Lake Mývatn Portfolio
Hrafnaklukka - "the Raven's bell" - Cardamine nymanii