Back

Links bibliografici

- in English: Vilmos Tánczos, Hungarians in Moldavia (Budapest, 1998)
- in English: László Gazda, The Moldavian Csango people in the Rumanian historiograph (2001)  
- in English: James A. Kapalo, The Moldavian Csángós: ‘National Minority’ or ‘Local Ethnie’? (London, 1996)  
- in Rumanian: Ferenc Pozsony, Identitate ceangailor moldoveni  
- in Hungarian: Péter Halász, A moldvai csángó magyarok  
- in Hungarian: Péter Halász, A moldvai magyarság évszázadai
- in Hungarian: Tánczos Vilmos, Hányan vannak a moldvai csángók?  
- in Hungarian: István György Tóth, Csángó hétköznapok a 17. században
- in Hungarian: Duma-István András, „Csángó reneszánsz, ahogy a csángók látják”
- in Italian: Maurizio Tani, Csángó: storia della rumenizzazione della minoranza ungherese di Moldavia (Romania). I Csángó tra Sciamanismo e cultura arcaica ungherese, S. Domenico e Jan Hus, l'Ordine Teutonico, i Mongoli ed una Chiesa romano-cattolica poco catholica (Bozen/Bolzano, 2003)  
- in Italian: the present web  
- in Italian: Luca Testa, Lettera di Dio ai Csángó (Milano, 2003)
- in English, Hungarian, Rumanian and Italian: Wesselényi Miklós Web page for the Friendship between Hungarians and Rumanians

link culturali

- in Hungarian: Csángo Music and Folklore: http://www.moldvahon.hu/newslist.php?categoryID=2

Altri links

1) "Ufficiali"

# CONSEIL DE L´EUROPE - Assemblée Parlamentaire 

Recommandation 1521 (2001) La culture de la minorité csango en Roumanie (23 May 2001)

http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta01/frec1521.htm 

 

# COUNCIL OF EUROPE - Parliamentary Assembly

Recommendation 1521 (2001) Csango minority culture in Romania (23 May 2001)

http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta01/erec1521.htm 

 

 # COUNCIL OF EUROPE - Committee of Ministers

Ministers’ Deputies Decisions CM/Del/Dec(2001)772 (16 November 2001)

http://lists.partners-intl.net/pipermail/neww-rights/2001-November/000677.html 

 

# COUNCIL OF EUROPE - Parliamentary Assembly

Committee on Culture, Science and Education (Rapporteur: Mrs Tytti Isohookana-Asunmaa, Finland) : Report (Doc. 9078) Csango minority culture in Romania (4 May 2001)

 http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/doc01/EDOC9078.htm

 

2) Associazioni attive nella promozione dei diritti e della cultura Csángó

# Unione degli Ungheresi Csángó di Moldavia (Bacau/Bákó, Moldavia, Romania; Moldvai Csángómagyarok Szövetsége/ Asociatia Maghiarilor Ceangai din Moldova)

New Web page: http://www.csango.ro/ 

Asociatia Maghiarilor Ceangai din Moldova RO-5500 Bacau, Str. Radu Negru 9/b/25. O.P. 1. C.P. 124 

Bankszámlaszám (usd): 251101212040018754073009
Bankneve: Banc Post SA Bacau
Telefon: (+40) 34/188 278;
e-mail: mcsmsz@easynet.ro
http://www.bke.hu/~tucan/csango/pol/tam.htm

Association of Moldavian Csángó Hungarians, Bákó (Bacău)
Address: RO-5500 Bacau, Str. Cremenea 2/D/1
Address: RO-5500 Bacau, O P. 1. CP. 124.
E-mail: mcsmsz@easynet.ro

# Fondazione "Siret/Cleja"/"Szeret/Klézse" (Klézse/Cleja, Moldavia, Romania)

Responsabile: András Duma, poeta contadino (http://irodalom.elender.hu/erdely/dumaistvan.htm)

Szeret-Klézse Alapítvány
Fundatia Siret-Cleja Com. Cleja sat Alexandrina Jud Bacau Cod 5529
Bankszámlája: 2511.1-6996.2 (amerikai $-ba folytatandó átutalás modszere) Banca Comerciala Romana, Bacau

# Associazione Giovanile Csángó "Via Spei"

Responsabili: János Farkas e Krisztián Pál (http://www.hhrf.org/csangomagyarok/)

Via Spei (Youth Organization), Bákó (Bacău)
Address: RO-5500 Bacau OP. 1. CP. 124.
E-mail: viaspei@freemail.hu

N.B. Dal 2002 sembra abbia sospeso le attivitá.

 

# Associazione Cattolica Csángó "Santo Stefano d´Ungheria" (Pusztina/Pustiana, Moldavia, Romania)

Responsabile: Nyisztor Tinka (http://psat.evt.bme.hu/album/177.html)

Nyisztor Ilona, Folk Singer, Pusztina (Pustiana)
nistor_ilona@yahoo.com

 

# Associazione Culturale Csángó "Moldvahon" ("MOLDVAHON" CSÁNGÓ KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET / "ASOCIATIA CULTURALA A CEANGAILOR "MOLDVAHON")

Responsabile: Benchea Gratzy (gratzy@dpg.hu)

Descrizione: MOLDVAHON CSÁNGÓ KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ASOCIATIA CULTURALA A CEANGAILOR "MOLDVAHON" Az egyesület 2003. márciusában alakult, célja a moldvai csángómagyarok mai és hajdanvolt kultúrájának átfogó kutatása, tanulása, továbbadása, megőrzése és archiválása, valamint az ezzel kapcsolatos kérdések tudományos és gyakorlati tanulmányozása, művelése. A csángómagyar kultúra terjesztése és terjesztésének elősegítése társadalmi eszközökkel. A fenti célok elérése érdekében az egyesület néhány kiemelt feladata: o Olyan rendezvények szervezése - bel- és külföldön egyaránt -, melyek alkalmasak széles körben megismertetni a csángómagyarok kultúráját, valamint csángó hagyományokat ápoló és fenntartó művészeti tevékenység (táncegyüttes, zenekar, kézműveskedés, népköltészet, stb.). o Rendszeres összejövetelek megteremtése csángók számára klub, előadássorozat, színház, oktatás, tánckör, táncház keretében. o Csángó témájú információs tevékenység, illetve információ áramlás elősegítése (honlap, stb.), hasonló témájú könyvek, kiadványok, hanghordozók kiadása és támogatása. o Nyári táborok szervezése csángóföldön és Magyarországon, különös tekintettel a fiatalokra, alkotómunkára ösztönzés és alkotómunkára nevelés. o Népzenei és néprajzi gyűjtések szervezése és támogatása, ezek archiválása, rendszerezése, feldolgozása, publikálása. o Magyar nyelvű oktatás támogatása csángóföldön, speciálisan csángók számára készülő tanterv és tananyag kidolgozása. o A tevékenységi kört érintő hatósági döntések, jogszabályalkotás kezdeményezése, véleményezése, azok végrehajtásában való közreműködés. Az egyesület közhasznú, mivel céljai és feladatai között szerepelnek ezen minősítésre feljogosító tevékenységek: határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység; kulturális örökség megóvása; kulturális tevékenység; nevelés és oktatás; képességfejlesztés; ismeretterjesztés. Ha egyetért törekvéseinkkel, kérjük támogassa egyesületünket adója 1 %-ával. Segítségét előre is köszönjük! RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL A kedvezményezett adószáma: 18586307-1-10 A kedvezményezett neve (kitöltése nem kötelező): MOLDVAHON CSÁNGÓ KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ASOCIATIA CULTURALA A CEANGAILOR "MOLDVAHON" TUDNIVALÓK Ezt a nyilatkozatot csak akkor töltse ki, ha valamely társadalmi szervezet, alapítvány vagy külön nevesített intézmény, elkülönített alap javára kíván rendelkezni. A nyilatkozatot tegye egy olyan postai szabvány méretű borítékba, amely e lap méretét csak annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat elhelyezhető legyen. Segítségképpen az adószámot és a kedvezményezett nevét előre kitöltöttük. FONTOS! A rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, a borítékon pedig az ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT ÉS ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT pontosan tünteti fel. Végül alá kell írni úgy, hogy az ALÁÍRÁS keresztezze a boríték lezáró fülét. MOLDVAHON EGYESÜLET Üdv. B. Grátzy!

# Associazione dei Csángó della Barcaság/Birsei (Brassov/Brassó, Transilvania, Romania)

BARCASÁGI CSÁNGÓ ALAPÍTVÁNY - Asociatia Ceangailor "Tara Birsei"

Anno di fondazione (alakult): 1990.11.22. (Registrazione ufficiale/bejegyezték: 1991.01.30., Brassó)
Settore di attivitá: culturale, educativo (kulturális, iskolai alapítvány)
Indirizzo (cím): RO-2212 Sacele (Szecseleváros), str. Moroianu nr. 2.
Telefono (telefon): (40-68) 271-359
Presidente (elnök): Juhász Péter lelkész

 

# Museo Etnografico di Cultura Csángó (Zabola, Transilvania, Romania)

A cura della Kriza János Ethnographical Society di Kolozsvár (Cluj-Napoca, Transilvania, Romania)
3400 Kolozsvár (Cluj-Napoca) Str. Croitorilor Nr. 5.
http://www.htmh.hu/szervezetek/romania.htm

Media: http://www.erdely.ma/index.php?id=2048

Sulla cittá di Zabola: http://www3.telus.net/gdraskoy/castles/hu/zabola_hu.html 

 

# Fondazione Domokos Pál Péter (Csíkszereda/Mircurea Ciuc, Transilvania, Romania)

n.p.


# Fondazione Csángó News (Sepsiszentgyörgy/Sfântu Gheorghe, Transilvania, Romania)

n.p.


# Fondazione Zoltán Kallós  (Kolozsvár/Cluj-Napoca/Claudiopoli, Transilvania, Romania)

n.p.


# Fondazione Partitipatio  (Nagyvárad/Oradea/Granvaradino, Partium, Romania)

3700 Nagyvárad (Oradea)
Str. Libertăţii Nr. 30 Ap 10.

# Fondazione Székelyföld (Csíkszereda/Mircurea Ciuc, Transilvania, Romania)

4100 Csíkszereda, Piaţa Libertăţii 5/22.# Fondazione Frater Iulianus (n.p.)

n.p.

 

# Kriza János Ethnographical Society, Kolozsvár (Cluj-Napoca, Transilvania, Romania)
3400 Kolozsvár (Cluj-Napoca)
Str. Croitorilor Nr. 5.
http://www.htmh.hu/szervezetek/romania.htm

# Mikecs László Csángó Baráti Társaság (Nagyvárad/Oradea/Granvaradino, Partium,  Romania)
3700 Nagyvárad (Oradea)
Str. Libertăţii Nr. 30 Ap 10.

# Alliance of Hungarian Teachers in Romania (Csíkszereda/Mircurea Ciuc, Transilvania, Romania)
(Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége)
4100 Csíkszereda

 

#  Roman Catholic Parish
4225 Szászrégen (Reghin), Str. Mihai Viteazul 63.

 

# Associazione per i popoli minacciati - GfbV 

http://www.gfbv.it/3dossier/eu-min/csango.html

 

# ASSOCIAZIONE AMICI DEI CSANGO - Roma e Pisa (Italia)

http://noborders.interfree.it

 

# ASOCIATIA PENTRU APARAREA DREPTURILOR OMULUI IN ROMANIA - COMITETUL HELSINKI

http://www.apador.org/ 

REPORT ON THE SITUATION OF CSANGOS IN MOLDAVIA THE PROBLEM OF THE CSANGO HUNGARIANS
APADOR-CH, THE PRO EUROPE LEAGUE
 

January 2002 http://www.apador.org/rapoarte/speciale/a_ceangai_e.htm 

 

# Associazione Amici dei Csángó "Demeter Lakatos" (Hungary)

http://www.vjrktf.hu/carus/honisme/ho000005.htm 

Lakatos Demeter Association
1251 Budapest, Pf. 101.

 

 

# Music Group "Kecskeszem" (Orbán Balázs társaság, Rákóczi Alapitvány; Canada) 

http://www.kecskeszem.com/

http://www.kecskeszem.com/moldvai1.htm 

kecske_szem@hotmail.com

 

# Associazione "Giovani per i Csángó di Moldavia" (Fiatalok a Moldvai Csángókért Egyesület) - Budapest (Hungary) / Munchen (Germany)

Raccoglie aiuti per far studiare i giovani Csángó

Referente: Géza Juhász <gezapeter@yahoo.de> http://fmcse.freeweb.hu/

 

# Scuola serale Csángó Ungherese di Somoska (Somoska, Moldavia, Romania)

Responsabile: Benchea Gratzy <gratzy@dpg.hu>

 

# Csángó Home Page of  the Csángó Nistor (Dani Péter Mihály) Béla (Hungary)

http://www.bke.hu/~tucan/csango/maine.htm 

 

# Csángó Klub (Budapest, Hungary)

Budapest, Mátyás utca 7.Asylum pince

www.geocities.com/csango_klub 

Responsabili: Benchea Gratzy <gratzy@dpg.hu>, +36.20.3102094;  Istok Pál, +36.20.2050262, p.istok@freemail.hu; Nisztor Béla +36.20.3187591

 

# Ufficio per il coordinamento degli aiuti ai Csángó (Budapest, Hungary)

Responsabile: Ádám Valerián, Csángó Koordinációs Iroda 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58-60.

T: (36-1) 3-914-738 F: (36-1) 3-914-728 csango@maltai.hu

http://ujember.katolikus.hu/Archivum/2002.04.14/1602.html

 

# European Csángó Foundation (Budapest, Hungary)

(Fondazione - promossa dal Sovrano Militare Ordine di Malta ( http://www.orderofmalta.org/ ) - che ha lo scopo di aiutare i Csángó che studiano nelle universitá ungheresi)

EURÓPA A CSÁNGÓKÉRT ALAPÍTVÁNY (EUROPEAN CSANGO FOUNDATION)

Magyar Külkereskedelmi Bank: 10300002-20155724-00003285

Responsabile: vedi Ufficio per il coordinamento degli aiuti ai Csángó (Budapest, Hungary)

 

# Libera universitá Csángó (Budapest, Hungary)

Scuola serale per l´educazione dei Csángó, che a Budapest attualmente (2003) sarebbero circa 5-6.000 (tra lavoratori e studenti).

Responsabile: vedi Ufficio per il coordinamento degli aiuti ai Csángó (Budapest, Hungary)

http://www.nol.hu/Default.asp?DocCollID=94554&DocID=87926#87926 

 

# Fondazione Csángó "Incze János Petrás" (Stokholm, Sweden)

Csángó Fonden Petrás Incze János

Responsabile: Stuber György
e-mail: stubi@ebox.tninet.se
Anno di fondazione (alakult): 1987.
Indirizzo (levélcím): Lövasva:gen 12. S-1161 35 Bromma, Stockholm 
Telefon: (46-8) 25 40 38
egyesületi elnök: Dr. Stuber György


# Associazione Culturale "Incze János Petrás"  (Eger, Hungary)

Petrás Incze János Kulturális Egyesület Eger
Petrás Incze János Cultural Association
3300 Eger, Árpád u. 11. I/11.

 

 

#  Domokos Pál Péter Cultural Association (Egyházaskozár, Hungary)
7347 Egyházaskozár, Tinódi u. 2.

 

3) Informazione

 

# Mensile Csángó "Moldvai Magyarság" ("Ungheresi di Moldavia")

http://erdelyonline.hu/moldvaimagyarsag/ 

 

# Mailing List about Csángó´s problems

http://groups.yahoo.com/group/csangomagyar/ 

 

# Vita Pastorale (Rivista Cattolica Italiana)

Direttore responsabile: Giusto Truglia Vicedirettori: Domenico Brandolino e Vito Morelli
Editore:  Periodici San Paolo s.r.l. E-mail:
 vitapastorale@stpauls.it
Periodici San Paolo
Via Liberazione 4 12051 ALBA CN ( (0/173) 29.61 Fax: (0/173-29.64.31)

http://www.stpauls.it/vita00/0011vp/0011vp08.htm 

 

#  Home Page sulle attivitá Csango in Ungheria 

http://www.csango.hu/english/index2.html 

 

#  Rassegna stampa sui Csango a cura di István Molnár 

http://dmoz.org/World/Magyar/T%e1rsadalom/K%fclf%f6ldi_Magyarok/Cs%e1ng%f3k/ 

 

4) Altro

 

#  The Eliznik Romania pages Traditional folk costumes, dances, music from the ethnographic regions of Romania

http://www.eliznik.org.uk/

#  Folklore Cultural Foundation (Jászberény Csángó Festival)
5100 Jászberény, Víz u. 1.
http://www.interj.hu/jneszh/jne.htm

# Frater Julianus Foundation

#  Illyés Foundation, Budapest
http://www.ika.hu

# Pro Minoritate Foundation, Budapest
1075 Budapest, Károly krt. 9. VII/2.
Tel: 267-94-50, 267-94-51
http://www.prominoritate.hu

 

Teleki László Foundation, Budapest
http://www.tla.hu

 

Apáczai Foundation
http://www.apalap.hu

 

Ordasok Traditionalist Foundation, Budapest
1021 Budapest, Fekete István u. 6.

 

Gyepük Népe Foundation
2040 Budaörs, Szivárvány u. X/59.

 

Hungarian Academy of Sciences Institute for Ethnography (MTA Néprajzi Kutatóintézete)
1250 Budapest, Országház u. 30.

 

Hungarian Academy of Sciences Institute for Musicology (MTA Zenetudományi Intézet)
Department of Folk Musics, Folk Music Archíve
1014 Budapest, Táncsics M. u. 7.
http://www.zti.hu

 

Hungarian Linguistic Society (Magyar Nyelvtudományi Társaság)
1052 Budapest, Pesti Barnabás u. 1.

 

Kráter Műhely Association, Budapest
Lakatos Demeter Society
1251 Budapest, Pf. 101.

 

Mandorla Cultural Association, Miskolc

 

Szomszédvárak Association
7761 Kozármisleny, Móricz Zsigmond tér 20.

 

Csürrentő Ensemble , Budapest
http://www.folkinfo.net/eloadok/zenekark/csurrent/index.html

 

Kárpátia Ensemble, Budapest
http://www.biomusic.hu/eng/zenekarok/karpatia.shtml

 

Kerekes Ensemble, Eger
http://www.kerekes.web.ag/

 

Tatros Ensemble, Budapest
http://www.folkinfo.net/tatros/tatrosgb.htm

 

Zurgó Ensemble, Budapest
http://www.tanchaz.hu/zurgo.htm

 

Berecz András, Budapest

Fábri Géza, Vaskút

Petrás Mária, népdalénekes,iparművész
http://www.folkinfo.net/eloadok/enekes/petras_m/index.htm

 

Guzsalyas Csángó Hagyományőrző Táncegyüttes, Budapest

Ordasok Táncegyüttes, Budapest
1021 Budapest, Fekete István u. 6.

Csángó Hagyományőrző Együttes
7347 Egyházaskozár, Tinódi u. 2.

 

# Motore di Ricerca Rumeno

http://www.betesda.com

 

# Convento di Csíksomlyó

http://www.ofm.ro/indexen.html 

 

# Il paese Csángó di Pusztina (Moldavia, Romania)

http://x3.hu/freeweb/frameset.x3?user=/szigonyos&page=/pusztina.htm

 

#  Pagina Web di un Csángó all´estero, Eduard Antoniu (Canada) 

http://www.geocities.com/edi_60/

 

# Giornale rumeno d´Ungheria

http://www.foaia.hu/ 

 

# Romania´s Tourists Information Office

http://www.canad.ro/itcultro/ 

 

 # Web of Turkic Kipchaks (Cumans) of Medieval Eurasia

http://www.kipchak.com/Kipchakintro.html