next up previous
Next: About this document

Skrá um helstu rit og erindi

Þorsteinn Vilhjálmsson

1961a, ,,Håndskrifterne endnu en gang``, Studenterbladet 6 (10), 22.06. (lesandabréf).

1969a, ,,Four-body semileptonic decays of hyperons``, mhöf. N. Brene og A.B. Kræmmer. Nuclear Physics B9, 543-548.

1970c, ,,Um staðfestingu afstæðiskenningarinnar á síðari árum``, mhöf. Þorsteinn Sæmundsson. A. Einstein: Afstæðiskenningin, 185-89, Reykjavík, Hið íslenzka bókmenntafélag. (Eftirmáli. - Endurskoðað 1979).

1970e, ,,Treatment of charge-divergence commutators and application to the pi-K-kappa system``, mhöf. A.B. Kræmmer. Nuclear Physics B19, 269-285.

1971b, ,,Þankar um markmið skólastarfs``, Menntamál 44 (4), 134-137.

1972a, ,,Námseiningakerfi og notkun þess í verkfræði- og raunvísindadeild H.Í.``, Menntamál 45 (5), 188-91.

1972d, Samhæfing tæknistofnana iðnaðarins: Nefndarálit til iðnaðarráðuneytisins, mhöf. Davíð Sch. Thorsteinsson, Haraldur Ásgeirsson, Pétur Sigurjónsson og Sveinn Björnsson, desember, Reykjavík, Iðnaðarráðuneytið, 69 bls. + fskj. = 86 bls. (Þ.V. var formaður nefndarinnar).

1973a, Nám við verkfræði- og raunvísindadeild Háskóla Íslands: Kynningarrit , Reykjavík, 42 bls. (Þ.V. tók saman í samráði við aðra).

1973b, Inntökuskilyrði í Háskóla Íslands: Bráðarbirgðaálit nefndar sem Háskólaráð skipaði til athugunar á tengslum Háskólans við ýmsa aðra skóla (Tengslanefndar), mhöf. Anna Agnarsdóttir, Arinbjörn Kolbeinsson, Árni Vilhjálmsson, Guðni A. Jóhannesson, Halldór Halldórsson, Ragnar Árnason og Þorbjörn Broddason. Reykjavík, Háskóli Íslands, 110 bls. (Þ.V. var formaður nefndarinnar).

1974a, ,,Hlutdrægni og raunvísindi,`` Tímarit Máls og menningar, 35 (1-2), 69-72.

1974c, Endimörk vaxtarins: Þáttur í rannsókn Rómarsamtakanna á ógöngum mannkynsins. (Þ.V. þýddi ásamt Finnboga Guðmundssyni; höfundar: Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jörgen Randers, William W. Behrens III.). Reykjavík, Menningarsjóður, 240 bls. (Ritfregnir og ritdómar: Mbl. 08.12.; E.Pá., Mbl. 15.12.; hj, Þjv. 28.12.).

1975c, ,,Vistkreppa og samfélag``, Tímarit Máls og menningar, 36, 3-21.

1976a, Tengsl Háskóla Íslands við aðra skóla: Álit Tengslanefndar sem háskólaráð skipaði til að athuga tengsl Háskólans við ýmsa aðra skóla, mhöf. Arinbjörn Kolbeinsson, Árni Blandon, Árni Vilhjálmsson, Erling Ólafsson, Heimir Áskelsson og Þorbjörn Broddason. Reykjavík, Háskóli Íslands, 23 bls. + fylgiskjöl. (Þ.V. var formaður nefndarinnar).

1977b ,,Samræður um vistkreppu``, mhöf. Bjarni Bragi Jónsson, Hjörleifur Guttormsson, Jakob Björnsson og Jakob Jakobsson; Ásgeir Daníelsson og Gylfi Páll Hersir stýrðu af hálfu tímaritsins. Náttúruverkur 4 , 4-31,

1977e, ,,Samfélagsleg ábyrgð vísindamanna ,`` Þjóðviljinn , 26. 06. (viðtal við Linus C. Pauling).

1977g, ,,Þekkingin er þjóðfélagsafl``, Tímarit Máls og menningar, 38, 342-363.

1979a, ,,Albert Einstein: Vísindamaður og mannvinur``, Þjóðviljinn , 18. 03. (Í tilefni af aldarafmæli Einsteins 14. mars. Viðauki með þýddum tilvitnunum úr ritum Einsteins o.fl. um sjálfan hann, vísindin og samfélagið. Einnig gefið út sem fjölrit.

1979e, ,,Að koma öllum til nokkurs þroska: Hugleiðingar um háa skóla og lága, þekkingu og þjóðfélag.`` Lesbók Morgunblaðsins , 54 (31), 01.09.

1981a, ,,Líkan um veitt námslán og endurgreiðslur þeirra samkvæmt niðurstöðum endurskoðunarnefndar``, (Fylgiskjal IV með frumvarpi til laga um námslán og námsstyrki, sem var lagt fram á 104. löggjafarþingi 1981, bls. 14-20).

1982c, ,,Undir blæ himins blíðan: Kaflar úr sögu stjarnvísinda og heimsmyndar``, Hljóðvarp, 28.03-08.04. 1. erindi: Stjarnvísindi í öndverðu, 28. mars; 2. erindi: Stjörnufræði Forngrikkja og miðalda, 4. apríl; 3. erindi: Bylting Kópernikusar, 8. apríl. Efnið gekk síðar inn í Heimsmynd I-II, 1986g og 1987j.

1982d, ,,Staðarval orkuiðnaðar, byggðaþróun og félagsáhrif,`` prentað í bókinni Orkuþing '81: Erindi flutt á orkuþingi 9., 10., og 11. júní, II, 575-581.

1982e, Áfangaskýrsla staðarvalsnefndar um staðarval álvers, mhöf. nefndarmennirnir Haukur Tómasson, Ingimar Sigurðsson, Sigurður Guðmundsson og Vilhjálmur Lúðvíksson; Pétur Stefánsson verkefnisstjóri, Bragi Guðbrandsson ritari og aðrir starfsmenn nefndarinnar. júlí, Reykjavík, Iðnaðarráðuneytið, 102 bls. (Þ.V. var formaður nefndarinnar).

1982f, ,,Tillaga um reglugerð um námslán og námsstyrki``, mhöf. Garðar Mýrdal, Sigríður Thorlacius og Sigurjón Valdimarsson. sept., (Þ.V. var formaður nefndar um reglugerðina).

1983b, Staðarval fyrir orkufrekan iðnað: Forval , mhöf. nefndarmennirnir Haukur Tómasson, Ingimar Sigurðsson, Sigurður Guðmundsson og Vilhjálmur Lúðvíksson; Pétur Stefánsson verkefnisstjóri, Bragi Guðbrandsson ritari og aðrir starfsmenn nefndarinnar. Reykjavík, Staðarvalsnefnd og iðnaðarráðuneytið. (Þ.V. var formaður nefndarinnar).

1983c, ,,Hugmyndafræði vísindanna í ljósi sögunnar``, Tímarit Máls og menningar, 44 , 169-188. (Byggt á erindi á ráðstefnu Lífs og lands, Maður og vísindi, 27.-28.11.82., og áður birt í ráðstefnuriti).

1985a, ,,Íslenskan og eðlisfræðin: Hugleiðingar út frá störfum orðanefndar Eðlisfræðifélags Íslands``, í bókinni Rannsóknir í eðlisfræði á Íslandi, 109-115. (Erindi á ráðstefnu Eðlisfræðifélags Íslands í Munaðarnesi 29.-30.09.84).

1985c, Leskaflar um nútíma eðlisfræði, 2. hefti: Sitt af hverju um skammtafræði: Árekstrar, virkjar o.fl. 20 bls. (Fjölritað sem handrit).

1985f, ,,Skammtafræði og söguspeki``, Ríkisútvarp, Rás 1, 24.11. (erindi).

1985g, Orðaskrá um eðlisfræði, stjörnufræði og skyldar greinar: Drög . Mhöf. Einar H. Guðmundsson, Jakob Yngvason, Leó Kristjánsson, Páll Theodórsson, Sveinbjörn Björnsson og Þorvaldur Ólafsson. Reykjavík: Orðanefnd Eðlisfræðifélags Íslands. (ÞV var formaður nefndarinnar og ritstjóri skrárinnar. - Ritdómur: Þórður Jónsson, Náttúrufræðingurinn 56 (3), (1986), 163-4).

1986g, Heimsmynd á hverfanda hveli: Sagt frá heimssýn vísindanna frá öndverðu fram yfir daga Newtons, I . 323 bls. Reykjavík: Mál og menning. (Ritdómar: Loftur Guttormsson, Þjv. 20.12.86; Reynir Axelsson, DV 07.07.87; Helgi Skúli Kjartansson, Skírnir 1987, 381-6; Guðmundur H. Frímannsson, Mbl. 07.10.88. - Viðtal við ÞV í Þjv. 18.10.86 og í vísindaþætti hljóðvarps í nóv.-des. 1986. Kynning í Lesbók Mbl. nóv 1986).

1987f, ,,Verkfræði og raunvísindi við Háskóla Íslands: Fyrstu skrefin``, í bókinni Þorsteinn I. Sigfússon (ritstj.), Í hlutarins eðli, 105-127. Reykjavík: Menningarsjóður.

1987g, Undirbúningur náms við Háskóla Íslands: Leiðbeiningar til framhaldsskóla og nemenda þeirra. Reykjavík: Menntamálaráðuneytið og Háskóli Íslands. (ÞV ritstýrði í samvinnu við kennslumálanefnd og starfsmenn hennar).

1987h, Hvað eru vísindi? Hljóðvarp, vísindaþáttur, 03.10. (Þorlákur Helgason tók alllangt viðtal við ÞV).

1987j, Heimsmynd á hverfanda hveli: Sagt frá heimssýn vísindanna frá öndverðu fram yfir daga Newtons, II . 419 bls. Reykjavík: Mál og menning. (Ritdómar um I.-II. bindi: Loftur Guttormsson, Saga 26 (1988), 210-216; Atli Harðarson, Tímarit Máls og menningar 49 (1988), 512-18. Um II. bindi: Guðmundur H. Frímannsson, Mbl. 22.11.88, Egill Egilsson, Skírnir 162 (1988) 424-428).

1988a, ,,Medeltidens världsbild: Från grekernas arv till Tycho Brahe eller Fysikens vågdal.`` 17.03. Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Gautaborg. (Fyrirlestur í námskeiði um vísindasögu fyrir doktorsnema. Byggður á Heimsmynd I-II, 1986g og 1987j).

1988b, ,,Isländsk vetenskap förr i tiden: Beskrivning av ett forskningsprojekt.`` (Óformlegt erindi á ráðstefnu norrænna hugmynda- og vísindasagnfræðinga 22.-24. apríl).

1988c, ,,En nordlig astronomi i fødslen?: Historie og teori.`` (Erindi flutt í Árósum, Gautaborg og Uppsölum í apríl-júní 1988).

1988d, ,,Íslensk raunvísindi í öndverðu.`` Erindi á almennum fundi Eðlisfræðifélags Íslands og Félags íslenskra fræða 26.09.

1989a, ,,Vísindasagan í heimi fræðanna.`` Erindi á aðalfundi Vísindafélags Íslendinga 29. mars og með nokkrum breytingum í Félagi áhugamanna í heimspeki 23. apríl.

1989b, ,,Vísindasagan í heimi fræðanna``, Skírnir, 163, haust, 382-406.

1989e, ,,Af Surti og sól: Um tímatal o.fl. á fyrstu öldum Íslands byggðar``, Tímarit Háskóla Íslands, 4, 87-97. [Tímaritsheftið kom ekki út fyrr en 1990].

1990b, ,,Vísindasaga, fjölgreinafræði og almenn menntun.`` Fréttabréf Sagnfræðingafélags Íslands, 8 , (2) 7-10. Ágrip erindis.

1990e, ,,Matið og metnaðurinn: Um könnun á kennslu og námskeiðum við Háskóla Íslands.`` Morgunblaðið , 21.04. bls. 14-15,

1990g, ,,Science in Medieval Iceland: The Emergence of Science in a Small Society``. Erindi á vegum vísindasöguskorar Harvardháskóla 16. maí.

1990h, ,,Time-reckoning in Iceland before literacy``. Erindi á alþjóðlegri ráðstefnu 10.-14. sept. um ,,Archaeoastronomy`` í St. Andrews, sjá 1993a.

1990i, ,,Raunvísindi á miðöldum.`` Íslensk þjóðmenning, VII, 1-50. (Ritstj. Frosti F. Jóhannsson).

1991b, Eðlisfræði á Íslandi V: Ráðstefna Eðlisfræðifélags Íslands í Munaðarnesi 28.-30. september 1990 . ÞV var ritstjóri ásamt Leó Kristjánssyni. 268 bls. Reykjavík: Háskólaútgáfan.

1991c, ,,Hversu nákvæmur var Stjörnu-Oddi¿` Eðlisfræði á Íslandi V, 81-95. [sjá 1991b].

1991e, ,,Havens and Heavens: Problems of Old-Norse Ocean Navigation``. Erindi á ráðstefnu norrænna og baltneskra vísindasagnfræðinga í Tvärminne við Helsinki 20. sept.10 bls. með glærum.

1991f, ,,Um gengi og gluggaleysi, Háskólann og Hamrahlíð.``Morgunblaðið, 5. sept.

1991g, Textar um Darwin og þróunarkenninguna. 29 bls. Reykjavík: Raunvísindadeild. 2. útgáfa í nýjum búningi en efnislega óbreytt.

1991h, ,,Stúdentsprófið og framtíðin``. Ný menntamál, 9 , (4) 13-18.

1992a, ,,Þorsteinn surtur og sumarauki: Um tímatal á fyrstu öldum Íslands byggðar``. Breiðfirðingur , 50, 7-22.

1992e, ,,Fornleifar á slóðum Stjörnu-Odda.`` Meðhöf. Guðmundur Ólafsson og Þórir Sigurðsson Árbók Hins íslenska fornleifafélags 1991, 77-123. [Útg. 1992].

1992g, ,,Astronomical Navigation in Medieval Scandinavia``. Erindi á ,,European Meeting on Archaeo- and Ethnoastronomy``, Strasbourg 4. nóv.

1992h, ,,Star-Oddi: An Icelandic Astronomer in the 12th Century``. Erindi á Institut für Geschichte der Naturwissenschaften og Inst. f. Skandinavistik, Universität Frankfurt, 10. nóv.; Inst. f. G. d. Naturwissenschaften, München, 16. nóv.; og á Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet, 27. nóv.

1992i, ,,Vikingernes navigationsmetoder i sagaerns belysning.`` Erindi 17. nóv. á Institut for de eksakte videnskabers historie, Aarhus Universitet; studdist m.a. við lýsingar á siglingum í fornritum.

1992j, ,,Stjerne-Oddi: En nordisk astronom i det 12. århundrede.`` Erindi á Institut for de eksakte videnskabers historie, Aarhus Universitet, 19. nóv., og á Det Arnamagnæanske Institut, Københavns Universitet, 25. nóv.

1992k, Frumatriði takmörkuðu afstæðiskenningarinnar . 35 bls. Reykjavík: Háskólaútgáfan. Þriðja útgáfa, breytt. [Fjölrit].

1993a, ,,Time-reckoning in Iceland before literacy``, hjá Ruggles, Clive L.N. (ed.), Archaeoastronomy in the 1990s, 69-76. Loughborough, UK: Group D Publications.

1993b, ,,Háskóli og hugarfar``. Morgunblaðið, mars. [Um deilur um skipulag framhaldsskóla og inntökuaðferðir Háskóla].

1993f, ,,Det astronomiske afsnit i Kongespejlet: Filologi og videnskabshistorie.`` Erindi á landsfundi ,,Den Danske Nationalkomité for Videnskabernes Historie og Filosofi`` í Árósum 20. nóv.

1993g, ,, Kongespejlets astronomi i filologisk og idéhistorisk belysning.`` Erindi á vegum hugvísindadeildar Hafnarháskóla 1. des. 1993.

1994a, Fylgikver um Eðlisfræði II . Meðhöfundar Leó Kristjánsson og Þorsteinn Arnalds. Reykjavík: Háskólaútgáfan. [Önnur prentun, nær óbreytt, janúar 1995].

1994c, ,,Old-Norse Astronomy and Navigation: An Overview.`` Annual Meeting of the History of Science Society, New Orleans, 13.-16. okt, 1994.

1995b, ,,Methods of Old-Norse Navigation``. [Erindi á ,,18th International Congress on Historical Sciences`` í Montreal, 27. ágúst - 3. september; Session No. 15, ,,Modes of Transportation in Pre-Industrial Societies``. -- Endurtekið við University of Maine 7. september].

1996c, ,,Vísindin, sagan og sannleikurinn.`` [Opinber fyrirlestur í fyrirlestraröðinni ,,Er vit í vísindum?``, í Háskólabíói 24. febrúar. Endurtekinn við Háskólann á Akureyri 2. apríl. Sbr. 1996h].

1996e, Orðaskrá um eðlisfræði og skyldar greinar. Meðritstjóri Viðar Guðmundsson. Reykjavík: Mál og menning.

1996f, Fylgikver um Eðlisfræði I . Meðhöfundar Leó Kristjánsson, Guðbjörn Freyr Jónsson og Þorsteinn Arnalds. Reykjavík: Háskólaútgáfan. Þriðja útgáfa.

1996g, ,,Astronomien i Kongespejlet: Filologi og videnskabshistorie.`` Háskólinn í Osló, 12. júní 1996. [Erindi].

1996h, ,,Vísindin, sagan og sannleikurinn.`` [sbr. 1996c]. Er vit í vísindum, ritstj. Andri S. Björnsson o.fl. Reykjavík: Háskólaútgáfan. Bls. 69-94.

1996i, Fylgikver um rafsegulfræði. Meðhöfundar Leó Kristjánsson og Þorsteinn Arnalds. Reykjavík: Háskólaútgáfan. 100 bls. Önnur útgáfa, breytt. [Fjölrit].

1996j, ,,Stjörnufræðin í Konungsskuggsjá.`` Eðlisfræði á Íslandi: VIII. ráðstefna Eðlisfræðifélags Íslands, Norræna skólasetrinu á Hvalfjarðarströnd, 5.-6. okt. 1996. Ráðstefnuerindi.

1997b, ,,Er vit í vísindum?` Ríkisútvarpið, rás 1, 14. janúar 1997. Fimmtíu mínútna viðtal, byggt á bók með sama heiti og á grein ÞV þar, sjá 1996h. Endurtekið 19. janúar.

1997c, ,,Stjörnufræði og textafræði í Konungsskuggsjá.`` Félag áhugamanna um vísindafræði. 4. janúar 1997. Erindi í stofu 101 í Odda, með nokkurri skörun við fyrri erindi.nextup previous
Next: About this documentThorsteinn Vilhjalmsson
Tue Mar 11 12:08:31 GMT 1997