Tölfræðileg líkanagerð, GLM. 16 klst, kennari: Dr. Helgi Tómasson tölfræðingur.

Markmiðið námskeiðsins er að auka skilning þáttakenda á notagildi hugsunarinnar í línulegum líkönum. Þeir sem þekkja ANOVA og venjulega aðhvarfsgreiningu vita hve þægilegt er að nota metna parametra til að túlka niðurstöður. Einng eru línuleg líkön handhæg við að leiðrétta fyrir truflandi breytum, þegar sambönd eru flóknari heldur en lýsa má í tvívíðum töflum. GLM hugsunarhátturinn býður upp á að útfæra þessi þægilegheit við túlkun við greiningu gagna sem eru mælingar á einhverju sem er ekki normaldreift. T.d. tíðnigögnum úr spurningalistum, gögnum um endingartíma, o.s.frv.

Byrjað á upprifjun á ýmiss konar línulegum normal líkönum, ANOVA og aðhvarfsgreiningu. Hugtökin "main effects" og "interaction" rifjuð upp og skýrð. : Síðan verða hugtökin útfærð fyrir aðrar tegundir af líkönum, svo sem log-línuleg líkön og logistic líkön. Einnig sömu hugtök við athugun á lifunarferlum (survival analysis) og tengsl við Kaplan-Meier mat á endingartíma.

Síðast kennt 1998 í með hliðsjón af bók McCullagh & Nelder: Generalized Linear Models, Chapman and Hall, 1989.