  
Aukinn ójöfnuður á Íslandi 1993-2005
Aukinn ójöfnuður á Íslandi 1995-2004
Ójöfnuður í OECD-löndum 1990-2000

Framleiðni og laun 1984-2000  
Verg landsframleiðsla á mann og framleiðslugeta 1960-1998
Verg þjóðarframleiðsla á mann og framleiðslugeta 1901-1998
Landsframleiðsla og framleiðslugeta 1945-2005
Landsframleiðsla og framleiðslugeta 1901-2005
Landsframleiðsla á vinnustund á Íslandi og erlendis 1997
Landsframleiðsla á vinnustund á Íslandi og erlendis 2001
Meðalfjöldi vinnustunda á Íslandi og erlendis 2001 
Hlutfall starfandi áÍslandi og erlendis 2001 
Hagvöxtur og náttúruauðlindir
Ójöfnuður og náttúruauðlindir
Spilling og náttúruauðlindir
Erlend fjárfesting og náttúruauðlindir

Innflutningsvernd og náttúruauðlindir
Hagvöxtur og sparnaður 1965-1998 
Þroski fjármálakerfisins og hagvöxtur 1965-1998 
Náttúruauðlindir og þroski fjármálakerfisins 1965-1998 
Náttúruauður og þróunaraðstoð 1965-1998 
Ójöfnuður vex fyrst og minnkar síðan með vaxandi tekjum  
Spilling og hagvöxtur 1965-1998  


Hagsaga

Landsframleiðsla 1870-1945 
Þegar landinu var lokað 1920-1930 


Menntamál

Útgjöld til menntamála leiðrétt miðað við aldur 2000
Útgjöld til menntamála 1995-2000  
Útgjöld til háskólamála 1995-2000  
Útgjöld til menntamála á Norðurlöndum 1960-1996

Útgjöld til menntamála í OECD-löndum 1996
Laun og menntun 1996 
Menntun eftir landshlutum 1996  
Einkatölvur á hvert þúsund íbúa 2001    
Hagvöxtur og menntun 1965-1998    


Heilbrigðismál

Vínneyzla 2000-2002
Tóbaksreykingar 1998-2002
Ævilíkur og hagvöxtur

Útgjöld til heilbrigðismála leiðrétt miðað við aldur 200
1
Tíðni HIV meðal 15-24 ára stúlkna  
Botsvana: Lífslíkur við fæðingu  
Opinber heilbrigðisútgjöld 2000  
Einkaheilbrigðisútgjöld 2000  
Heildarheilbrigðisútgjöld 2000  
Heilbrigðisútgjöld og hagvöxtur  


Varnarmál

Útgjöld til varnarmála 1989-1999 
Ú
tgjöld til varnarmála 1989-1999 
Hervarnarli� 1989-1999 


Útvegsmál

Þegar útvegurinn var tekinn af beinu ríkisframfæri 1959-1961
Skuldir útvegsins 1986-2008

Afli og floti 1945-2005 
Aflamagn, eignir og skuldir útvegsfyrirtækja 1980-1999 


Landbúnaðarmál

Bústuðningur sem hlutfall af búvöruframleiðslu 2003
Stærð búa 2003
Bústuðningur á hvert ársverk í landbúnaði 1998-2000  
Bústuðningur á mann 1998-2000 
Bústuðningur sem hlutfall af landsframleiðslu 1986-1999 


Asía

Landsframleiðsla Asíu sem hlutfall af heimsframleiðslu 1820-2025
Vöxtur landsframleiðslu á mann á ári 1965-1990
Erlendar skammtímaskuldir sem hlutfall af gjaldeyrisforða 1997 


Hagvöxtur í umskiptalöndum

Hagvöxtur og verðbólga 1990-1997
Hagvöxtur og landbúnaður 1990-1997
Hagvöxtur og spilling 1990-1997


Önnur pláss

Hagvöxtur í eyðimörkinni 
Hagvöxtur í Karíbalöndum 
Sex OPEC-lönd: Þjóðarframleiðsla á mann 1960-1999 
Fjögur OPEC-lönd: Þjóðarframleiðsla á mann 1960-1999 
Hagkvæmni, stjórnmál og réttlæti 
Spillingarvísitala 2004  
Frjálsustu þjóðir heims   
Stærstu borgir heims   


Heimildir: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands,  Þjóðhagsstofnun, Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, Alþjóðabankinn, OECD, Asíuþróunarbankinn, Alþjóðagreiðslumiðlunarbankinn, Mennta-, vísinda- og menningarstofnun Sameinuðu þjóðanna (UNESCO) og eigin athuganir.

 

Þorpsmynd
eftir Abner Dubic (óvíst um ár)
Sjá meira um þennan málara � málverkasafninu


wpe8.jpg (172036 bytes)

Hollenzkir málshættir
eftir Pieter Bruegel eldri (1559)


wpe9.jpg (125072 bytes)

Garður í Saint-Adresse
eftir Claude Monet (1867)


Inngangurinn að skrúðgarðinum í Arles
eftir Vincent van Gogh (1888)


Hádegisverður
eftir Diego Velazquez (um 1617)


Thumbnail

Bátsferð
eftir Édouard Manet (1874)


G_40IRUS3BRKYZ_40EQM2.jpg (44829 bytes)

Svipmynd frá Tahítí
eftir Paul Gauguin (1896)


wpe5.jpg (24900 bytes)

Ung kona með könnu
eftir Johannes Vermeer (um 1660)


Ólífutré ber við gulan himin og sól
eftir Vincent van Gogh (1888)


Thumbnail

Kyrralíf með eplum og rósum
eftir Paul Cézanne (1890 eða skömmu síðar)
 


Komdu fagnandi, þakka þér fyrir innlitið.

Aftur heim

Back home

 

Smaladrengurinn
eftir Soffíu Sæmundsdóttur (1999 eða 2000)