Associazione Amici dei Csango onlus

back

Course of Csángó-Hungarian languages

Based on Halász, 2003 and informations from Andras Duma

Index: Lesson 1 - Vocabulary - Traslations - Csángó Songs (with Music)

 

Lesson n. 1

Conversation - Introduce yourself - Useful frases

Yes/No - Greetings

Csángó   Hungarian English Italian
         
Igen , Jó   Igen Yes Si
Nem    Nem No No
Isten Áldjan meg!   Szia! Hello!  Ciao!
Csokalak! (Formal) Csokolom!    
Maradgyanok békével! (Pl.) Viszontlatasra! See You! Arrivederci!
Maradgy békével! (Sing.) Viszontlatasra! See You! Arrivederci!
Jó ástét!   Jó estet! Good Evening! Buona sera!
Jó éjt!   Jó eszakát! Good Night! Buona notte!
Mit csinálsz? / hogy vagy?   Hogy vagy?  How are you? Come stai?
Jól    Jól Well Bene
Raszul   Rosszul  Not well Non bene / Male
S te / S tá   Es te? And you? E tu?
Hány nyelven beszélek?   Hany nyelven beszčlsz? How many language do you speak? Quante lingue parli?
... egyen csak ilyen nyelven is ulyanan es        
Én beszélek Csángoul, magyarul, alául, itáliánul, ruszul (oraszul) 
  Én beszélek csango-magyarul, magyarul, romanul es olaszul Io speak Csángó-Hungarian, Hungarian, Rumanian and italian Io parlo csángó-ungherese, rumeno e italiano
... madar nyelven s még isten tudgya.        
Én csak magyarul   Én csak magyarul Me only Hungarian Io solo ungherese
Én pedig olaszul, magyarul, angolul es izlandiul   Én pedig olaszul, magyarul, angolul es izlandiul Me Italian, Hungarian, Enmglish and Icelandic Io invece italiano, ungheres, inglese e islandese
Én alául s csángóul
  Én csango-magyarul és romanul Me csángó-Hungarian and Rumanian io solo Csángó e rumeno
Én csak alául (Vackarul)*   Én csak romanul Onlt Rumanian Solo rumeno
Én csak Vackarul (playful) Én csak romanul Me only Vlach Solo Valacco
Minden jot kivanok!   Minden jot kivanok! I wish you the best Ti auguro tutto il bene
Naked es   Neked is Same to you Altrettanto
* Ez a "Vackar" szó ami egy gúnyoló szó a moldvai Románokra. "Vackar" az egy kicsi apró körte ami fogós és savanyu. "Alá" az a "Vláh" amit magyarázol a szótárban. Nó és a "vackar"nak két értelme van ("termik a Vackar ahól az Alá"). "Román  az Alá ami Vláh és az alá fogós mint a vackar" ezzel gúnyolják, de vannak falvak ahol így nevezik őköt (Duma_András).


What do you do? - I like...

Most este mit csinálsz?   Mit csinalsz ma este? What do you do this evening? Che cosa fai questa sera?
Menek hoza    Megyek haza I go home Vado a casa
Menek e biblotékában / Menek Irást olvasni / Menek irás házban   Megyek konyvtárban I go to the Library Vado in biblioteca
Tanólak magyarul, tanolak babirkászni.   Magyart tanulok I study Hungarian Studio ungherese
Régi magyart tanólak / csángóul tanólak   Csángó-magyart tanulok I study Csángó Studio csángó-ungherese
Magyarországan voltál?   Voltal már Magyarorszagon? Have you been in Hungary? Sei mai stato in Ungheria?
 Nem, s te   Nem, és te? No, and you? No, e tu?
Én igen e tavalyi   Én igen, tavaj Yes, last year Io Si, lo scorso anno
Szeretded Budapestet?   Hogy tetszik Budapest? Do you like Budapest? Ti piace Budapest?
Szeretem csak Klézse szebb   Tetszik, de Klézse szebb I like it, but klézse is better Mi piace, ma Klézse é piú bella
Minek?   Mért? Why? Perché?
Tiszta e záier / Tiszta e szél   Mért tiszta a levegö Because the air is clean Perché l´aria é pulita

 

Transports 

Hol áll meg e záutabuz?   Hol van a buszmegalo?    
Hol van e zálamás?   Hol van a vasutallomas?    
         
Mikor menen e záutabuz Bákóban?   Mikor megy a bussz Bákóba?
At what time leaves the coach to Bákó/Bacau? A che ora parte l´autobus per Bákó/Bacau?
Fél óra mulva   Fél óra mulva    
Mikor indul a vonat Jászvásárra?   Mikor menen e trin Jásra. At what time leaves the train for Iasi? A che ora parte il treno per Iasi / Jászvásar?
Perc / Minunt   Perc Minute Minuto
Hany kilaméter van inet Románig / Román városig?   Hany km van innen Románváros? How many km there are fro here to Roman? Quanti km ci sono da qui a Roman?


Numbers
Numbers are like in standard Hungarian: Egy, ketto, három, négy, ott, hatt, hét, nyolc, kilenc, tiz 

 

To the Church

(It would be nice to have Csángó-Hungarian Mass in Csángó-Hungarian churches...)

Hánykor van magyar mise e nagy templomba? N.B. = Hypottetic conversation, because there are no mass in Hungarian for Csángó-Hungarians in Csángó-Hungarian villages Hany orakkor vann magyar mise a nagy templomban? At what time there is Hungarian mass in the main church? A che ora c´é la messa in ungherese nella chiesa grande?
Ötkor Ot orakkor At five Alle cinque
Te mensz misére? Te mesz a misere? Do you go to the mass?  Vai alla messa?
Csak ki választat popakhaz Csak ki választott paphoz. Only to selected priests Solo da preti scelti.

 

To the library, Surgery, ...

(It would be nice to have libraries like this in Csángó villages...)

Mentek Irásászni? / Mentek e biblatékában?   Mentek a konyvtŕrban? Do you go to the library? Andate alla biblioteca?
Mikor van nitva e diszpenszár?   Mikor van nyitva az orvosi rendelo? When is open the Surgery? Quando é aperto l´ambulatorio medico?
Milyen e szálvárá / mentő palicái /tüzóltó telefon?   Milyen a mentő/rendor/tüzóltó telefon? What is the telephon number of the Ambulance / Police /Firemen? Qual´é il numero di telefono dell´Ambulanza / Polizia /Pompieri?
Hol van e legközeleb telefón fülyike   Hol van a legközelebb telefon fulke? Where is the nearest telephon booth? Dov´é la piú vicina cabina telefonica?
Hol van e legközeleb bIblótéka / Hol lehet csitilni Irást / Hol tartanok irásokat?   Hol van a legközelebb konyvtár? Where is the nearest library?  Dov´é la biblioteca piú vicina?
Hol van e csángó-magyar klub?   Hol van a csángó-magyar klub? Where is the Csángó Club?  Dov´é il Club Csángó?
Hol van e fatbál hely / teren?   Hol van a foci pálya? Where is the football field? Dov´é il campo da calcio?
Hol van e primerá?   Hol van a Tanácsház?   Dov´é il Comune / Municipio?
ol van e csángó muzeum?   Hol van a csángó muzeum?   Dov´é il Museo csángó?
Hol lakik az Isten?   Hol lakik az Isten? Where lives God? Dove abita Dio?
Hol van e patok?   Hol van a patak?   Dov´é il fiume?

 

Family

Testvéred mikor születet?   Mikor született a testvéred?=   Quando é nato tuo fratello?
Hány testvéred van?   Hány testvéred van?   Quanti fratelli hai?
Hányan vagytak e családban /házban /ot han?       Quanti siete in casa?

 


Shopping

Menyi ez?   Menyibe kerul ez?   Quanto costa?
Egy kilu kenyér   Egy kilo kenyer   Un chilo di pane
 zsemlye   zsomle   panino
kifli   Kifli   panino (a forma di cornetto)
zehár /cukor   cukor   zucchero
petlegika   paradicsom   pomodoro
ugarka   uborka   cetriolo
tyük mony   tojás   uova
hal   hal   pesce
         

 

Job

Mit csánsz?   Mit csinálsz?   Che cosa fai?
Tanólsz?   Tanulsz?   Studi?
Mit tanólsz?    Mit tanulsz?   Che cosa studi?
Én e fákultátén / egyetemen vagyok Bukurestiben   Én egyetemista vagyok Bukarestben   Sono universitario a Bucarest
Én mezőn dolgozam s este tanolak informátikát   Én paraszt vagyok és este informatikát tanulok    Io sono contadino e la sera studio informatica
Mi termik e főldödön?   És mit terem a te foldon? 
   
Pityóka, Buza, Cseresnye, Török bósztán, Cékla, Murak...   Krumpli, buza, cseresznye...   Patate, grano, ciliege,...
... s még ennnél te de neked csak csóka répát lehet.        

 

Vocabulary

Csángó Gramm. Catheg. Hungarian Rumanian English Italian
apó s. nagyapa     nonno
buba s. baba, csecsemő     bambino
buszujok s. bazsilikom busuioc   basilico
cerány s. paraszt târan   contadino
csán v. csinál   to do fare
dorse adv. gyorsan dorse quickly velocemente
erőst adv. nagyon   very molto
es co. is   even anche
farka s. vége   end fine
fábrika s. gyár fabrica factory fabbrica
magyar   magyar   Hungarian/Magyar ungherese
kolindálás s. (lat.) koszöntés     saluto
kontrák   szerződés     contratto
való   igaz     vero
           

 

Traslations

Csángó Hungarian Standard Hungarian  

A rűtöt pisleny s az aló

E berekenyén sétáló

Míg bába húzza porászát

 Hagy csatalja a katrincát.

A makacs csirke s a gida

A ( apró szemű gyümólcsön) sétálva

Míg öreg asszony húzza kötőit

Hagy  meg kőse a szoknyájit.

 

 

Csángó Songs

See link: Csángó Songs

 

 

Copyright "Associazione Amici dei Csango" (Roma, Italy) - 2003