rapport97.jpg (34149 bytes)

 

Konjunkturrådets rapport 1997

I otakt med omvärlden? Svensk ekonomi i ett internationellt perspektiv

Thorvaldur Gylfason (red.)

 

Sverige har nu en total arbetslöshet på över 12 procent och en tillväxt i BNP på 1,5-2 procent. En högkonjunktur kan höja tillväxttakten, men knappast tillräckligt för att varaktigt få ned arbetslösheten. Sverige behöver söka nya vägar. Kan vi hitta dem i andra länder? Varför har t.ex. Tjeckien och Thailand bara 3 procents arbetslöshet? Varför har länder i Östasien en tillväxttakt på över 6 procent år efter år? Hur har det gått till runtom i världen de senaste åren med reformer som byggt på liberalisering, privatisering och stabilisering, samt mer och bättre utrikeshandel, utbildning och investeringar? Kan Sverige dra nytta av erfarenheterna av denna reformvåg som sveper fram över världen? Vad skulle detta betyda för den ekonomiska politiken i Sverige?

 

Författare:
Thorvaldur Gylfason, professor vid Islands universitet,
Torben M. Andersen, professor vid Aarhus universitet
Seppo Honkapohja, professor vid Helsingfors universitet,
Arne Jon Isachsen, professor vid Handelshögskolan BI, Oslo
John Williamson, chefekonom för Sydasien, Världsbanken.

 


Back

Til baka