NEW STANDARDISED QUESTIONAIRE ON MUMMING AND DISGUISE ACTIVITIES

by Carsten Bregenhöj

DESIGNED TO BE SENT OUT IN ALL THE NORDIC COUNTRIES

 


(In fact this first draft has already been tentatively sent to various papers around Scandinavia as a trial by Carsten. Central archives in all the Scandinavian countries have indicated that they are ready to send out the questionaire.)

 

 

De folkliga maskfigurerna i Norden

av Carsten Bregenhöj

 

Ute i Europa tror forskare och folk i gemen att Nordens kultur har förmedlats till oss söderifrån. De gamla norröna och medeltida kulturlager av nordisk ursprung har kommit i skymundan. En av traditionerna som behöver en genomgående revision är den jul-maskering och -underhållning som ägde rum efter jul, det kunde gå till 13. januari. Unga män, några eller alla maskerade, gick från gård till gård och fick traktering, på några orter sade man att de insamlade och drak upp det sista julölet. I dag är det ofta barn som har tagit över traditionerna - och julölet har blivit godis och pengar. Och det är inte bara under julperioden barnen är utklädda, det existerade liknande traditioner under hela perioden från Alla Helgon (1 nov.) till Valborg (1 maj). En nordisk forskargrupp under ledning av prof. Terry Gunnell, Islands Universitet, och arkivarie Carsten Bregenhöj, Svenska litteratursällskapet i Finland, har satt ett tre-årigt projekt i gång för att samla ihop traditionsmaterial och skriva en bok om

ämnet. En stor bok med billeder som en gång för alla sätter de gamla nordiska maskfigurerna i perspektiv.

 

 

Insamling av information har börjat

 

I Nordiskt perspektiv är bilden av traditionernas mängd och brokighet förvirrande. Varje landskap har sina egna benämningar för de utklädda och deras grupp, tiden för traditionen är olik i olika delar av Norden, etc. Vi vänder oss därför till både kolleger och allmänheten

för informatoion:

 

1)  Berätta om de maskfigurer som du upplever nu eller upplevde förr.

     Om traditionen dött ut, när tog omkringspringandet slut?

     Vad kallar/kallade man de utklädda? Vad kallas/kallades traditionen att gå utklädd?  Vilken benämning har/hade man för masken? Vilka dagar i julperioden ägde

     "springandet" rum?

     Klädde man ut sig till andra tider av året? Skulle man föreställa nogon eller något? När

     på kvällen började man sin rond och när tog den slut?

 

2)  Varifrån fick man sin maskering och sina kläder? Skulle man laga ny mask varje år

(varje kväll?). Kunde man använda samma utstyrelse flera år i rad? Om man själv lagade masken, vilket material användes? När började man köpa masker? Hurdana var de

       köpta maskerna?

 

3)      Vem klär/klädde ud sig? Var det vuxna, ungdomar eller barn? Var det både pojkar och

       flickor? Kunde vem som helst spöka ut sig? Skulle man vara fin eller anskrämlig? Skulle

 man vara oigenkännlig som maskerad? Kunde man prata eller skulle man hålla tyst när

 man var utklädd? Skulle man förställa rösten? Skulle man spexa eller på annat sätt

 vara underhållande?

 

4)         Husfolket som tog emot de utklädda hade också sin roll. Gjorde husfolket i gårdarna

 sine förberedelser inför de utkläddas besök? Vilka? På vilket sätt frågade man ut de

 maskerade?  Försökte man att få de maskerade ta av sig masken? Att få dem att

 skratta? Var det "tillåtit" att komma nära de maskerade, känna eller lyfta på dem?

 

5)         Skulle värdfolket bjuda på dricka eller godis? När började man ge pengar åt de

 maskerade? Försökte husfolket att gissa de maskerades identitet? Sade man genast

          rakt ut att man hade igenkänt de maskerade? Bjöd man kaffe eller spiritus för att få

         de maskerade att ta av sig masken? Var det viktigt att få besök av maskerade.

 

6)         Skulle de maskerade gå hela byn runt eller bara till släkt och vänner, skolkamrater

 o.likn.? Diskuterade man under kvällens lopp vem man skulle besöka? Vart gick man

 gärna och vem ville man undvika att besöka? Visste man om man hade blivit igenkänt,

          och hur visste man  det?

 

7)         I vilken ålder börjar man maskera sig? I hvilken ålder slutar man? Börjar och slutar

 både flickor och pojkar i samma ålder. Om barnen får pengar, berätta hur mycket de

 hinner samla in på en kväll. Uppmärksammas det i skolan att barnen går maskerade en

          viss kväll (vissa kvällar)? Berätta litet närmare. Uppmärksammas det i lokalradion, -

 tv'n eller -pressen att orten har en speciell tradition? Känner man till traditionen från

        lokalmuseet eller från ortens årsbok?

 

 

Sprida denna förfrågan!

 

Skicka en kopia av denna frågelista vidare till ditt lokala museum, lokal-TV'n, -radion och –

tidningen! Sätt den på din hemsida, sprida den på skolan, på biblioteket och på

medborgarinstitutet. Och skicka också gärna en kopia till vänner och äldre släktingar.

 

Och skicka speciellt ett svar till nedanstående address. Berätta även om du har fotografier

eller bilder på traditionen, dig själv eller andra i utklädsel osv. Skicka ditt svar till Svenska

litteratursällskapet - Traditionsarkivet, Handelsesplanaden 23A, FIN-65100 Vasa, Finland.

Fax: + 358 63 24 22 10, E-Mail: carsten.bregenhoj@syi.fi

 

 

 

 

Carsten Bregenhöj, Traditionsarkivet

Ostrobothnian Archives of Traditional Culture

Handelsesplanaden 23 A, FIN-65100 Vasa

tel. (06) 3 24 22 67, fax (06) 3 24 22 10

 

 

 

 

 

 

About the Project 

Members

Participants

Papers

Review

   last updated: 8 February 2003